Διαδίκτυο - Internet

 0    15 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης
Πολλοί χρήστες μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
start learning
social networking sites
Many users share their personal data on social networking sites.
ανάρτηση
start learning
post
επιγραμμική λειτουργία
Η υπηρεσία επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ της επιγραμμικής και της λειτουργίας εκτός σύνδεσης.
start learning
online mode
The service allows switching between the online and offline mode.
λειτουργία εκτός σύνδεσης
Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία με λειτουργία εκτός σύνδεσης.
start learning
offline mode
With this option, a user can access files in offline mode.
σελιδοδείκτης
Ταξινόμησα τους σελιδοδείκτες αλφαβητικά.
start learning
bookmark
I sorted bookmarks alphabetically.
ιστολογιόσφαιρα
start learning
blogosphere
περιηγητής διαδικτύου
Παρακαλώ κλείστε όλες τις καρτέλες στον περιηγητή διαδικτύου σας.
start learning
web browser
Please close all tabs in your web browser.

You must sign in to write a comment