wyrażenia cz3

 0    113 flashcards    bartekkucharczyk345
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Oskarżyć kogoś o
start learning
Accuse sb of
dostosować
start learning
adapt to
dodać do
start learning
add to
zgodzić się że/na coś
start learning
agree about/on/to sth
zgodzić się z kimś
start learning
agree with sb
celowac w
start learning
aim at
przepraszać kogoś za coś
start learning
apologise to somebody for something
odwołać się do
start learning
appeal to
ubiegać się o
start learning
apply for
zatwierdzac
start learning
Approve of
kłócić się z kimś o coś
start learning
argue with somebody about something
przybyć (do małego miejsca)
start learning
arrive at (a small place)
przybyć (do miasta)
start learning
arive in (a town)
pytać o
start learning
ask about
prosić o
start learning
ask for
dołączyć do
start learning
attach to
wierzyć w
start learning
believe in
należeć do
start learning
belong to
czerpać korzyść z
start learning
benefit from
obwiniac kogoś o coś
start learning
blame somebody for something
pożyczyć coś od kogoś
start learning
borrow something from somebody
troszczyc się
start learning
care about
opłaty za
start learning
charge for
kliknąć na
start learning
click on
komentować
start learning
comment on
komunikować się z
start learning
communicate with
porównać do/z
start learning
compare to / with
konkurować przeciwko/z
start learning
compete against / with
narzekać komuś o czymś
start learning
complain to somebody about something
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
pogratulować komuś czegoś
start learning
congratulate somebody on something
połączyć się z
start learning
connect to/with
składać się z
start learning
consist of
kontrastowac sie
start learning
contrast with
przyczynic się
start learning
contribute to
radzić sobie z
start learning
cope with
liczyć na
start learning
count on
radzić sobie z
start learning
deal with
zapotrzebowanie ze strony
start learning
demand from
odstąpić od /odjezdzac z
start learning
depart from
zależec od
start learning
depend on
zależec od
start learning
depend on
umrzeć od
start learning
die from/of
różnic się od
start learning
differ from
niezgadzać się z
start learning
disagree with
potępiac
start learning
disapprove of
śnić marzyć o
start learning
dream about
śnić marzyć o
start learning
dream of
uciec od /do
start learning
escape from/ to
wymienić coś na coś innego
start learning
exchange something for something else
eksperymentować na /z
start learning
experiment on / with
walczyć przeciwko /o
start learning
fight against /for
skupić się na
start learning
focus on
zapomnieć o
start learning
forget about
wybaczyć komuś cos
start learning
forgive sb for sth
ukończyć
start learning
graduate from
pomóc z
start learning
help with
mieć na coś nadzieję
start learning
hope for something
nalegac na
start learning
insist on
ingerować w /kolidowac z
start learning
interfere in/with
inwestować w
start learning
invest in
zaprosić kogoś na
start learning
invite sb to
żartować o
start learning
joke about
wiedzieć o
start learning
know about/of
śmiać się z
start learning
laugh at
uczyc się o
start learning
learn about
słuchać
start learning
listen to
patrzeć na
start learning
look at
szukać czegoś
start learning
look for
oczekiwać czegoś
start learning
look forward to
wymieszać z
start learning
mix with
sprzeciwiac się
start learning
object to
działać na
start learning
operate on
płacić za
start learning
pay for
pochwalić kogoś za
start learning
praise somebody for
przygotować się na
start learning
prepare for
uniemożliwić komuś cos
start learning
prevent sb from sth
chronić przed
start learning
protect against/from
ukarać za
start learning
punish for
kłócić się z kimś o coś
start learning
quarrel with sb about sth
reagować na
start learning
react to
wyzdrowiec pozbierać sie
start learning
recover from
polegać na
start learning
rely on
przypomnieć komuś o czymś
start learning
remind somebody of something
odpowiedzieć na
start learning
reply to
donosic o
start learning
report on
odpowiedzieć na
start learning
respond to
powtarzać do
start learning
revise for
szukać czegos
start learning
search for
skazać kogoś na
start learning
sentence sb to
separowac od
start learning
separate from
dzielić się z
start learning
share with
krzyczeć na
start learning
shout at
uśmiechać się do
start learning
smile at
rozmawiac z kims
start learning
speak to /with sb
specjalizowac się w
start learning
specialize in
wydać pieniędze na
start learning
spend money on
gapic się na
start learning
stare at
okraść ukraść od
start learning
steal from
uczyc się na
start learning
study for
osiągnąć sukces w
start learning
succeed in
cierpieć z powodu
start learning
suffer from
podejrzewać kogoś o
start learning
suspect somebody of
solidaryzowac się z/ współczuć
start learning
sympathise with
rozmawiać z kimś o czymś
start learning
talk to somebody about something
dziękować komuś za cos
start learning
thank somebody for something
myśleć o
start learning
think about/of
głosować przeciwko/na
start learning
vote against / for
czekać na
start learning
wait for
ostrzec kogoś przed czyms/ o czymś
start learning
warn somebody against/about/of
pracować w/dla
start learning
work at/ for /in
martwić się o cos
start learning
worry about
pisac do kogoś
start learning
write to somebody

You must sign in to write a comment