Wyrażanie opinii

 0    57 flashcards    jareklakomy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jeżeli o mnie chodzi
start learning
as far as i'm concerned
o ile wiem,
start learning
as far as I know
w moim rozumieniu
start learning
as I see it
Jeżeli o mnie chodzi
start learning
as for me
z mojego punktu widzenia
start learning
from my point of view
Zdecydowanie tak uważam
start learning
I certainly think that
Nie mam wątpliwości, że
start learning
I have no doubt that
reprezentuje zdanie, że
start learning
I hold the view that
Jestem przekonany, że
start learning
I'm convinced that
Zdecydowanie uważam że
start learning
I strongly believe that
jestem pewny, że
start learning
I'm positive/sure that
sądzę że mylisz się w tej kwestii
start learning
I think you're mistaken about that
Przypuszczam, że tak / nie
start learning
I suppose so/not
Sądzę, że
start learning
I reckon that
jestem skłonny sądzić, że
start learning
I'm inclined to think that
Mam wrażenie, że
start learning
I'm under the impression that
Jeżeli o mnie chodzi
start learning
if you ask me
Uważam. że
start learning
it's my view that
Wydaje mi się, że
start learning
It seems/occurs to me that
Odnoszę wrażenie, że
start learning
it strikes me that
Przypuszczam, że
start learning
I presume that
Mam wszelkie powody, by sądzić, że
start learning
I have every reason to believe that
Chciałbym powiedzieć, że
start learning
I would say that
moim zdaniem
start learning
to my mind
w moim pojęciu
start learning
to my way of thinking
w żadnym wypadku
start learning
by no means
pozwolę sobie mieć odmienne zdanie w tej kwestii
start learning
I beg to differ
Nie mogę się z tobą zgodzić
start learning
I can't agree with you
nie mogę się z tym zgodzić
start learning
it can't go along with that
Rozumiem, co masz na myśli, ale
start learning
I see what you mean but
Zdecydowanie się nie zgadzam
start learning
I strongly disagree
Myślę, że się mylisz
start learning
I think you're wrong
Ja bym tak tego nie powiedział
start learning
I wouldn't put it like that
to wykluczone
start learning
it's out of the question
to nie to samo
start learning
it's not the same thing
nie możesz mieć racji
start learning
you can't be right
z całym szacunkiem, ale
start learning
with all due respect, but
nie rozumiesz o co chodzi
start learning
you are missing the point
Obawiam się, że nie może zgodzić się z tobą
start learning
I'm afraid I can't agree with you
Rozumiem twój punkt widzenia, ale
start learning
I see your point but
Nie jestem pewien co do tego.
start learning
I'm not sure about that
może być w tym trochę prawdy, ale
start learning
there might be some truth in that but
nie w tym rzecz, nie o to chodzi
start learning
that's beside the point
nie ma sensu (robiąc coś)
start learning
there's no point (in doing something)
oczywiście
start learning
by all means
oczywiście
start learning
certainly
Zgadzam się do pewnego stopnia
start learning
I agree up to the point
I całkowicie zgadzam się z tobą
start learning
I completely agree with you
jestem tego samego zdania
start learning
I find myself in agreement with you
Zgadzam się z tobą w tej kwestii
start learning
I take your point
Całkowicie zgadzam się
start learning
I totally agree
Zgadzam się w pewnym stopniu
start learning
I agree to certain extent
precyzyjnie, dokładnie
start learning
precisely
oto właśnie chodzi
start learning
that's just the thing/point
nie ma co do tego wątpliwości
start learning
there's no doubt about it
to brzmi rozsądnie
start learning
that sounds reasonable
w tym masz rację
start learning
you've got a point there

You must sign in to write a comment