Wos(Nato, Onz, Globalizacja, Terroryzm)

 0    46 flashcards    oli3ia000
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
NATO
start learning
.
Po || wojnie światowej Europa została podzielona na dwie części
start learning
1. Państwa podporzadkowane totalitarnym rządom komunistycznym ZSRR/\2. Demokratyczne państwa Europy Zachodniej
(2a)
start learning
4 kwiecien 1949r. w Waszyngtonie powołano sojusz polityczno-wojskowy NATO
(1a)
start learning
1955r. utworzenie Układu Warszawskiego
(1)
start learning
dążenie do dominacji na arenie międzynarodowej, nacisk na zawiekszenie potencjalu militarnego
1991r.
start learning
upadek ZSRR i rozwiązanie Układu Warszawskiego
Cele Nato
start learning
rozwijanie współpracy międzynarodowej, zapewnienie wolności i bezpieczenstwa, rozwiązywanie konfliktów metodami pokojowymi
Misje pokojowe
start learning
IFOR (1995-1996) SFOR(1996-2004) [Bośnia i Hercegowina]->operacja przekazana UE-> EUFOR, ISAF(od 2003r. dowodztwo sprawuje NATO) [Afganistan], KFOR(od 1999r.)[Kosowo]
12 marca 1999r.
start learning
Polska przystępuje do NATO
Sekretarz Generalny*
start learning
*zawsze Europejczyk *4-letnia kadencja *kieruje pracami najważniejszych instytucji NATO *reprezentuje Pakt na arenie międzynarodowej*prowadzi obrady najważniejszych organów
Rada Północnoatlantycka*
start learning
*podejmuje najważniejsze decyzje *na czele sekretarz generalny
Komitet Planowania Obronnego
start learning
*ministrowie obrony państw(prócz Francjii) *dwa razy w roku *plany obrony na wypadek ataku zbrojnego
Grupa Planowania Nuklearnego
start learning
*zespół specjalistów skupiajacy wszytkich przedstawicieli państ członkowskich
ONZ
start learning
.
Komitet Wojskowy*
start learning
*funkcja doradcza w stosunku do Rady *najwazniejszy organ wojskowy *komitet stanowia szefowie sztabów państw członkowskich
Geneza ONZ
start learning
organjzacja zdolna przeciwdzialac kolejnym konfliktom zbrojnym *192 państwa
San Francisco 1945r.
start learning
51 państw podpisalo Kartę Narodów zjednoczonych powolujaca do zycia ONZ(w tym Polska)
Cele ONZ
start learning
*utrzymanie miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa na świecie*rozwijanie współpracy między państwami*wspieranie rozwoju gospodarczego państw*ochrona praw człowieka*rozwiązywanie konfliktów metodami pokojowymi
.
start learning
.
Zgromadzenie Ogólne
start learning
*wszyscy członkowie organizacji *raz na rok *każde państwo ma przedstawiciela z jednym głosem*decyzja o przyjeciu lub wykluczeniu z organizacji *wybiera Sekretarza Generalnego ONZ *wybiera niestałych członków Rady Bezpieczenstwa *zatwierdza budżet ONZ
Rada Bezpieczeństwa
start learning
*utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa miedzynarodowego *15 członków stałych*10 niestałych-panstwa wybierane na 2-letnia kadencje
Sekretariat ONZ
start learning
*administruje pracami NZ*koordynuje działania poszczególnych organów*szef->SG (5letnia kadencja)
Rada Gospodarcza i Społeczna
start learning
*t4 przedstwicieli państw członkowskich *3-letnia kadencja *wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego*opracowanie projektów na temat ochrony zdrowia
Między Narodowy Trybunał Sprawiedliwości
start learning
*główny organ prawny ONZ*siedziba w Hadze *15 sędziów na 9-letnia kadencje*rozstrzyganie sporów między państwami*doradzanie ZO i RB w kwestiach prawnych
Organizacje Wyspecjalizowane ONZ
start learning
.
MOP, ILO
start learning
Genewa - poprawy warunków pracy
UNESCO
start learning
Paryż -zachowanie dziedzictwa kulturowego
WHO
start learning
Genewa - zwalczanie epidemii
FAO
start learning
Rzym - rozwój rolnictwa
MFW, IMF
start learning
Waszyngton - stabilizacja finansów państw członkowskich
MBOR, IBRD
start learning
Waszyngton - walki z biedą
ITU
start learning
Genewa - postęp techniczny
GLOBALIZACJA
start learning
.
Jest związana z:
start learning
*zacieśnieniem się światowych zależności finansowo-gospodarczych. *rozwojem współpracy politycznej *nasileniem tendencjii integracyjnych.* gwałtowny rozwój technologi informacyjnej
Typy Globalizacji
start learning
*polityczny-nawiązywanie współpracy między państwami*finansowo-gospodarczy - funkcjonowanie światowego rynku, znoszenie barier celnych *informacyjny-stworzenie światowego rynku informacji*kulturowy-rozpowszechnianie tych damych filmów
Negatywne skutki Globalizacji
start learning
*rozprzestrzenianie się kryzysów*uzależnienie mniejszych państw od wiekszych
Zwolennicy Globalizacji
start learning
*jednoczenie się społeczeństw *swobodne komunikownke się*hnadel miedzynarodowy*wymiana doświadczeń*rozwój i postęp
Antyglobalisci
start learning
*ruchy społeczne krytycznie odnoszace się do zjawiska globalizacjii*organizuja protesty *uzaleznienie miejszych od wiekszych prowadzi do destabilizacji ekonomiczno-politycznej
Alterglobalisci
start learning
*nie sprzeciwiają się samej globalizacji lecz takiej jej postaci, która jest realizowana przez świat biznesu
TERRORYZM
start learning
.
Terror
start learning
stosowanie przemocy, zastraszania do osiągnięcia jakiś celów
Terroryzm
start learning
metodyczne używanie terroru
Cele akcji terrorystycznych
start learning
*polityczne- przejęcie władzy, zmiana systemu politycznego. *ideologiczne-zawladniecie społeczeństwem i skupienie go wokół agresywnej ideologii. *kryminalny- zdobycie środków finansowych
5 września 1972
start learning
Monachium(porawnnie 11sportowców izraelskich i zabicie)
21 grudnia 1988r.
start learning
Wielka Brytania(wybuch bomby na pokładzie Boeinga 747)
11 września 2002 r.
start learning
Nowy Jork i Arlington w stanie Wirginia USA (ataki samolotów pasażerskich na World Trade Center i Pentagon [2752 osoby zmarły])

You must sign in to write a comment