wordlist 8 podstawa

 0    50 flashcards    nataliahonorata
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arystokracja
start learning
aristocracy
Rada Ministrów
start learning
cabinet
lord kanclerz
start learning
Chancellor
obywatel
start learning
a citizen
koalicja
start learning
coalition
partia konserwatywna
start learning
conservatives
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
okreg wyborczy
start learning
constituency
konstytucja
start learning
a constitution
elektorat
start learning
electorate
izby parlamentu
start learning
house of parliament
partia pracy
start learning
Labour
partia liberalnych demokratów
start learning
Liberal Democrats
manifest
start learning
manifesto
poseł
start learning
MP Member of Pariament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
monarchia
start learning
a monarchy
opozycja
start learning
opposition
partia polityczna
start learning
party
polityka
start learning
policy
polityk
start learning
a politician
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
referendum
start learning
referendum
republika
start learning
republic
republikański
start learning
Republican
kadencja
start learning
term of office
głosować
start learning
vote in an election
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
start learning
stand for re-elecrion
formować rząd
start learning
form a government
rządzić przez kadencję
start learning
serve a term of office
uchwalać ustawę
start learning
pass a low
obradować w jakiejś sprawie
start learning
debate an issue
aprobowac, zatwierdzac
start learning
approve of sth
winić kogos za coś
start learning
blame someone for something
liczyć na kogos
start learning
count on someone
powstrzymać kogos przed robieniem czegoś
start learning
prevent someone from doing something
protestować przeciwko czemuś
start learning
protest against something
karać kogos za coś
start learning
punish someone for something
prowadzic do czegoś
start learning
result in something
martwić sie czymś
start learning
worry about something
zostać obciążonym opłatą
start learning
be charged for
informować
start learning
inform
wchodzić
start learning
enter
wziąć coś pod uwagę
start learning
allow something for sth
proponowana ustawa
start learning
proposed legislation
być w stanie wojny
start learning
be at war
zdradzać
start learning
betray

You must sign in to write a comment