WORD STORE 5F, WORD IN FOCUS

 0    30 flashcards    Lokinho7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ważny
x2
start learning
important = high-powered
monotonny, żmudny
x2
start learning
monotonous = tedious
stabilny
x2
Ten stół nie jest bardzo stabilny, nie radziłbym na nim siadać.
start learning
secure = stable
This table is not very stable, I wouldn't recommend sitting on it.
dobrze płatny
x2
start learning
well-paid = lucrative
z reguły, zazwyczaj
x2
start learning
as a rule = usually
w odniesieniu do
x3
start learning
with regard to = in connection with / in terms of
wprost przeciwnie
x2
start learning
on the contrary = just the opposite
właściwie, w sumie
x2
start learning
in fact = actually
na dodatek (jeszcze)
x2
Były tam dodatkowo 3 dziewczyny.
start learning
on top of = in addition to
There were there on top of 3 girls.
w tych okolicznościach, z tego powodu
x2
start learning
under these circumstances = because of this
o świcie
start learning
at dawn
On przeszedł na emeryturę w wieku 60 lat.
start learning
He retired at 60.
Woda wrze w 100°C.
start learning
Water boils at 100°C.
u lekarza
start learning
at the doctor's
u Piotra
start learning
at Pete's
przy obiedzie
start learning
at dinner
patrzyć na
start learning
look at
rzucić coś w kogoś
start learning
throw sth at sb
być dobry w
start learning
be good at
być beznadziejnym w czymś
start learning
be hopeless at sth
w końcu
start learning
at last
od razu
start learning
at once
obecnie
x2
start learning
at present = currently
zagrożony
start learning
at risk
rdzenny
start learning
indigenous
posada
x2
start learning
post = position
rygorystyczny
Nasz plan musi być rygorystyczny, aby był skuteczny.
start learning
rigorous
Our plan has to be rigorous in order to be successful.
wynajmować, zatrudniać
start learning
hire
być odpowiedzialnym za
x2
start learning
be in charge of = be responsible
nalegać na, domagać się czegoś
start learning
insist on

You must sign in to write a comment