With a friend - S kamarádem

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
How long has it been?
start learning
Jak dlouho už to bude?
I always remember the party we went to.
start learning
Vždycky si vzpomenu na ten večírek, na kterém jsme byli.
I'm not sure I can see you.
start learning
Nejsem si jistý, jestli se můžeme vidět.
We must meet at the same place where we first met.
start learning
Musíme se sejít na stejném místě, kde jsme se poprvé potkali.
How is your family?
start learning
Jak se má rodina?
The whole family is fine.
start learning
Celá rodina se má dobře.
Are you working in the same place?
start learning
Pracuješ pořád na stejném místě?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Czech"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment