Asking and answering personal questions - Tázání se a zodpovídání osobních otázek

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
start learning
Obvykle si vyjdu se svým přítelem/přítelkyní.
I love learning new languages.
start learning
Miluji učení se nových jazyků.
I've been studying a lot.
start learning
Hodně jsem studoval.
I'm a modern languages student.
start learning
Jsem student moderních jazyků.
If you have any questions, I'll answer them later.
start learning
Pokud máš nějaké otázky, zodpovím je později.
Do you have any pets?
start learning
Máš nějaké domácí mazlíčky?
Where did you learn English?
start learning
Kde ses naučil anglicky?
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Everyday phrases in Czech"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment