Wielka przypominka

 0    379 flashcards    Azazel96
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
teraz
start learning
now
w tej chwili
start learning
at the moment
obecnie
start learning
at present
często
start learning
often
zwykle
start learning
usually
zawsze
start learning
always
nigdy
start learning
never
kiedykolwiek
start learning
ever
rzadko
start learning
rarely
rzadko
start learning
seldom
często
start learning
frequently
regularnie
start learning
regularly
czasami
start learning
ocasionally
od czasu do czasu
start learning
from time to time
codziennie
start learning
every day
raz w tygodniu
start learning
once a week
3 razy w roku
start learning
3 times a year
2 razy dziennie
start learning
twice a day
co 6 tygodni
start learning
every 6 weeks
czasami
start learning
sometimes
kłócić się
start learning
argue
świecić
start learning
shine
uczęszczać
start learning
attend
kochać
start learning
to love
lubić
start learning
to like
nienawidzić
start learning
to hate
krzepki, silny
start learning
able-bodied
roztargniony
start learning
absent-minded
ambitny
start learning
ambitious
uprzejmy, miły
start learning
amiable
kłótliwy
start learning
argumentative
oprócz, z wyjątkiem
start learning
aside from
aspirować, dążyć do czegoś
start learning
aspire to something
asertywny
start learning
assertive
zwracający na siebie uwagę, szukający poklasku
start learning
attention-seeking
niezdarny, krępujący
start learning
awkward
być zdeterminowanym aby coś zrobić
start learning
be desperade to do something
zarozumiały
start learning
big-headed
bransoletka
start learning
bracelet
na ogół
start learning
by and large
skryty, tajemniczy
start learning
cagey
bezwzględny, bezlitosny
start learning
cold-blooded
zarozumiały, próżny
start learning
conceited
protekcjonalny
start learning
condescending
konformistyczny
start learning
conformist
delikatny, uważny
start learning
considerate
zważywszy na, z uwagi na
start learning
considering
konwencjonalny
start learning
conventional
śmiały, odważny
start learning
daring
zaangażowany, oddany
start learning
dedicated
gołąb
start learning
pigeon
szopa
start learning
shed
robić na drutach
start learning
knit
pchła
start learning
flea
jakikolwiek
start learning
any
który, które
start learning
which
dolina
start learning
valley
pęknięcie
start learning
crack
każdy
start learning
every
kolacja
start learning
supper
punktualnie
start learning
sharp
chwila
start learning
a while
wtedy / wówczas
start learning
then
Która jest godzina?
start learning
What is the time?
przed południem
start learning
a.m.
po południu
start learning
p.m.
żałować
start learning
regret
zadanie
start learning
errand
mielone mięso wieprzowe
start learning
ground pork
promień
start learning
beam
dorosły
start learning
grown up
znikać
start learning
disappeared
chusteczka
start learning
handkerchief
gniew
start learning
wrath
promienny
start learning
radiant
wyobraźnia
start learning
imagination
Twoja wina
start learning
your fault
kłopotliwy
start learning
bothering
przemyślany
start learning
considered
najwyraźniej
start learning
apparently
przy najbliższej okazji
start learning
at the nearest opportunity
Co masz na myśli?
start learning
What do you mean?
inspirować do myślenia
start learning
inspire to think
sposób myślenia
start learning
a way of thinking
Zgadzam się
start learning
I agree
niezawodny
start learning
dependable
pogorszenie, zepsucie
start learning
deterioration
poświęcać, ofiarować
start learning
devote
spokojny, niefrasobliwy
start learning
easy-going
ekscentryczny, dziwaczny
start learning
eccentric
wzbogacenie, bogacenie się
start learning
enrichment
zazdrościć
start learning
envy
przodować, wyróżniać się w czymś
start learning
excel at/in sth
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activity
wściekły
start learning
furious
gderliwy, w złym humorze
start learning
grumpy
pracowity
start learning
hard-working
mieć zwyczaj robienia czegoś
start learning
have a habit of doing sth
na dłuższą metę
start learning
in the long run
dziedziczyć coś po kimś
start learning
inherit sth from sb
intrygujący, interesujący
start learning
intriguing
drażliwy, nerwowy
start learning
irritable
życzliwy
start learning
kind-hearted
zrównoważony, opanowany
start learning
level-headed
lojalny
start learning
loyal
nawiązać kontakt wzrokowy z kimś
start learning
make eye contact with sb
humorzasty, markotny
start learning
moody
naiwny
start learning
naive
ograniczony, o wąskich horyzontach
start learning
narrow-minded
nieświadomy czegoś
start learning
oblivious of/to sth
otwarty, bez uprzedzeń
start learning
open-minded
towarzyski, przyjazny
start learning
outgoing
dziwaczny, ekscentryczny
start learning
outlandish
protekcjonalny
start learning
patronising
skąpy
start learning
penny-pinching
bystry, spostrzegawczy
start learning
perceptive
cecha charakteru
start learning
personality trait
ozdabianie części ciała kolczykami
start learning
piercing
skryty, tajemniczy
start learning
secretive
dyscyplina wewnętrzna
start learning
self-discipline
przed
start learning
in front
brzmieć
start learning
to sound
wewnątrz
start learning
inside
tuzin
start learning
a dozen
Funt
start learning
a pound
artykuł spożywczy
start learning
a grocery
reszta
start learning
change
kosztować
start learning
to cost
zachować resztę (w sklepie)
start learning
keep the change
kilka
start learning
few
W czym mogę ci pomóc?
start learning
How may I help you?
Ile to kosztuje?
start learning
How much is it?
kształt
start learning
shape
nasz
start learning
our
ich
start learning
their
wykorzystać
start learning
to take advantage
zbieg, uciekinier
start learning
a fugitive
mieszkaniec wioski
start learning
a villiger
samolubny
start learning
selfish
bezlitosny
start learning
ruthless
1) leczyć 2) traktować
start learning
to treat
gonić, ścigać
start learning
to chase
wszystko
start learning
everything
coś
start learning
something
nic / cokolwiek
start learning
anything
nic
start learning
nothing
wszyscy
start learning
everybody
ktoś
start learning
somebody
ktokolwiek
start learning
anybody
nikt
start learning
nobody
pralnia
start learning
laundry
Dokąd idziesz?
start learning
Where are you going to?
Gdzie idziesz?
start learning
Where are you going?
na ulicy
start learning
in the street
próbować
start learning
to try
Przechodzień
start learning
a passerby
kierunek, wskazówka
start learning
a direction
szukać
start learning
to look for
klon
start learning
a maple
proste
start learning
straight
przed siebie
start learning
ahead
skręcać
start learning
to turn
skrzyżowanie
start learning
a crossroads
nie trafić, ominąć
start learning
to miss
daleko
start learning
far
proszę
start learning
you are welcome
instrukcja, wskazówka
start learning
an instruction
zgubić się
start learning
to get lost
blisko
start learning
close
niezdarny
start learning
clumsy
nie da się nie trafić
start learning
you can't miss it
klon
start learning
maple
przesądny
start learning
superstitious
talizman
start learning
a lucky charm
przesąd
start learning
a superstition
pod
start learning
under
drabina
start learning
a ladder
poniedziałek
start learning
monday
wtorek
start learning
tuesday
środa
start learning
wednesday
czwartek
start learning
thursday
piątek
start learning
friday
sobota
start learning
saturday
niedziela
start learning
sunday
podkowa
start learning
horseshoe
spadek / upadek
start learning
fall
plac
start learning
a square
aleja
start learning
an avenue
inny, inna, inne
start learning
different
niż
start learning
than
pokład
start learning
a deck
kosz na śmieci
start learning
a trash can
rzucać
start learning
to throw
rzecz
start learning
a thing
dozwolone
start learning
allowed
Popielniczka
start learning
an ashtray
dosyć / wystarczająco
start learning
enough
w międzyczasie
start learning
in the meantime
nadal, jeszcze
start learning
still
jest
start learning
there is
start learning
there are
rozpoznawać
start learning
to recognize
zajęty
start learning
busy
odbierać
start learning
to answer
odłożyć słuchawkę
start learning
to hang up
w tym
start learning
including
Odbierz telefon
start learning
answer the telephone
Jedźmy do domu
start learning
Let's head home
właśnie teraz
start learning
right now
groszki
start learning
polka dots
grozić
start learning
threaten
bielizna
start learning
underwear
cholera
start learning
damnit
schemat
start learning
scheme
całkiem nowy
start learning
brand new
znaczyć
start learning
matter
wdzięczny
start learning
thankful
przed siebie
start learning
ahead
pochyłość
start learning
slopes
hamulce
start learning
brakes
cenne
start learning
treasured
porażka
start learning
a failure
Ty głupcze
start learning
You fool
mały bachor
start learning
little brat
czyja wina
start learning
whose fault
odpowiadać
start learning
responding
Zastanawiam się
start learning
I wonder
zapalenie wyrostka robaczkowego
start learning
appendicitis
przypuszczać
start learning
suppose
Dobrze więc
start learning
Fine then
Poradzę sobie z tym
start learning
I'll handle this one
pępek
start learning
belly button
podbrzusze
start learning
lower abdomen
zamiast
start learning
instead
tępy ból
start learning
dull pain
w porównaniu
start learning
compared
opanowanie
start learning
composure
sprzeczka
start learning
bickering
spuchnięty
start learning
swollen
pęknąć
start learning
burst
paskudny
start learning
nasty
zadowolony
start learning
glad
móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
start learning
might
zaparcie
start learning
constipation
lewatywa
start learning
enema
Jeszcze nie
start learning
I haven't yet
odwaga
start learning
courage
bardzo zajęty
start learning
so busy
zamiast
start learning
instead
kochanie
start learning
darling
zjazd
start learning
reunion
dbać
start learning
take care
romans
start learning
affair
męski
start learning
manly
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
zniechęcony
start learning
discouraged
garść
start learning
handful
do zobaczenia
start learning
see ya
dorsz
start learning
cod
pinta
start learning
a pint
panierka
start learning
batter
słupek, pręt
start learning
a bar
osuszać, odsączać
start learning
to drain
ręcznik
start learning
a towel
aż do
start learning
until
autentyczny
start learning
genuine
cieszyć się
start learning
to enjoy
smacznego
start learning
enjoy your meal
powinien
start learning
should
skalisty
start learning
rocky
słoneczny
start learning
solar
system, układ
start learning
a system
znaczyć / oznaczać
start learning
to mean
stały (stan skupienia)
start learning
solid
gatunek
start learning
a species
wliczać, włączać
start learning
to include
istnieć
start learning
to exist
około
start learning
about
miliard
start learning
a billion
powierzchnia
start learning
surface
kształt, postać
start learning
a shape
oddziaływać
start learning
to interact
szczególnie
start learning
particularly
z grubsza
start learning
roughly
obrót wokół własnej osi
start learning
a spin
nazwany, nazywany
start learning
called
Układ Słoneczny
start learning
the solar system
Merkury
start learning
Mercury
Wenus
start learning
Venus
Ziemia (planeta)
start learning
Earth
Mars
start learning
Mars
Jowisz
start learning
Jupiter
Saturn
start learning
Saturn
Uran
start learning
Uranus
Neptun
start learning
Neptune
Pluton
start learning
Pluto
koliber
start learning
a hummingbird
unosić się
start learning
to hover
w powietrzu, w locie
start learning
in mid-air
przez np. zrobiony
start learning
by
szybko
start learning
rapidly
trzepotać
start learning
to flap
zależeć
start learning
to depend
do tyłu
start learning
backwards
zdolny (do czegoś)
start learning
able
pochodzić od
start learning
to derive from
brzęczenie, mruczenie
start learning
a hum
szybki
start learning
rapid
uderzenie
start learning
a beat
przewyższać
start learning
to exceed
dziób
start learning
a bill
prawie, niemal
start learning
nearly
przystosowany
start learning
adapted
Cel
start learning
a purpose
trawić
start learning
to digest
zgadywać
start learning
to guess
wspólny
start learning
common
Myślę, że
start learning
I guess
być w stanie zrobić
start learning
to be able to
golić się
start learning
to shave
wejście
start learning
an entrance
w środku
start learning
inside
przechadzać się
start learning
to walk around
przez
start learning
through
aleja
start learning
an avenue
paw
start learning
a peacock
struś
start learning
an ostrich
akwarium
start learning
the aquarium
kałamarnica
start learning
a squid
ssak
start learning
a mammal
dotrzeć, przybyć, dojść
start learning
to reach
podobieństwo
start learning
a similarity
orzeł
start learning
an eagle
kruk
start learning
a raven
Wrona
start learning
a crow
Jastrząb
start learning
a hawk
sęp
start learning
a vulture
wróbel
start learning
a sparrow
drozd
start learning
a robin
bocian
start learning
a stork
jaskółka
start learning
a swallow
ślimak (bez muszli)
start learning
a slug
bizon
start learning
a bison
żubr
start learning
a wisent
hiena
start learning
a hyena
pawian
start learning
a baboon
foka
start learning
a seal
pajęczyna
start learning
a spiderweb
karaluch
start learning
a cockroach
świerszcz
start learning
a cricket
chrząszcz
start learning
a beetle
drapieżnik
start learning
a predator
padlinożerca
start learning
a scavenger
płazy
start learning
amphibians
gady
start learning
reptiles
zwierzęta roślinożerne
start learning
herbivores
zwierzęta mięsożerne
start learning
carnivores
wszystkożeercy
start learning
omnivores
ogrodzenie
start learning
a fence
box office
start learning
a box office
wstęp
start learning
admission
trochę
start learning
a bit
Pascha
start learning
passover
według
start learning
according
utrzymywane
start learning
kept
pożywny
start learning
nutritious
mniej pożywne
start learning
less nutritious
nie musi
start learning
doesn't have to
różne
start learning
different
przypuszczać
start learning
suppose
semestr
start learning
term
całkiem
start learning
quite
przyjechać
start learning
arrive
dzisiaj
start learning
nowadays
bezczelny
start learning
disrespectful
przedwczoraj
start learning
the day before yesterday
podczas / w trakcie
start learning
while
kiedy
start learning
when
gdy
start learning
as

You must sign in to write a comment