Wiedza ogólna - historia I

 0    20 flashcards    dagmaraszczepanczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czy Polska uczestniczyła w wojnie wietnamskiej:
start learning
Polska jako kraj NIE, ale uczestniczyli Polacy mieszkający w Stanach wcieleni do armii amerykańskiej.
Nowy Jork:
start learning
 został założony przez holenderskich kolonistów  w 1626 roku nadano mu nazwę Nowy Amsterdam  w 1664 roku kontrolę nad miastem przejęli Anglicy  wtedy nazwę zmieniono na Nowy Jork  w latach 1785-1790 Nowy Jork był stolicą Stanów Zjednoczonych
Z czym kojarzy się tzw. „aksamitna rewolucja:
start learning
 To określenie wydarzeń roku 1989 w Czechosłowacji, które doprowadziły do obalenia systemu komunistycznego oraz elit sprawujących władzę, a także transformacji ustrojowej, która niedługo później nastąpiła, pozwalając Czechosłowacji wstąpić na drogę demokracji parlamentarnej.
Co się wydarzyło w najsłynniejszą noc św. Bartłomieja:
start learning
 Jest to potoczne określenie rzezi hugenotów (francuskich ewangelików reformowanych) w Paryżu, która miała miejsce w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku. Nazwa wywodzi się od jednego z apostołów, św. Bartłomieja, którego święto przypada na 24 sierpnia.
Jakie wydarzenie upamiętnia ulica Obrońców Krzyża:
start learning
 27 kwietnia 1960 – rozruchy i walki między mieszkańcami Krakowa a milicją, która chciała wykopać krzyż. Krzyż umieszczono w miejscu, gdzie miał powstać pierwszy kościół w Nowej Hucie, a komunistyczne władze postanowiły w tym miejscu wybudować szkołę.
Co to jest Pieriestrojka:
start learning
 (ros. przebudowa) – potoczna nazwa procesu przekształceń systemu komunistycznego w ZSRR w latach 1985 – 1991. Nowy kurs polityczny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) zapoczątkował Michaił Gorbaczow.
Collegium Nobilium:
start learning
 szkoła wyższa w Warszawie  założona przez pijara Stanisława Konarskiego w 1740 roku  początkowo Collegium Novum  szkoła działała do 1832 roku
Prezydenci II Rzeczpospolitej (1918 – 1939):
start learning
 Józef Piłsudzki – Naczelnik Państwa – 1919-1922  Gabriel Narutowicz – 1922  Maciej Rataj – zastępował Prezydenta RP – 1922  Stanisław Wojciechowski – 1922-1926  Maciej Rataj – zastępował Prezydenta RP – 1926  Ignacy Mościcki – 1926-1939
Prezydenci II Rzeczpospolitej na uchodźctwie:
start learning
 Edward Śmigły-Rydz – zastępca Mościckiego – 1939  Bolesław Wieniawa-Długoszewski – zastępca Mościckiego – 1939  Władysław Raczkiewicz – 1939-1947  August Zaleski – 1947-1972  Rada Trzech – jako opozycja dla Zaleskiego – 1954-1972  Stanisław Ostrowski – 1972-1979  Edward Bernard Raczyński – 1979-1986  Kazimierz Sabbat – 1986-1989  Ryszard Kaczorowski – 1989-1990
Wiosna Ludów:
start learning
 seria zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848-1849, przy czym określeniem „lud” nazywano społeczności dążące do uzyskania udziału w rządach, warstwy społeczne dążące do polepszenia warunków bytowych i narodowości walczące o spełnienie swoich aspiracji w różnej postaci: autonomii, niepodległości lub zjednoczenia w ramach jednego państwa. Można wyróżnić trzy nurty rewolucyjne: ustrojowy, społeczny i narodowy.  Pierwszym krajem, w którym wybuchła rewolucja
Powstanie listopadowe:
start learning
 polskie powstanie narodowe przeciw Rosji  noc 29 listopada 1830 – 21 października 1831, godz. 18:00  sygnał do wybuchu powstania – pożar browaru na Solcu  do upadku przyczyniła się niewiara w możliwość zwycięstwa oraz przewaga militarna Rosji.
Konferencja jałtańska:
start learning
 04 – 11 luty 1945  zwana także krymską  spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki): przywódca ZSRR Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent USA Franklin Delano Roosevelt.  miała miejsce po konferencji teherańskiej (listopad-grudzień 1943) a przed konferencją poczdamską (lipiec-sierpień 1945).  miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy  podzielono Niemcy na 4 strefy  Związek Radziecki otrzymał zwierzchnictwo nad Pols
Państwa Osi:
start learning
 kraje należące do jednego obozu działań wojennych walczące przeciw aliantom podczas II Wojny Światowej  nazwa „oś” pochodzi od zwyczajowej nazwy nadanej sojuszowi III Rzeszy, Włoch oraz Japonii  w okresie ich największego panowania terytoria państw Osi obejmowały duże części Europy, Azji, Afryki i wysp Oceanu Spokojnego  II Wojna Światowa zakończyła się całkowitą klęską państw Osi.
Skąd pochodzili Jagiellonowie:
start learning
 z Litwy
W którym wieku przed naszą erą zniszczono Troję:
start learning
 XII w p.n.e.
W którym roku Izrael zajął należące wcześniej do Jordanii Jerycho:
start learning
 1967
Traktat wersalski (pokój paryski):
start learning
 główny układ pokojowy kończący I wojnę światową  podpisany 28 czerwca 1919 przez Niemcy, mocarstwa Ententy i państwa sprzymierzone.  wszedł w życie 10 stycznia 1920  ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny  Polskę reprezentowali: Ignacy Paderewski, Roman Dmowski  Wielka Czwórka: David Lloyd George (Wielka Brytania), Vittorio Emanuele Orlando (Włochy), Georges Clemenceau (Francja), Woodrow Wilson (Stany Zjednoczone).
Ententa:
start learning
 sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją. Do jego powstania dochodziło stopniowo, był odpowiedzią na zawarte w 1882 r. Trójprzymierze.  inne państwa wchodzące w skład: Belgia, Japonia, Włochy, Rumunia, Stany Zjednoczone, Grecja, Brazylia, Portugalia, Serbia
Mała Ententa:
start learning
 porozumienie utworzone przez Czechosłowację, Jugosławię i Rumunię.  oficjalnie państwa połączyły się w sojusz 16 lutego 1933 r.
Trójprzymierze:
start learning
 tajny układ pomiędzy trzema państwami: Cesarstwem Niemieckim, Królestwem Włoch i CK Austro-Węgrami  zawiązany 20 maja 1882  po odejściu Włoch termin „Trójprzymierze” oznacza nieraz Niemcy, Austro-Węgry i Turcję, która podpisała sojusz z Niemcami 2 sierpnia 1914.

You must sign in to write a comment