W Rzeczypospolitej szlacheckiej

5  1    51 flashcards    karolgordon
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Data odsieczy wiedeńskiej
start learning
1683
data konfederacji warszawskiej
start learning
1573
data hołdu pruskiego
start learning
1525
data pokoju w Oliwie
start learning
1660
data zatwierdzenia uchwał nihil novi
start learning
1505
data oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów
start learning
1655
data pierwszego sejmu elekcyjnego w Rzeczypospolitej
start learning
1572
data objęcia władzy przez Zygmunta Augusta
start learning
1548
Rozległe gospodarswo nasawione na wyrób i sprzedaż rozmaitych produktów
start learning
Folwark
Budynek służący do magazynowania zboża
start learning
Spichlerz
Zamożny chłop użytkujący duże gosp. rolne
start learning
Kmieć
Największy port morski w XVII wiecznej Rzeczypospoliej
start learning
Gdańsk
Związek zawierany przez szlachtę dla osiągnięcia wspólnego celu
start learning
Konfederacja
dawny rzeczny statek transportowy
start learning
szkuta
człowiek pracyjący przey spływie towartów
start learning
Flisak
Ozdobna tkanina wykorzystywana przed wiekami do dekorowania ścian
start learning
Arras
Opieka nad artystami sprawowana przez władców
start learning
Mecenat
Szlachcic należący do najbogatszej grupy szlachty
start learning
Magnat
Zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi
start learning
Rokosz
Królowa Bona pochodziła z...
start learning
Włoch
biedna szlacha to
start learning
Gołota
Tytuł dawnego władcy Turcji
start learning
Sułtan
wybitny polski poeta epoki odrodzenia
start learning
Jan Kochanowski
pierwszy elekcyjny król Polski
start learning
Henryk Walezy
dowodził obroną Jasnej Góry
start learning
Augustyn Kordecki
władca kóry przyjął Hołd Pruski
start learning
Zygmunt I Stary
Muzułmańska świątynia
start learning
Meczet
Szlacha wybierała posłów na...
start learning
sejmikach
świątynia wyznawców judaizmu
start learning
synagoga
polski pisarz(!) epoki renesansu
start learning
Mikołaj Rej
dowódzca wojsk polskich w bitwie pod Wiedniem
start learning
Jan III Sobieski
Wyposażenie husarza
start learning
Kopia, Szyszak, Skrzydła, Szabla
Elementy stroju szlacheckiego
start learning
Żupan, Kontusz, Pas kontuszowy, Szabla
przyczyny Unii Lubelskiej
start learning
1) Zygmun August nie mial potomka 2) Litwa prowadziła trudną wojnę z Moskwą
skutki Unii Lubelskiej
start learning
1) Powstanie Rzeczypospoliej Obojga Narodów 2) wspólne dla Polski i Litwy: władca, sejm, polityka zagraniczna, moneta
Zasada, która dawała posłom możliwość zrywania obrad sejmu
start learning
Liberum veto
Co wprowadziła Konfederacja warszawska w 1573 roku
start learning
tolerancję religijną
Wezwanie do uczestnictwa w wyprawie wojennej
start learning
Pospolite ruszenie
Najwyżsi urzędnicy świeccy i kościelni zasiadali podczas sejmu w izbie:
start learning
Senat
Sejm zwoływany w celu wyboru króla
start learning
Sejm Elekcyjny
Trzy stany biorące udział w sejmie walnym
start learning
senat, izba poselska, król
dokument zawierający osobiste zobowiązania nowo wybranego króla Polski
start learning
Pacta conventa
Główny dowódca wojskowy w dawnej Rzeczypospolitej
start learning
Hetman
Religia wyznawana przez muzułmanów
start learning
Islam
Przymusowa praca na polu należącym do właściciela folwaru wykonwyana przez chłopów w zamian za możliwość użytkowania ziemi
start learning
Pańszczyzna
Szczególne uprawnienie przysługujące określonym grupom lub osobom
start learning
Przywilej
Sposób prowadzenia walki polegający na atakowaniu wgrogich wojsk z zaskoczenia
start learning
Wojna podjazdowa
Wybór króla na sejmie elekcyjnym
start learning
Wolna elekcja
Część zabudowań folwarku, w której przechowywano rozmaite przedmioty - broń, zbroje, dokumenty
start learning
Lamus
Siedziba właściciela folwarku
start learning
Dwór
Na zachód Europy sprzedawano:
start learning
płody rolne, len, chmiel, futra, drewno, meble, ozdoby z bursztynu lub złota

You must sign in to write a comment