vocabulary 4

 0    87 flashcards    elabaczkowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdumiony
start learning
amazed
zdumiewający, niezwykły
start learning
amazing
podstawowy zwrot
start learning
basic phrase
znudzony
start learning
bored
nużący, nudny
start learning
tedious, boring
zajęty
start learning
occupied, busy
konsekwencja, rezultat
start learning
consequence, the result of
przygnębiony
start learning
depressed
przygnębiający
start learning
depressing
wykręcić, wybrać numer
start learning
Dial out, dial number
rozczarowany
start learning
disappointed
rozczarowujące
start learning
disappointing
zakłopotany
start learning
embarrassed
żenujący, kłopotliwy
start learning
embarrassing, embarrassing
zajęty
start learning
engaged
etykieta, normy
start learning
etiquette
dowód, dowody
start learning
evidence, the evidence
pasjonująca
start learning
exciting
wspaniały, baśniowy
start learning
wonderful, fabulous
biegle
start learning
fluently
przerażony
start learning
frightened
sfrustrowany
start learning
frustrated
frustrujacy
start learning
frustrating
odłożyć słuchawkę
start learning
to hang up
komunikator
start learning
instant messaging
bariera językowa
start learning
language barrier
zostawić wiadomość
start learning
to leave a message
pociąg, powiązanie
start learning
link?
zachowanie
start learning
manners
wyjątek potwierdza regułę
start learning
more exception than rules
wielojęzyczny
start learning
multilingual
strefa ciszy
start learning
zone of silence, quiet zone
scena
start learning
a stage, scene
wygaszacz ekranu
start learning
a screensaver
tryb cichy
start learning
silent mode
wprawa, umiejetnosc
start learning
skill, skill
zmeczony
start learning
tired
męczący
start learning
tiring
męczące
start learning
tiresome
wibracja tryb
start learning
vibrate mode
poczta głosowa
start learning
Voicemail
towarzyszyć
start learning
to accompany
aplikacja
start learning
application app
odpowiedni, właściwy
start learning
appropriate
spokojny
start learning
calm
kataloński
start learning
Catalan
krytykować
start learning
to criticize
oznajmiać
start learning
declare
zasługiwać
start learning
to deserve (to do)
wątpić
start learning
to doubt
wycieczka, wypad
start learning
trip, excursion
w cztery oczy
start learning
face-to-face
egzaminy końcowe
start learning
final exams, finals
wytworzyć, wygenerować
start learning
generate
grecki
start learning
Greek
zestaw słuchawkowy
start learning
Headset? hands-free
hebrajski
start learning
Hebrew
dokładka
start learning
helping?
natychmiast
start learning
straightaway? instantly
obraźliwy
start learning
insulting
intymny
start learning
intimate
niewidoczny
start learning
invisible
wyspa
start learning
an island
wiedza
start learning
knowledge
uwaga mediów
start learning
media attention
megafon
start learning
loudspeaker? megaphone
okropny
start learning
awful, nasty
orientalny
start learning
Oriental
powinien, powinna, powinienem
start learning
should, should, should ought
pozwolenie
start learning
permission
odbiór
start learning
reception
robot
start learning
robot
rzymski
start learning
Roman
nurkować
start learning
scuba dive
dostrzec sens
start learning
see sense
wykonywać akrobatyczne skoki na spadochronie
start learning
skydiving
nurkowanie z rurką
start learning
Snorkelling
macocha
start learning
step-mother
nietaktowny
start learning
tactless
teoria
start learning
theory
wskazówka
start learning
tip
melodia
start learning
tune
cały
start learning
whole
nie musisz krzyczeć
start learning
you do not have to shout
musisz mieć włączony telefon
start learning
You have to keep your phone on...
nie wolno Ci korzystać z telefonu
start learning
you must not use your phone
jeśli musisz odebrać telefon
start learning
If you must take a call...

You must sign in to write a comment