Vocabulary 2.4

 0    40 flashcards    tymekb
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poziom dostępu
start learning
access level
dostępny
start learning
available
administrować bazą
start learning
administer the database
zmiana
start learning
alteration
odnosić się do czegoś, dotyczyć czegoś, mieć zastosowanie do czegoś
start learning
to apply
organizować, porządkować
start learning
arrange
encja asocjacyjna
start learning
associative entity
założenie
start learning
assumption
atrybut
start learning
attribute
uwierzytelnianie
start learning
authentication
kopia zapasowa
start learning
backup
ogólnie rzecz biorąc
start learning
by and large
procesor
start learning
central processing unit
CPU
platforma oparta na chmurze obliczeniowej
start learning
cloud computing platform
system zarządzania bazą danych w chmurze
start learning
cloud-based DBMS
zbiór wymagań
start learning
collection of requirements
kolumna
start learning
column
konceptualny model bazy danych
start learning
A conceptual database model
równoczesny dostęp
start learning
concurrent access
spójność
start learning
consistency
spójny
start learning
consistent
ograniczenie
start learning
constraint
dostępność danych
start learning
data availability
integralność danych
start learning
data integrity
ładowanie danych
start learning
data loading
utrata danych
start learning
data loss
zarządzanie danymi
start learning
data management
operowanie danymi
start learning
data manipulation
migracja danych
start learning
data migration
model danych
start learning
data model
zapotrzebowanie na dane
start learning
data need
odzyskiwanie danych
start learning
data recovery
wyszukiwanie danych
start learning
data retrieval
bezpieczeństwo danych
start learning
data security
standardy związane z bazami danych
start learning
data standards
przechowywanie danych
start learning
data storage
typ danych, kopia zapasowa
start learning
data type
baza danych jako usługa
start learning
database as a service
projekt bazy danych
start learning
database design
projekt bazy danych
start learning
database design

You must sign in to write a comment