vocabulary 1.3.4 - auto generated

 0    35 flashcards    waldekstal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
profitability
start learning
zyskowność
the portfolio
start learning
portfelowy
Transnational
start learning
ponadnarodowy
ECOE
start learning
Ecie
measurable
start learning
wymierny
optimize
start learning
optymalizować
business plan
start learning
biznesplan
summary
start learning
zbiorczy
integral
start learning
integralny
periodic
start learning
okresowy
offensive
start learning
ofensywny
analysis
start learning
analiza
criterion
start learning
kryterium
factual
start learning
rzeczowy
process
start learning
przetwarzać
active
start learning
aktyw
strategic
start learning
strategiczny
software
Our software is the best on the market.
start learning
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
package
The whole package of services will be on offer in January.
start learning
pakiet
Cały pakiet usług będzie dostępny w styczniu.
satisfy
start learning
zaspokoić
resource
We need more resources.
start learning
zasób
Potrzebujemy więcej zasobów.
corporation
start learning
korporacja
transfer
start learning
przesyłać
plain
I think a plain dress will look more elegant than a patterned one.
start learning
gładki
Uważam, że gładka sukienka będzie wyglądała bardziej elegancko niż taka ze wzorem.
to charge
I need to charge my phone.
start learning
ładować
Muszę naładować telefon.
production
start learning
produkcja
store
start learning
przechowywać
commercial
start learning
handlowy
provide
start learning
dostarczać
priority
Getting a good job to support my family is my priority.
start learning
priorytet
Znalezienie dobrej pracy, aby utrzymać rodzinę, to mój priorytet.
wide
He has wide shoulders.
start learning
szeroki
On ma szerokie ramiona.
Methods
start learning
Metody
advantage
start learning
korzyść
precious
start learning
cenny
information
This information is false.
start learning
informacja
Ta informacja jest fałszywa.

You must sign in to write a comment