vince - słowotwórstwo

 0    113 flashcards    edytak27
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pewny / niepewny
start learning
certain / uncertain
możliwy / niemożliwy
start learning
possible / impossible
pojawiać się / znikać
start learning
to appear / to disappear
rozumieć / źle rozumieć
start learning
understand / misunderstand
szczęśliwy / szczęście
start learning
happy / lucky
koniec / bez końca
start learning
end / endless
troska / ostrożny
start learning
care / careful
przyjaciel / przyjaźń
start learning
friend / friendship
interesujący / nieinteresujący
start learning
interesting / uninteresting
dobra strona / zła strona
start learning
advantage / disadvantage
niestety / na szczęście
start learning
unfortunately / fortunately
cierpliwy / niecierpliwy
start learning
patient / impatient
zatrudniony / bezrobotny
start learning
employed / unemployed
zgadzać się / nie zgadzać
start learning
agree / disagree
zrozumienie / nieporozumienie
start learning
understanding / misunderstanding
zaspać
start learning
oversleep
bielizna
start learning
underwear
płaszcz
start learning
overcoat
ograny
start learning
outplayed
przepisać
start learning
rewrite
rozgotować
start learning
overcook
niedogotować
start learning
undercook
odnowić
start learning
renew
niedopłacony
start learning
underpaid
przepracowany
start learning
overworked
obcy / obcokrajowiec
start learning
foreign / foreigner
dziecko / dzieciństwo
start learning
child / childhood
steward / stewardesa
start learning
steward / stewardess
nastoletni / nastolatek
start learning
teenage / teenager
łyżka / łyżka (czegoś)
start learning
spoon / spoonful
sąsiad / okolica
start learning
neighbor / neighborhood
ręka / garść (czegoś)
start learning
hand / handful
maszyna / maszyneria
start learning
machine / machinery
książka / książeczka (broszura)
start learning
book / booklet
zamieszkiwać / mieszkaniec
start learning
inhabit / inhabitant
nudzić się / nuda
start learning
bored / boredom
budować / budynek
start learning
build / building
zakwaterować / zakwaterowanie
start learning
accommodate / accommodation
odmówić / odmowa
start learning
refuse / refusal
zachowywać się / czyny
start learning
act / actions
zatrudniać / pracownik / pracodawca
start learning
employ / employee / employer
wyobrażać sobie / wyobraźnia
start learning
imagine / imagination
gotować / kuchenka / kucharz
start learning
to cook / cooker / a cook
reklamować / ogłoszenie (reklama)
start learning
advertise / advertisement
krótki / krótkość
start learning
short / shortness
przyjazny / przyjacielskość
start learning
friendly / friendliness
ciemny / ciemność
start learning
dark / darkness
chory / choroba
start learning
sick / sickness
zmęczony / zmęczenie
start learning
tired / tiredness
dokładny / dokładność
start learning
thorough / thoroughness
głupi / głupota
start learning
silly / silliness
cienki / cienkość
start learning
thin / thinness
samotny / samotność
start learning
lonely / loneliness
bohater / bohaterski
start learning
hero / heroic
muzyka / muzyczny
start learning
music / musical
dom / bezdomny
start learning
home / homeless
matka / matczyny (macierzyński)
start learning
mother / motherly
niebezpieczeństwo / niebezpieczny
start learning
danger / dangerous
głupiec / głupio
start learning
fool / foolish
deszcz / deszczowy
start learning
Rain / Rainy
zmęczony / męczący
start learning
tired / tiring
rozczarowany / rozczarowujący
start learning
disappointed / disappointing
przerażony / przerażający
start learning
frightened / frightening
kłopotliwy / zakłopotany
start learning
embarrassing / embarrassed
nudny / znudzony
start learning
boring / bored
zmieszany / mylący
start learning
confused / confusing
wyczerpany / wyczerpujący
start learning
exhausted / exhausting
zainteresowany / interesujący
start learning
interested / interesting
zaskakujący / zaskoczony
start learning
surprising / surprised
zły / denerwujący
start learning
annoyed / annoying
prawdopodobny / nieprawdopodobny
start learning
likely / unlikely
mało / brak
start learning
short / shortage
fotograf / fotografia
start learning
photographer / photography
używać / użycie
start learning
use / usage
lubić / nie lubić
start learning
like / dislike
spać / śpiący
start learning
sleep / sleepy
zwykły / niezwykły
start learning
usual / unusual
rozbawić / wesoły
start learning
cheer/ cheerful
dobry / dobroć
start learning
kind / kindness
niespodzianka / zaskakujący
start learning
surprise / surprising
co interesujące / zainteresowanie
start learning
interestingly / interest
z sukcesem / sukces / bezsktecznie
start learning
successfully / success / unsuccessfully
piękny / pięknie
start learning
beautiful / beautifully
dokładny / dokładnie
start learning
thorough / thoroughly
okropny / okropnie
start learning
awful / awfully
potrzebny / potrzebnie
start learning
necessary / necessarily
oczywisty / oczywiście
start learning
obvious / obviously
wygoda / wygodny / niewygodny
start learning
comfort / comfortable / uncomfortable
zależeć / zależny / niezależny
start learning
depend / dependent / independent
używać / ponownego użytku
start learning
use / reusable
wyznaczyć / rozczarowany
start learning
appoint / disappointed
odnosić się / pokrewieństwo
start learning
relate / relationship
samolubny / niesamolubny
start learning
selfish / unselfish
zdrowy / niezdrowy
start learning
healthy / unhealthy
kontrolować / niekontrolowalny
start learning
control / uncontrollable
kurczyć się / niekurczące się
start learning
shrink / unshrinkable
doświadczenie / niedoświadczony
start learning
experience / inexperienced
otrzymać / paragon
start learning
receive / receipt
polityka / polityk
start learning
politics / politician
głęboki / głębokość
start learning
deep / depth
cierpliwy / cierpliwość
start learning
patient / patience
poślubić / małżeństwo
start learning
marry / marriage
składać podanie / podanie
start learning
apply / application
wiedzieć / wiedza
start learning
know / knowledge
wyjaśniać / wyjaśnienie
start learning
explain / explanation
złodziej / kradzież
start learning
thief / theft
wierzyć / wiara
start learning
believe / belief
podejrzany / podejrzenie
start learning
suspect / suspicious
długi / długość
start learning
long / length
gniew / zły
start learning
anger / angry
odważny / odwaga
start learning
brave / bravery
próżny / próżność
start learning
vain / vanity
zdolny / zdolność
start learning
able / ability

You must sign in to write a comment