very first lesson

 0    55 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedszkole
start learning
kindergarten
tapicer
start learning
upholsterer
tapicerka
start learning
upholstery
prąd morski
start learning
sea ​​current
Śląsk
start learning
Silesia
śląski
start learning
Silesian
namiot
Pogoda była paskudna, więc spędziliśmy większość czasu w namiocie.
start learning
tent
The weather was ghastly so we spent most of the time in our tent.
stanowisko
start learning
position / post
przez przypadek
start learning
by accident
beton
start learning
concrete
składać się z
start learning
consist of
ojciec chrzestny
start learning
godfather
urządzenie
start learning
device
dzielić na
start learning
divide into
kac
start learning
hangover
przemysł
start learning
industry
dostać awans
start learning
get promoted/ get a promotion
podwyżka
start learning
a rise /a raise
pojazd
Droga do Green Mountain w sezonie jest zamknięta dla pojazdów.
start learning
vehicle
The road to Green Mountain is closed for the season to vehicles.
obowiązek
start learning
duty/responsibility
wnętrze samochodu
start learning
car interior
biografia
start learning
biography
biograficzny
start learning
biographical
udogodnienia
Zapraszamy gości do korzystania z wszystkich hotelowych udogodnień.
start learning
facilities
Guests are welcome to use all the hotel’s facilities.
ułatwiać, umożliwiać
start learning
facilitate,
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
start learning
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
teściowa
Jego teściowa obiecała, że mu kupi nową wiertarkę.
start learning
mother-in-law
His mother-in-law promised to buy him a new driller.
teść
Jego teść zostawił mu dom z dużym ogrodem.
start learning
father-in-law
His father-in-law left him a house with a big garden.
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
start learning
previous
His previous book was much better than this one.
szwagier
Mój szwagier pochodzi z Londynu i nie mówi po polsku.
start learning
brother-in-law
My brother-in-law is from London and doesn't speak any Polish.
szwagierka/bratowa
start learning
sister in law
na służbie
start learning
on duty
przycinać
start learning
trim
pokonać problem
start learning
overcome the problem
powierzchnia
start learning
surface
zapomnieć
start learning
forget
obwodnica, objazd
start learning
bypass
nie jestem pewien
start learning
I'm not sure
nawyk
start learning
habit
dostawca
Nasz dostawca zmienił ceny.
start learning
supplier
Our supplier has changed the prices.
jutro
Co będziemy robić jutro?
start learning
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
automat z napojami / przekąskami
start learning
Vending Machine
siedziba firmy
start learning
headquarter
żyletka (do golenia) brzytwa
start learning
razor
ksiądz
start learning
priest
magazyn
Sprawdziliśmy wszystkie biura i magazyny.
start learning
warehouse
We inspected all the offices and warehouses.
przechowanie
start learning
storage
skarga
Piszę, aby złożyć skargę...
start learning
complaint
I'm writing to you to complain about...
narzekać na
start learning
complain about
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
start learning
unemployed
Tom is currently unemployed.
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
zatrudniać
Nasza firma zatrudnia tylko trzy osoby.
start learning
employ
Our company employs only three people.
pracodawca
start learning
employer
pracownik
start learning
employee, worker
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
start learning
staff
The staff had a good relationship with the pupils.

You must sign in to write a comment