very first lesson

 0    74 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przypominac
start learning
remind
lekarstwo na
start learning
remedy for
wyjątek
start learning
exception
za wyjątkiem
start learning
except for
zanieczyszczać
start learning
to pollute
zanieczyszczenie
start learning
pollution
dodatkowy
start learning
additional
narzekać na
start learning
complain about
doradzać
start learning
advise
dać radę
start learning
give advice
alarm wybucha
start learning
alarm goes off
pieszy
start learning
a pedestrian
przełożyć, przesunąć
start learning
Postpone, put off
obwiązek
start learning
duty
wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
pożyczać komuś
start learning
lend
ścigać
start learning
chase
pościg
start learning
chase
wykorzystać kogoś
start learning
take advantage of somebody
zgniły
start learning
rotten
zainteresowany czymś
start learning
interested in something
reklama
start learning
advertisement
gimnazjum
start learning
middle school/ junior high school
sympatyczny
start learning
genial
współczuć komus
start learning
feel sympathy to somebody
kłaniac się
start learning
bow
strzała
start learning
an arrow
kora drzewa
start learning
tree bark
przyprawiać
start learning
season
karnacja
start learning
complexion
tkanina, materiał
start learning
fabric,
sprężyna
start learning
spring
mieć romans
start learning
to have an affair
gwoździe
start learning
nails
paznokcie
start learning
nails
ssaki
Małpy i lwy to ssaki.
start learning
mammals
Monkeys and lions are mammals.
gady
Szyba pękła i gady znalazły się na ulicy.
start learning
reptiles
The glass broke and the reptiles escaped into the street.
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
start learning
knowledge
My knowledge of history is very limited.
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
start learning
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
wymawiać
start learning
pronounce
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
start learning
period
The prices of almost all materials shot up over a very short period of time.
akademik
Wielu studentów decyduje się na mieszkanie w akademiku ponieważ jest ono tańsze niż własne mieszkanie.
start learning
a dormitory
Many students decide to live in dormitories because it's cheaper than renting your own flat.
badać pacjenta
start learning
examine a patient
uaktualnić system
start learning
update the system
ogłuszyć
start learning
stun
bagno,
start learning
swamp,
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
grzejnik, kaloryfer
start learning
radiator,
podziwiać kogoś za
start learning
admire someone for
różnorodność
start learning
diversity,
upamiętnić
start learning
commemorate
rząd
start learning
1. the Cabinet 2. the government
spuchnięty
start learning
swollen
zarządzać (np krajem, miastem)
start learning
govern
różnić się od
start learning
differ from
współczujący
start learning
sympathetic
za pomocą czegoś
start learning
by means of something
urządzenie
start learning
a device
zamiast kogoś
start learning
instead of someone
podziw
start learning
admiration
duma
start learning
pride
chirurg
start learning
a surgeon
operacja
start learning
surgery
przebadać pacjenta
start learning
examine the patient
trzymać dyscyplinę
start learning
keep discipline
ukarać
start learning
punish
kara
start learning
1. penalty 2. punishment
wyłudzać pieniądze
start learning
bilk out money
powodować
start learning
cause
okup
start learning
ransom
porwanie
start learning
kidnapping
płot
start learning
fence
drut kolczasty
start learning
barbed wire
wosk
start learning
beeswax

You must sign in to write a comment