V rok - pytania

 0    14 flashcards    enfluran
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Hydrotropia
start learning
zwiększanie rozpuszczalności w wodzie substancji słabo rozpuszczalnej (zwykle organicznej) wywołane obecnością w roztworze innej substancji dobrze rozpuszczalnej.
funkcja glikolu propylowego
start learning
- zmniejsza parowanie wody - zwieksza rozpuszczalnosc emulagatora - obniza temperature krzepniecia ukladu faz(wzrozt trwalosci emulsji) inne podobne substancje to: glicerol, sorbitol
rola kwasu stearynowego
start learning
wpływa na konsystencje kremu, nadaje połysk przez krystalizację na powierzchni w postaci płatków, oczyszcza pory
Budowa miceli
start learning
Micela składa się z jądra, w skład którego wchodzą obojętne cząsteczki. Na powierzchni jądra absorbowane są z roztworu wspólne jony w przypadku KI jony jodkowe I-. Warstwa ta nosi nazwę warstwy adsorbcyjnej i wiąże się ona luźno z warstwą rozmytą albo dyfuzyjną zawierającą jony K+. Jadro razem z warstwą adsorpcyjną nosi nazwę granuli. Na granicy faz jądro cząstki koloidalnej - roztwór, powstaje podwójna warstwa elektryczna.
Micela składa się z jądra, w skład które in Polish
Micela
start learning
cząstki występujące w trwałych emulsjach. Tworzą je związki chemiczne o własnościach amfifilowych. Micele są kulistymi tworami zawierającymi od kilkudziesięciu do kilkuset cząsteczek. Cząsteczki amfifilowe posiadają zwykle wydłużony kształt, przy czym jeden ich koniec ma własności polarne a drugi apolarne. W rozpuszczalnikach polarnych, polarny koniec każdej cząsteczki "poszukuje" polarnego środowiska, na skutek czego samorzutnie ustawia się na zewnątrz miceli. Drugi, apolarny koniec "chowa" się
olbrot
start learning
Spermacet, olej spermacetowy, olbrot (łac. cetaceum) – półpłynna substancja występująca w głowie, a dokładniej - w olbrzymim zbiorniku nad prawym przewodem nosowym kaszalota
Napełnianie opakowań aerozolowych
start learning
1. metoda schładzania - w temp.<-45C (poniżej Twrzenia gazu wytłaczającego) - nie można stosować r-ru substancji leczniczej w postaci emulsji i r-ru wodnego: napełnienie pojemnika schłodzonym r-rem subst w gazie, zamknięcie zaworem, dopełnienie gazem przez zawór 2. metoda ciśnieniowa - gaz wtłaczany do pojemnika przez zawór - nie można emulsji: umieszczenie r-ru subst, umocowanie zaworu i usunięcie powietrza, tłoczenie gazu przez zawór 3. system napełniania podzaworowego - najszybszy: napełniani
badania preparatów aerozolowych
start learning
1. szczelność pojemnika - test wodny 'on line' w łaźni o temp. 45C 2. wielkość ciśnienia w pojemniku - manometr z odp. nasadką 3. pomiar liczby doz w pojemniku - uwalnianie doz co 5s 4. jednolitość dostępnej dawki - oznaczenie zawartości w 10 dozach 75-125%, żadna nie <65%,>135%, pobieranie doz z pełnego pojemnika, po opróżnieniu połowy, dozy końcowe 5. pomiar aerodynamiczny wielkości cząstek - określenie dawki efektywnej - impaktory 6. zawartość substancji leczniczej 7. czystość mikrobiologiczn
zalety aerozoli
start learning
1. szybkie wchłanianie subst. leczniczej 2. dokładne dawkowanie 3. oszczędne wykorzystanie substancji leczniczej 4. hermetyczne opakowanie - brak zakażenia 5. brak wpływu czynników zewn na trwałość
mielenie
start learning
1. młyn tarczowy 2. młyn uderzeniowy 3. młyn walcowy 4. młyn kulowy 5. szybkoobrotowy młynek łopatkowy
rozdział rozdrobnionej substancji wg wielkości cząstek
start learning
1. przesiewanie 2. spławianie 3. wialnie
mikronizacja
start learning
proszki o średnicy <10um, dopuszczalny 20% cząstek <50um, 1. w moździerzu 2. młyn kulowy 3. młyn strumieniowy 4. suszenie rozpyłowe
pomiar wielkości cząstek w proszkach
start learning
1. przesiewanie przez sita 2. pomiar pod mikroskopem 3. pomiar szybkości sedymentacji 4. waga sedymentacyjna 5. metoda elektryczna - licznik Coultera 6. dyfrakcja laserowa
test pęcherzykowy
start learning
pomiar minimalnego ciśnienia, przy którym powietrze jest wypychane z porów sączka - odwrotnie proporcjonalne do średnicy porów - stwierdzenie, czy membrana nie uległa uszkodzeniu

You must sign in to write a comment