Unit 7 Use of English 2 p. 98

 0    43 flashcards    magdalenaczuba
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
na oko
start learning
at a guess
najpierw
start learning
at first
zrelaksowany, odprężony
start learning
at ease
przez długi czas, szczegółowo
start learning
at length
w ostniej chwili, bez uprzedzenia
start learning
at short notice
czasami
start learning
at times
z wyboru
start learning
by choice
za dnia/ nocą
start learning
by day, night
droga mailową
start learning
by email
zgodnie z prawem
start learning
by rights
droga morska, powietrzną
start learning
by sea, by air
na przykład
start learning
for instatnce
z jakiegoś powodu
start learning
for a reason
w skrócie
start learning
for short
z pewnością
start learning
for sure
posumowując
start learning
in cocnlusion
w ogóle, ogólnie mówiąc
start learning
in general
w szczególności
start learning
in particular
teoretycznie
start learning
in theory
w toku
start learning
in progress
na żądanie, na życzenie
start learning
on demand
pożyczony, udostępniony czasowo
start learning
on loan
po namysle
start learning
on second thoughts
byc w drodze, zbliżać się do czegoś
start learning
be on your way
wstydzić się czegoś
start learning
be ashamed of something
być świadomym czegoś, zdawać sobie sprawę z czegoś
start learning
be aware of something
szanować coś/kogoś
start learning
be respectful something, someone
byc w stanie coś zrobić
start learning
be capable of something
typowy dla kogoś/czegoś
start learning
typical of someone, something
według kogoś, czegoś
start learning
according to someone, something
przywiązany do
start learning
attached to
oddany czemuś, zaangażowany, przeznaczony czemuś
start learning
dedicated to
ograniczony do
start learning
limited to
podobny do
start learning
similar to
bystry, sprytny
start learning
clever at
wolny w czymś
start learning
slow at
zaskoczony czymś
start learning
surprised at
przerażony czymś
start learning
horrified at
znakomity w czymś
start learning
brilliant at
doświadczony w
start learning
experienced in
zainteresowany czymś, kimś
start learning
interested in
zaangażowany w coś
start learning
involved in
odnoszący sukcesy w czymś
start learning
successful in

You must sign in to write a comment