unit 5, right and wrong

 0    24 flashcards    justynakabas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
It's against the law
start learning
Jest to niezgodne z prawem
agree with sb; disagree
start learning
zgadzać się z kimś; nie zgadzać się
approve of something; disapprove
start learning
pochwalać coś; nie pochwalać czegoś
have a bank account
start learning
mieć konto w banku
birth certificate
start learning
świadectwo urodzenia
by law
start learning
prawnie
court
start learning
sąd
honest; dishonest
start learning
szczery; nieuczciwy
obey the law; disobey the law
start learning
przestrzegać prawa; łamać przepisy
driving licence
start learning
prawo jazdy
pay a fine
start learning
zapłacić karę
get married
start learning
pobrać się
ID card
start learning
legitymacja
legal; illegal
start learning
legalny; nielegalny
responsible; irresponsible
start learning
odpowiedzialny; nieodpowiedzialny
judge
start learning
sędzia
law
start learning
prawo
leave someone alone
start learning
zostawić kogoś w spokoju
get permission to do sth
start learning
uzyskać pozwolenie na zrobienie czegoś
go to prison
start learning
iść do więzienia
proof
start learning
dowód
have the right to
start learning
mieć prawo do
use violence
start learning
użyć przemocy
vote
start learning
głosować

You must sign in to write a comment