unit 3 - 1

 0    64 flashcards    guest1610662
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczenie się samodzielnie (w domu)
start learning
independent learning
wykładowca
start learning
lecturer
badania, praca badawcza/naukowa
start learning
research
studiować za granicą
start learning
study abroad
praca dyplomowa/magisterska/doktorska
start learning
thesis
bronić pracę dyplomową
start learning
defend a thesis
złożyć pracę dyplomową
start learning
submit a thesis
student
start learning
undergraduate
sala komputerowa
start learning
computer lab
labolatorium językowe
start learning
Language lab
pokój nauczycielski
start learning
staff room
technikum
start learning
technical school
pomaturalny, uniwersytecki
start learning
tertiary
szkoła podstawowa (kl. 4-6)
start learning
upper-primary
szkoła ponadgimnazjalna
start learning
uppper-secondary
licencjat
start learning
Bachelor’s
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
praca (np. magisterska)
start learning
dissertation
rozpocząć studia z opóźnieniem
start learning
defer
zrobić sobie rok przerwy
start learning
have a gap year
akademik
start learning
a dormitory/hall of residence
fundować, dostarczać środki
start learning
fund
rząd
start learning
government
szkoła podstawowa (kl. 1-3)
start learning
lower primary
gimnazjum
start learning
lower secondary
nieobowiązkowy, dodatkowy
start learning
optional
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
szkoła średnia ogólnokształcące
start learning
grammar school
szkoła prywatna dla dzieck w wieku od 13 do 18 lat, często z internatem) US szkoła publiczna
start learning
public school
szkoła państwowa
start learning
a state school
organizować imprezy charytatywne
start learning
organize charity events
grać w zespole muzycznym
start learning
play in a band
uprawiać sport
start learning
do/practise sport
spotkanie towarzyskie
start learning
social event
szkoła wyższa/kolegium
start learning
college
ogólnokształcący
start learning
comprehensive
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
a curriculum
minimum programowe
start learning
core curriculum
podstawa programowa
start learning
national curriculum
etap edukacyjny
start learning
educational stage
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
wychodzić ze znajomymi
start learning
go out with friends
poprawić swoją technikę
start learning
improve (one’) technique
dołączyć do klubu
start learning
join a club
nauczyć się rzemiosła
start learning
learn a craft
praktyczny
start learning
practical
zapisać się na zajęcia
start learning
sign up (for courses)
lekcje baletu
start learning
ballet classes
chodzić na kurs językowy
start learning
do/take a language course
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
pamiętać, przypominać sobie
start learning
remember
opinia o postępach w nauce
start learning
report
mówić (komuś) coś, brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
opuszczć, darować sobie
start learning
skip
dużo się uczyć
start learning
study hard
składać, przekładać
start learning
submit
(być) zawieszonym
start learning
(be) suspended
wychowawca
start learning
form teacher
(chodzenie na) wagary
start learning
truancy
korepetytor
start learning
tutor
prywatny nauczyciel
start learning
private/personal tutor
(chodzenie na) wagary
start learning
truancy

You must sign in to write a comment