Unit 2 Password

 0    112 flashcards    ewanadolna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być/ nie być godnym przeciwnikiem
start learning
be an / no equal match (for sb)
być w świetnej formie
start learning
be in a great form
prowadzić
start learning
be in the lead
iść łeb w łeb
start learning
be neck and neck
mieć dobrą / złą passę
start learning
be on a winning / losing streak
nadrobić stratę, nadgonić
start learning
catch up with sb
zakończyć się remisem
start learning
end in a draw
pozostwać w tyle
start learning
fall behind
walka do końca
start learning
fight to the finish
ponieść porażkę
start learning
suffer a loss
niepokonany
start learning
undefeated
zwycięstwo
start learning
victory
tablica (w koszykówce)
start learning
backboard
styl grzbietowy
start learning
Backstroke
obrońca
start learning
defender
nurkować
start learning
dive
zjazd, narciarswo zjazdowe
start learning
downhill
kozłować
start learning
dribble
nawrót (w pływaniu)
start learning
flipturn
główka
start learning
header
tor (w basenie)
start learning
lane
siatka
start learning
a net
(rzut) karny
start learning
penalty
boisko
start learning
pitch
kijki (narciarskie)
start learning
poles
rakieta (tenisowa)
start learning
racket
serwis
start learning
serve
strzelać
start learning
shoot
slalom
start learning
slalom
wsad (koszykówka)
start learning
slam dunk
stok (narciarski)
start learning
slope
przyjąć się, zyskać popularność
start learning
catch on
odpaść z, wycofać się z
start learning
drop out of
zacząć coś, zainteresować się czymś
start learning
get into
zarzucić, przestać
start learning
give up
zebrać, utworzyć (drużynę)
start learning
put together
brać udział w
start learning
take part in
zacząć (uprawiać), zainteresować się
start learning
take up
rozgrzewać się
start learning
warm up
przyznać się do łapówkarstwa
start learning
admit to bribery
mieć dożywotni zakaz
start learning
be banned for life
zostać pozbawionym wszystkich medali
start learning
be stripped of all the medals
zostać czasowo zawieszonym w zawodach
start learning
be suspended from further races
poprawić swoje wyniki sportowe
start learning
boost your athletic performance
przestać stosować doping
start learning
quit taking drugs
przeprowadzać kontrolę czegoś
start learning
run checks on sth
sięgnąć po środki dopingowe
start learning
turn to performance-enhancing drugs
żądny przygód - banalny
start learning
adventurous - unadventurous
wygodny - niewygodny
start learning
comfortable - uncomfortable
wyczynowy, konkurencyjny - niekonkurencyjny
start learning
competitive - uncompetitive
drogi - niedrogi
start learning
expensive - inexpensive
legalny - nielegalny
start learning
legal - illegal
logiczny - nielogiczny
start learning
logical - illogical
osobisty - bezosobowy
start learning
personal - impersonal
wymienialny - niezastąpiony
start learning
replaceable - irreplaceable
przygotowany - nieprzygotowany
start learning
prepared - unprepared
szanowany - nieszanowany
start learning
respected - disrespected
pełen szacunku - lekceważący
start learning
respectful - disrespectful
satysfakcjonujący - niezadowolalający
start learning
satisfactory - unsatisfactory
usatysfakcjonowany - niezadowolony - niezaspokojony
start learning
satisfied - dissatisfied - unsatisfied
odnoszący sukcesy - nieudany
start learning
successful - unsuccessful
tolerancyjny - nietolerancyjny
start learning
tolerant - intolerant
przydzielić, wyznaczyć
start learning
assign
kosztem czegoś
start learning
at the expense of something
sportowy, wysportowany
start learning
athletic
wzrastać, rosnąć
start learning
be on the increase
prezent urodzinowy
start learning
birthday treat
szantażować
start learning
blackmail
całkowicie zarezerwowany
start learning
booked up
dopingować, kibicować
start learning
cheer
zasłabnąć
start learning
collapse
przyznać się
start learning
come clean
uczestnik, zawodnik
start learning
competitor
uspokoić się
start learning
cool down
tuszować (fakty)
start learning
cover up
pragnąć, łaknąć
start learning
crave
wymagający
start learning
demanding
dietetyk
start learning
dietitian
przynosić więcej szkody niż pożytku
start learning
do more harm than good
program ćwiczeń fizycznych
start learning
exercise regime
ujawniać
start learning
expose
niezwykły, zadziwiający
start learning
extraordinary
wydział (na uczelni)
start learning
faculty
porażka
start learning
failure
duch walki
start learning
fighting spirit
ulotka
start learning
flyer
od początku do końca
start learning
from start to finish
choroba serca
start learning
heart condition
lodowisko
start learning
ice rink
kolejno, z rzędu
start learning
in a row
niewiarygodny, niezwykły
start learning
incredible
nieprawidłowość
start learning
irregularity
wkroczyć, rzucić się w wir
start learning
jump in
utrzymywać w formie
start learning
keep in shape
okrążenie
start learning
lap
wahania nastroju
start learning
mood swings
bez pracy nie ma kołaczy
start learning
no pain, no gain
pokonywać przeszkody
start learning
overcome obstacles
przesadzić (z czymś)
start learning
overdo
stanowić zagrożenie
start learning
pose a danger
zajęcie, hobby
start learning
pursuit
doprowadzać ciało do kresu wytrzymałości
start learning
push your body to the limit
zorganizować imprezę
start learning
put on an event
wynikt, punkt, zdobyć punkt
start learning
score
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
popisywać się umiejętnościami
start learning
Show off your skills
rozciągać mięśnie
start learning
stretch out muscles
gra skończona remisem
start learning
tie game
trenować pod okiem profesjonalisty
start learning
train under professional supervision
do góry nogami
start learning
upside down
skrzydło
start learning
wing
wycofywać się z czegoś
start learning
withdraw from sth

You must sign in to write a comment