unit 2 legal english

 0    51 flashcards    weronikapikula
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
brać na sb odpowiedzialnośclc
start learning
accept liability
spór się między nimi poszerza
start learning
gap has widened
zabójczy błąd
start learning
fatal error
wysoce zacięty
start learning
highly contentious
zasiadac jako sędzia
start learning
sit as a judge
zdobyć trochę doświadczenia
start learning
To gain some experience
wystawić rozszczenie
start learning
to issue a claim
prowadzić firmę
start learning
to run a business
cierpieć z powodu straty
start learning
to suffer a loss
założyć firmę
start learning
to set up a business
żądać odszkodowania
start learning
to claim damages
brać na sb odpowiedzialność
start learning
accept liability
prawnik
start learning
an attorney at law
pracować nad czymś
start learning
to work on something
wysłać czek na
start learning
to send a check for
podlegać czemuś
start learning
subject to something
jako odszkodowanie
start learning
in damages
postępowanie przeciw komuś
start learning
to proceeding against someone
być w sporze z kimś
start learning
be in a dispute with someone
spojrzeć na
start learning
look at
być znanym jako
start learning
to be known as
być wykfalifikowanym jako
start learning
to qualify as something
wejść w spółkę z kimś
start learning
to go into partnership with someone
specjalizować się w czymś
start learning
to specialise in something
pracować w/ dla
start learning
to work in/ for a business
przewodniczyć sprawie
start learning
to preside over a case
importować towary z innego kraju
start learning
import goods from another country
importować towary do kraju
start learning
import goods into a country
zająć się czymś
start learning
to take care over/ with something
radzić sobie z
start learning
to deal with
być żonatym/ mężatą itd
start learning
to be married to
być w pełni wypłacalnym
start learning
to be on fully pay
dyskryminować
start learning
discriminate against
równa płaca
start learning
equal pay
spór sądowy
start learning
litigation
zarzut
start learning
allegation
komornik
start learning
bailiff
dług
start learning
debt
prawo morskie
start learning
martime law
prawa osób niepełnosprawnych
start learning
disability rights
wynajem
start learning
lease of land and buildings
niewypłacalny
start learning
insolvent
niewypłacalność
start learning
insolvency
redukcja etatów
start learning
redundancy
mieć siedzibę w
start learning
based in
majątek
start learning
assets
należności
start learning
debts
rekrutacja
start learning
recruitment
dodatki
start learning
perks
przewidziani do zwolnienia
start learning
to be made redundant
przekazywać info
start learning
to pass information

You must sign in to write a comment