UNIT 2 ART

 0    85 flashcards    fyhvfd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozsmakować
start learning
savor
ekspresyjny
start learning
expressive
pobudliwy
start learning
excitable
przykucnąć
start learning
crouch
bestialski
start learning
bestial
atrakcyjność
start learning
attractiveness
bojaźliwy
start learning
timid
wprawiać
start learning
accustom
znakomity
start learning
excellent
przyćmić
start learning
overshadow
eksponat
Oto jeden z naszych najcenniejszych eksponatów.
start learning
an exhibit
This is one of our most valuable exhibits.
kontrowersyjny
Powinieneś unikać kontrowersyjnych tematów.
start learning
controversial
You should avoid controversial subjects.
zapierać
start learning
ram
zamazać
start learning
deface
amatorski
start learning
amateur
instalacja
start learning
installation
cyfrowy
start learning
digital
niezmierny
start learning
immeasurable
wzbogacić
start learning
enrich
artystyczny
start learning
artistic
zawstydzać
start learning
shame
zakłopotać
start learning
embarrass
decha
start learning
topping
potworny
start learning
monstrous
zdumiewający
Sprawa zabójstwa była zdumiewająca dla detektywów. Kto zabił starszą panią?
start learning
amazing
The murder case was mystifying to detectives. Who had killed the old lady?
Sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
start learning
Art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
anonimowy
Anonimowa osoba zadzwoniła na policję i powiedziała, gdzie znajdują się skradzione rzeczy.
start learning
anonymous
An anonymous caller phoned the police and told them where the stolen goods could be found.
przyciągać
Mamy nadzieję, że nasze dodatkowe usługi przyciągną nowych klientów.
start learning
to attract
We hope that our additional services will attract new customers.
wad
start learning
defects
cech
start learning
guild
wyczerpać
start learning
exhaust
czarujący
start learning
charming
wstęp
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
start learning
introduction
We cannot afford to pay so much for admission.
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
start learning
cruel
Life can be cruel.
recenzować
start learning
reviewing
poniżający
start learning
degrading
potężny
Potężny wojownik pokonał swojego wroga.
start learning
massive
The powerful warrior defeated his enemy.
ze
Czy wiesz, że Cię lubię?
start learning
from
Do you know that I like you?
recenzent
start learning
reviewer
olejny
start learning
oil
kandydować
start learning
stand for
skamienieć
start learning
fossilize
adresat
start learning
recipient
oczekujący
start learning
expectant
zyskowny
start learning
profitable
mistrzowski
start learning
masterful
rozróżnić
start learning
distinguish
recenzja
Zaskoczyło mnie, że książka otrzymała entuzjastyczne recenzje.
start learning
review
I was surprised to hear the book got raving reviews.
mim
start learning
mime
siny
start learning
blue
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
start learning
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
odbiorca
start learning
recipient
krytyk
Krytyk wystawił filmowi tak złą recenzję, że nikt nie chciał go obejrzeć.
start learning
critic
The film critic gave the new movie such a bad review that nobody wanted to go and see it.
prowokować
start learning
to provoke
pomysłowy
James to pomysłowy gość. Jestem pewna, że coś wymyśli.
start learning
ingenious
James is an inventive guy. I'm sure he'll figure something out.
mianować
Szeryf mianował mnie na swojego zastępcę.
start learning
nominate
The sheriff appointed me as his deputy.
entuzjazm
Dziękuje wam za ciężką pracę, zaangażowanie i entuzjazm.
start learning
enthusiasm
Thank you for your hard work, dedication and enthusiasm.
sparaliżować
start learning
cripple
zaspokoić
start learning
satisfy
przeciętny
start learning
plain
łowić
start learning
fish
upokarzający
start learning
humiliating
dowiadywać
start learning
inquire
artysta
start learning
an artist
zaniepokoić
start learning
upset
wyśmienity
start learning
superb
odnosić
start learning
related
występ
start learning
performance
statyw
start learning
stand
życie
Objąłem tu całe moje życie.
start learning
life
I cover my lifetime here, you know?
trójnóg
start learning
tripod
potoczny
start learning
current
jaskrawy
start learning
bright
recenzja
Zaskoczyło mnie, że książka otrzymała entuzjastyczne recenzje.
start learning
review
I was surprised to hear the book got raving reviews.
zmarszczka
Ona wciąż wygląda fantastycznie, pomimo zmarszczek.
start learning
a wrinkle
She still looks fantastic, despite her wrinkles.
rzeźba
Padało, więc spędziliśmy większą część dnia w galerii rzeźby.
start learning
sculpture
It was raining, so we spent most of the day in a sculpture gallery.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
start learning
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
złośliwy
start learning
malicious
wyróżniać
start learning
favor
znakomity
start learning
excellent
przedstawiać
Chciałabym przedstawić wam mojego chłopaka.
start learning
to introduce
I'd like to introduce my boyfriend to you.
godny
Ta restauracja nie jest godna polecenia.
start learning
worthy
This restaurant is not worthy of recommendation.
obrzydliwy
start learning
disgusting
powiązać
start learning
bind
totalny
start learning
Ultimate

You must sign in to write a comment