Unit 1 (poszerzony, słówka z tekstów, zadań, słuchania)

 0    82 flashcards    annasokol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
actor
George Clooney, an American film actor was born on May 6th, 1961.
start learning
aktor
George Clooney, amerykański aktor filmowy urodził się 6 maja 1961 roku.
actress
Who is your favourite actress?
start learning
aktorka
Kto jest twoją ulubioną aktorką?
American
Are you learning American or British English?
start learning
Amerykanin
Uczysz się amerykańskiego czy brytyjskiego angielskiego?
Argentina
start learning
Argentyna
Argentinian
start learning
Argentyńczyk
Australia
He chose an English school in Australia.
start learning
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
beach
California is famous for its sandy beaches.
start learning
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
beautiful
You're such a beautiful girl.
start learning
piękny
Jesteś taką piękną dziewczyną.
big
You have a big nose.
start learning
duży
Masz duży nos.
Brazil
Although we're closely related I hardly know Betty because she's spent her whole life in Brazil.
start learning
Brazylia
Chociaż jesteśmy blisko spokrewnione, prawie nie znam Betty, bo ona całe życie mieszkała w Brazylii.
British
She has a strong British accent.
start learning
Brytyjczyk / Brytyjka
Ona ma silny brytyjski akcent.
building
What's in this building?
start learning
budynek
Co jest w tym budynku?
businessman
start learning
biznesmen
businesswoman
start learning
kobieta interesu
chef
He finished a chef school in France.
start learning
szef kuchni
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
Chile
start learning
Chile
Chilean
start learning
Chilijczyk / Chilijka
China
start learning
Chiny
Chinese
start learning
Chińczyk
city
London is a huge city.
start learning
miasto
Londyn to ogromne miasto.
cleaner
start learning
sprzątaczka
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
start learning
zimny
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
Colombian
start learning
Kolumbijczyk / Kolumbijka
computer engineer
start learning
inżynier informatyk
conference
The conference will be held on 31st of May.
start learning
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
cook
start learning
kucharz
countryside/country
start learning
Wieś
doctor
You should see a doctor as soon as possible.
start learning
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
email address
start learning
adres e-mail
engineer
start learning
inżynier
first name
start learning
pierwsze imię
friendly
Everyone is friendly here.
start learning
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
German
German is a difficult language.
start learning
niemiecki
Niemiecki to trudny język.
Germany
start learning
Niemcy
hot
It's hot outside.
start learning
1. pikantny 2. gorący
Na zewnątrz jest gorąco.
India
start learning
Indie
Ireland
start learning
Irlandia
Italian
start learning
Włoch
Italy
She is from Italy.
start learning
Włochy
Ona jest z Włoch.
Japan
start learning
Japonia
Japanese
start learning
Japończyk
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
start learning
menedżer
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
Mexican
start learning
Meksykanin / Meksykanka
Mexico
start learning
Meksyk
mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
start learning
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
nationality
start learning
narodowość
new
Look at my new phone.
start learning
nowy
Popatrz na mój nowy telefon.
nice
She is so nice!
start learning
milutki, ładny
Ona jest taka miła!
nurse
Polish nurses find employment in England.
start learning
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
office worker
start learning
pracownik biurowy
old
My father is old.
start learning
stary
Mój ojciec jest stary.
on holiday
start learning
na wakacjach
phone number
start learning
numer telefonu
Poland
start learning
Polska
police officer
start learning
komisarz
Polish
start learning
polski
receptionist
The receptionist will help you.
start learning
recepcjonista/recepcjonistka
Recepcjonistka panu pomoże.
retired
start learning
emeryt
river
Are there any fish in this river?
start learning
rzeka
Czy są jakieś ryby w tej rzece?
room number
start learning
numer pokoju
Russia
start learning
Rosja
Russian
start learning
rosyjski
sea
Why is the sea blue?
start learning
morze
Dlaczego morze jest niebieskie?
shop assistant
The shop assistant was extremely helpful and kind.
start learning
sprzedawca
Sprzedawca był niezwykle pomocny i uprzejmy.
singer
Justin Bieber is a Canadian pop singer and actor.
start learning
piosenkarz
Justin Bieber jest kanadyjskim piosenkarzem muzyki pop/R&B oraz aktorem.
small
My house is smaller than hers.
start learning
mały
Mój dom jest mniejszy niż jej.
Spanish
It costs a lot of money to get a document translated from Dutch to Spanish.
start learning
hiszpański
Mnóstwo pieniędzy kosztuje przetłumaczenie dokumentu z holenderskiego na hiszpański.
sportsman
start learning
sportowiec
sportswoman
start learning
sportowiec
summer
I'm going to Spain in the summer.
start learning
lato
Latem jadę do Hiszpanii.
surname
start learning
nazwisko
taxi driver
start learning
taksówkarz
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
start learning
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
tourist information
start learning
informacja turystyczna
assistant
If you have too much work, hire an assistant.
start learning
pomocnik
Jeśli masz za dużo pracy, zatrudnij asystenta.
Turkey
start learning
Turcja
Turkish
start learning
turecki
the UK, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
start learning
Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
village
I was born in a small village.
start learning
wioska
Urodziłem się w małej wiosce.
waiter
All the waiters at the reception were hired by the agency.
start learning
kelner
Wszyscy kelnerzy na przyjęciu byli zatrudnieni przez agencję.
waitress
start learning
kelnerka
winter
start learning
zima

You must sign in to write a comment