Turkish sentences from Tatoeba 6

 0    1,000 flashcards    aleksandra.eska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tom is Mary's uncle.
start learning
Tom Mary'nin amcası.
Tom is on death row.
start learning
Tom ölüm hücresinde.
Tom is on the phone.
start learning
Tom telefonda.
Tom is out to lunch.
start learning
Tom öğle yemeğine çıktı.
Tom is really sorry.
start learning
Tom gerçekten üzgün.
Tom is right-handed.
start learning
Tom sağlaktır.
Tom is still in bed.
start learning
Tom hala yatakta.
Tom is very capable.
start learning
Tom çok yetenekli.
Tom isn't ready yet.
start learning
Tom henüz hazır değildir.
Tom isn't religious.
start learning
Tom dindar değildir.
Tom kicked the ball.
start learning
Tom topu tekmeledi.
Tom knows Mary lied.
start learning
Tom Mary'nin yalan söylediğini biliyor.
Tom laughed at Mary.
start learning
Tom Mary'ye güldü.
Tom lay on his back.
start learning
Tom sırtüstü uzandı.
Tom left work early.
start learning
Tom işten erken ayrıldı.
Tom let the cat out.
start learning
Tom kedisinin dışarı çıkmasına izin verdi.
Tom likes hot curry.
start learning
Tom sıcak köriyi sever.
Tom likes traveling.
start learning
Tom seyahat etmeyi sever.
Tom lives in Boston.
start learning
Tom Boston'da yaşıyor.
Tom lives near Mary.
start learning
Tom Mary'ye yakın yaşıyor.
Tom locked the door.
start learning
Tom kapıyı kilitledi.
Tom looks dignified.
start learning
Tom ağırbaşlı görünüyor.
Tom lost his memory.
start learning
Tom hafızasını kaybetti.
Tom lost his wallet.
start learning
Tom cüzdanını kaybetti.
Tom made it on time.
start learning
Tom onu zamanında yaptı.
Tom made Mary happy.
start learning
Tom Mary'yi mutlu etti.
Tom made no comment.
start learning
Tom hiç bir yorum yapmadı.
Tom missed the exit.
start learning
Tom çıkışı aradı.
Tom needs a haircut.
start learning
Tom'un saçını kestirmesi gerekiyor.
Tom needs a new car.
start learning
Tom'un yeni bir arabaya ihtiyacı var.
Tom needs more time.
start learning
Tom'un biraz daha zamana ihtiyacı var.
Tom needs our input.
start learning
Tom'un bizim girdimize ihtiyacı var.
Tom needs some rest.
start learning
Tom'un biraz dinlenmeye ihtiyacı var.
Tom never wears red.
start learning
Tom asla kırmızı giymez.
Tom opened a window.
start learning
Tom bir pencere açtı.
Tom opened his eyes.
start learning
Tom gözlerini açtı.
Tom ordered a drink.
start learning
Tom bir içki ısmarladı.
Tom owes Mary a lot.
start learning
Tom Mary'ye çok şey borçludur.
Tom packed his bags.
start learning
Tom çantalarını düzenledi.
Tom passed the test.
start learning
Tom testi geçti.
Tom picked the lock.
start learning
Tom kilidi sivri bir şeyle açtı.
Tom pointed at Mary.
start learning
Tom Mary'yi gösterdi.
Tom pulled a muscle.
start learning
Tom bir kasını incitti.
Tom put on his robe.
start learning
Tom cüppesini giydi.
Tom raised his hand.
start learning
Tom elini kaldırdı.
Tom ran out of food.
start learning
Tom'un yiyeceği tükendi.
Tom ran out of time.
start learning
Tom'un zamanı bitti.
Tom remained silent.
start learning
Tom sessiz kaldı.
Tom reserved a seat.
start learning
Tom bir koltuk ayırdı.
Tom sat at his desk.
start learning
Tom masasında oturdu.
Tom sat beside Mary.
start learning
Tom Mary'nin yanına oturdu.
Tom says he's rich.
start learning
Tom zengin olduğunu söylüyor.
Tom says he is rich.
start learning
Tom onun zengin olduğunu söylüyor.
Tom sealed the deal.
start learning
Tom anlaşmayı mühürledi.
Tom sealed the room.
start learning
Tom odayı mühürledi.
Tom seems so lonely.
start learning
Tom çok yalnız görünüyor.
Tom shaved his head.
start learning
Tom başını tıraş etti.
Tom should've known.
start learning
Tom bilmeliydi.
Tom slit his wrists.
start learning
Tom bileklerini kesti.
Tom sorted the mail.
start learning
Tom postayı sınıflandırdı.
Tom swims very fast.
start learning
Tom çok hızlı yüzer.
Tom talked too much.
start learning
Tom çok fazla konuştu.
Tom threatened Mary.
start learning
Tom Mary'yi tehdit etti.
Tom unplugged the iron.
start learning
Tom ütünün fişini çekti.
Tom unplugged the lamp.
start learning
Tom lambanın fişini çekti.
Tom waited his turn.
start learning
Tom sırasını bekledi.
Tom wants a divorce.
start learning
Tom boşanmak istiyor.
Tom wants a rematch.
start learning
Tom bir rövanş istiyor.
Tom was daydreaming.
start learning
Tom hayal görüyordu.
Tom was embarrassed.
start learning
Tom mahcup oldu.
Tom was fast asleep.
start learning
Tom derin uykudaydı.
Tom was out all day.
start learning
Tom, bütün gün dışardaydı.
Tom was put in jail.
start learning
Tom hapse konuldu.
Tom went home angry.
start learning
Tom eve kızgın gitti.
Tom will be furious.
start learning
Tom öfkeli olacaktır.
Tom wiped the table.
start learning
Tom tabloyu sildi.
Tom worked overtime.
start learning
Tom fazla mesai yaptı.
Tom works with Mary.
start learning
Tom Mary ile çalışır.
Tom wouldn't say no.
start learning
Tom hayır demezdi.
Tom yelled for help.
start learning
Tom yardım için bağırdı.
Tom isn't breathing.
start learning
Tom nefes almıyor.
Tommy is a nice man.
start learning
Tommy sevimli bir adam.
Tony runs every day.
start learning
Tony her gün koşar.
Try it out yourself.
start learning
Onu kendiniz deneyin.
Try on this sweater.
start learning
Bu kazağı deneyin.
Try to act your age.
start learning
Yaşına göre hareket etmeye çalış.
Turn the radio down.
start learning
Radyonun sesini kıs.
Was I really boring?
start learning
Ben gerçekten sıkıcı mıydım?
We all like cycling.
start learning
Hepimiz bisiklete binmekten hoşlanırız.
We are good friends.
start learning
Biz iyi arkadaşlarız.
We are very similar.
start learning
Biz çok benzeriz.
We caught the thief.
start learning
Biz hırsızı yakalandık.
We did it ourselves.
start learning
Onu kendimiz yaptık.
We dislike violence.
start learning
Biz şiddet sevmeyiz.
We enjoyed swimming.
start learning
Yüzmenin tadını çıkardık.
We enjoyed swimming.
start learning
Yüzmekten hoşlandık.
We gave up the plan.
start learning
Biz plandan vazgeçtik.
We had a quiz today.
start learning
Biz bugün bir sınav olduk.
We had a rough time.
start learning
Bizim fırtınalı bir zamanımız oldu.
We had an oral exam.
start learning
Bizim sözlü sınavımız vardı.
We had little water.
start learning
Bizim biraz suyumuz vardı.
We have lots to do.
start learning
Yapacak çok şeyimiz var.
We have enough time.
start learning
Bizim yeterince zamanımız var.
We lay on the grass.
start learning
Biz çimlerin üzerinde uzandık.
We love you so much.
start learning
Sizi çok seviyoruz.
We must leave early.
start learning
Biz erken çıkmalıyız.
We obeyed the rules.
start learning
Biz kurallara itaat ettik.
We regret his death.
start learning
Biz onun ölümüne üzülüyoruz.
We swam in the lake.
start learning
Gölde yüzdük.
We talked until two.
start learning
Biz ikiye kadar konuştuk.
We traveled on foot.
start learning
Biz yaya gezdik.
We will do our best.
start learning
Biz elimizden geleni yapacağız.
We will let him try.
start learning
Biz onun onu denemesine izin vereceğiz.
We will never agree.
start learning
Biz asla anlaşamayacağız.
We're close friends.
start learning
Biz yakın arkadaşlarız.
We're eating apples.
start learning
Biz elma yiyoruz.
Welcome to our home.
start learning
Evimize hoş geldiniz.
What am I to do now?
start learning
Şimdi ne yapacağım.
What are they after?
start learning
Onlar neyin peşindeler?
What are they doing?
start learning
Onlar ne yapıyorlar.
What do you suggest?
start learning
Ne önerirsiniz?
What I mean is this.
start learning
Demek istediğim budur.
What is in the desk?
start learning
Masanın içindeki nedir?
What is in this box?
start learning
Bu kutudaki nedir?
What is on the desk?
start learning
Masanın üstündeki nedir?
What is popular now?
start learning
Şimdi popüler olan nedir?
What should I bring?
start learning
Ne getirmem gerekir?
What time is dinner?
start learning
Akşam yemeği saat kaçta?
What time is supper?
start learning
Akşam yemeği ne zaman?
What was that noise?
start learning
O gürültü neydi?
What was that sound?
start learning
O ses neydi?
What's it made from?
start learning
O, neyden yapılmıştır.
What's the big idea?
start learning
Büyük fikir nedir?
What's the bus fare?
start learning
Otobüs ücreti nedir?
What's this key for?
start learning
Bu anahtar ne içindir?
What's worrying you?
start learning
Seni ne endişelendiriyor?
What's your opinion?
start learning
Sizin fikriniz nedir?
When did you buy it?
start learning
Onu ne zaman satın aldınız?
When did you get up?
start learning
Ne zaman kalktın?
When did you return?
start learning
Ne zaman geri döndün?
When do I get there?
start learning
Oraya ne zaman varırım?
When does it arrive?
start learning
O ne zaman varır?
When is school over?
start learning
Okul ne zaman biter?
When do we arrive?
start learning
Ne zaman varacağız?
When will you leave?
start learning
Ne zaman gideceksin?
Where are the girls?
start learning
Kızlar neredeler?
Where are you bound?
start learning
Nereye gidiyorsun?
Where shall we meet?
start learning
Biz nerede buluşalım?
Which book is yours?
start learning
Hangi kitap seninkidir.
White bread, please.
start learning
Beyaz ekmek, lütfen.
Who did you go with?
start learning
Kimle birlikte gittin?
Who do you work for?
start learning
Kim için çalışıyorsun?
Who is in this room?
start learning
Bu odada kim var?
Who is your teacher?
start learning
Öğretmenin kimdir?
Who owns this house?
start learning
Bu evin sahibi kimdir?
Who stole the apple?
start learning
Elmayı kim çaldı?
Who wrote this book?
start learning
Bu kitabı kim yazdı?
Who wrote this poem?
start learning
Bu şiiri kim yazdı?
Who's your favorite?
start learning
Senin favorin kim?
Why are you so late?
start learning
Neden bu kadar geç kaldın?
Why did he run away?
start learning
O niçin kaçtı?
Why did she do that?
start learning
O, niçin onu yaptı?
Why did this happen?
start learning
Bu neden oldu?
Why did you do that?
start learning
Onu niçin yaptınız.
Why didn't you come?
start learning
Neden sen gelmedin?
Why do you say that?
start learning
Bunu neden söylüyorsun?
Why do you say that?
start learning
Neden böyle söylüyorsun?
Why do you think so?
start learning
Neden böyle düşünüyorsunuz?
Why is the sky blue?
start learning
Gökyüzü niçin mavidir?
Will you go with us?
start learning
Bizimle gidecek misin?
You are a good cook.
start learning
Sen iyi bir aşçısın.
You are always late.
start learning
Her zaman geç kalıyorsun.
You're lying to me.
start learning
Bana yalan söylüyorsun.
You are quite a man.
start learning
Tam bir erkek.
You are quite right.
start learning
Tamamen haklısın.
You can call me Bob.
start learning
Bana Bob diyebilirsin.
You can go home now.
start learning
Şimdi eve gidebilirsin.
You can rely on her.
start learning
Ona güvenebilirsiniz.
You can't trust him.
start learning
Ona güvenemezsin.
You can't trust Tom.
start learning
Tom'a güvenemezsin.
You have many books.
start learning
Çok sayıda kitabın var.
You look pale today.
start learning
Bugün solgun görünüyorsun.
You look very tired.
start learning
Çok yorgun görünüyorsun.
You may go anywhere.
start learning
İstediğiniz yere gidebilirsiniz.
You may go home now.
start learning
Şimdi eve gidebilirsiniz.
You may not come in.
start learning
İçeriye girmeyebilirsin.
You can trust him.
start learning
Ona güvenebilirsin.
You must be joking!
start learning
Şaka yapıyor olmalısın!
You must go at once.
start learning
Derhal gitmelisin.
You must keep quiet.
start learning
Sessiz olmak zorundasın.
You must study hard.
start learning
Sıkı çalışmalısınız.
You must study more.
start learning
Daha çok çalışmalısın.
You should eat more.
start learning
Daha fazla yemelisiniz.
You should exercise.
start learning
Egzersiz yapmalısın.
You'd better not go.
start learning
Gitmesen iyi olur.
You'll catch a cold.
start learning
Üşüteceksin.
You'll have to wait.
start learning
Beklemeniz gerekecek.
You're irresistible.
start learning
Sen dayanılmazsın.
You're just on time.
start learning
Tam zamanında geldin.
Your father is tall.
start learning
Baban uzun boylu.
Your guess is wrong.
start learning
Tahmininiz yanlış.
Your job isn't easy.
start learning
Sizin işiniz kolay değil.
Your order is ready.
start learning
Siparişiniz hazır.
Your tie is crooked.
start learning
Sizin kravatınız yamuk.
Yours is over there.
start learning
Seninki orada.
Yumi has many books.
start learning
Yumi birçok kitabı vardır.
Yumi has many books.
start learning
Yumi'nin birçok kitabı var.
Yumi has many books.
start learning
Yumi'nin birçok kitapları var.
Zucchinis are green.
start learning
Kabaklar yeşildirler.
A bus got in the way.
start learning
Bir otobüs yoluma çıktı.
A cat has nine lives.
start learning
Bir kedi dokuz canlıdır.
A cup of tea, please.
start learning
Bir fincan çay, lütfen.
A horse is an animal.
start learning
At bir hayvandır.
A horse runs quickly.
start learning
Bir at hızlı koşar.
A man must be honest.
start learning
Bir insan dürüst olmalı.
A permanent is extra.
start learning
Ekstra kalıcı bir maliyettir.
A piano is expensive.
start learning
Bir piyano pahalıdır.
A squid has ten legs.
start learning
Bir kalamarın on bacağı vardır.
Add up these figures.
start learning
Bu sayıları toplayın.
All I have is a book.
start learning
Bütün sahip olduğum bir kitaptır.
All the meat was bad.
start learning
Bütün et kokmuştu.
Am I handsome or not?
start learning
Yakışıklı mıyım yoksa değil miyim?
Ann can't find a job.
start learning
Ann, bir iş bulamıyor.
Ann has many friends.
start learning
Ann'in birçok arkadaşı var.
Ann is a cheerleader.
start learning
Ann bir amigo.
Ann is a little girl.
start learning
Ann, küçük bir kızdır.
Aoi dances very well.
start learning
Aoi çok iyi dans eder.
Apes are intelligent.
start learning
Maymunlar akıllıdır.
Apples grow on trees.
start learning
Elmalar ağaçlarda büyür.
Are you able to type?
start learning
Yazabiliyor musunuz?
Are you eating lunch?
start learning
Öğle yemeği yiyor musun?
Are you fond of golf?
start learning
Golf sever misiniz?
Are you free tonight?
start learning
Bu gece boş musun?
Are you going or not?
start learning
Gidiyor musun yoksa gitmiyor musun?
Are you ready to eat?
start learning
Yemek için hazır mısınız?
Are you still around?
start learning
Hala bu civarda mısın?
Are your hands clean?
start learning
Ellerin temiz mi?
Be quiet, all of you.
start learning
Hepiniz sessiz olun.
Beware of imitations.
start learning
Taklitlerinden sakının.
Bill stopped smoking.
start learning
Bill, sigarayı bıraktı.
Birds fly in the sky.
start learning
Kuşlar gökyüzünde uçarlar.
Bob is a nice person.
start learning
Bob sevimli bir kişidir.
Both dogs are asleep.
start learning
Her iki köpek uykuda.
Bring me a dry towel.
start learning
Bana kuru bir havlu getirin.
Bring the laundry in.
start learning
Çamaşırı içeri getir.
Business is business.
start learning
İş iştir.
But you're not there.
start learning
Ama sen orada değilsin.
Call her up at three.
start learning
Saat üçte onu ara.
Call me this evening.
start learning
Bu akşam beni arayın.
Can he speak English?
start learning
O, İngilizce konuşabilir mi?
Can I take a day off?
start learning
Bir günlük izin alabilir miyim?
Can I take a message?
start learning
Ben bir mesaj alabilir miyim?
Can I take books out?
start learning
Kitapları çıkarabilir miyim?
Can I turn on the TV?
start learning
TV'yi açabilir miyim?
Can she come in time?
start learning
O zamanında gelebilir mi?
Can you come at nine?
start learning
Dokuzda gelebilir misin?
Can you deliver that?
start learning
Onu teslim edebilir misin?
Can you deliver this?
start learning
Bu teslim edebilir misin?
Can you fix our sink?
start learning
Lavabomuzu tamir edebilir misin?
Can you guess my age?
start learning
Benim yaşımı tahmin edebilir misiniz?
Can you meet tonight?
start learning
Bu gece karşılayabilir misin?
Can you ride a horse?
start learning
Ata binebilir misin?
Are you able to speak French?
start learning
Fransızca konuşabilir misin?
Charge it to my room.
start learning
Onu benim oda hesabına yazın.
Check back next week.
start learning
Önümüzdeki hafta tekrar kontrol edin.
Clean up the kitchen.
start learning
Mutfağı temizleyin.
Clothes make the man.
start learning
Giysi insan yapar.
Colds are contagious.
start learning
Soğuk algınlığı bulaşıcıdır.
Come home before six.
start learning
Altıdan önce eve gel.
Cotton absorbs water.
start learning
Pamuk su emer.
Could I change rooms?
start learning
Odaları değiştirebilir miyim?
Could we have a fork?
start learning
Bir çatal alabilir miyiz?
David is very active.
start learning
David çok aktif.
Did he pass the exam?
start learning
O sınavı geçti mi?
Did he pass the test?
start learning
O testi geçti mi?
Is anything up?
start learning
Bir şey mi oldu?
Did the car look old?
start learning
Araba eski görünüyor muydu?
Did you behave today?
start learning
Bugün görgülü davrandın mı?
Did you see a doctor?
start learning
Bir doktora göründünüz mü?
Did you speak at all?
start learning
Hiç konuştunuz mu?
Didn't I tell you so?
start learning
Size öyle söylemedim mi?
Do come and visit us.
start learning
Gel ve bizi ziyaret et.
Do come by all means.
start learning
Kesinlikle gel.
Do snakes bother you?
start learning
Yılanlar sizi rahatsız eder mi?
Do what he tells you.
start learning
Sana söylediğini yap.
Suit yourself.
start learning
İstediğini yap.
Do you drink alcohol?
start learning
Alkol Kullanıyor musunuz?
Do you ever date her?
start learning
Onunla flört ediyor musun?
Do you have a budget?
start learning
Bir bütçen var mı?
Do you have a camera?
start learning
Bir kameran var mı?
Do you have a family?
start learning
Bir ailen var mı?
Do you have a minute?
start learning
Bir dakikanız var mı?
Do you have a pencil?
start learning
Bir kurşun kalemin var mı?
Do you have a tattoo?
start learning
Bir dövmen var mı?
Do you have a ticket?
start learning
Bir biletin var mı?
Do you have a violin?
start learning
Bir kemanın var mı?
Do you have any pain?
start learning
Herhangi bir ağrın var mı?
Do you have any pets?
start learning
Herhangi bir evcil hayvanın var mı?
Do you have blankets?
start learning
Battaniyelerin var mı?
Do you have the time?
start learning
Zamanınız var mı?
Do you know baseball?
start learning
Beyzbol biliyor musun?
Do you know Tom well?
start learning
Tom'u iyi tanır mısınız?
Do you like baseball?
start learning
Beyzbol sever misiniz?
Do you live in Tokyo?
start learning
Tokyo'da yaşıyor musunuz?
Do you look your age?
start learning
Yaşında görünüyor musun?
Do you need any food?
start learning
Herhangi bir gıdaya ihtiyacın var mı?
Do you need the book?
start learning
Kitaba ihtiyacın var mı?
Do you run every day?
start learning
Her gün çalışır mısın?
Do you see her often?
start learning
Onu sık sık görüyor musun?
Do you speak English?
start learning
İngilizce konuşuyor musun?
Do you speak Italian?
start learning
İtalyanca konuşuyor musun?
Do you think I'm fat?
start learning
Benim şişman olduğumu düşünüyor musunuz?
Do you think I'm fat?
start learning
Sizce ben şişman mıyım?
Do you want anything?
start learning
Bir şey istiyor musunuz?
Do your homework now.
start learning
Şimdi ödevinizi yapın.
Does Ken play tennis?
start learning
Ken tenis oynar mı?
Does this make sense?
start learning
Bu mantıklı mı?
Don't be so childish.
start learning
Öyle çocuksu olmayın.
Don't disappoint him.
start learning
Onu hayal kırıklığına uğratma.
Don't eat like a pig.
start learning
Domuz gibi yemek yemeyin.
Don't exert yourself.
start learning
Kendiniz uygulamayın.
Don't let the dog in.
start learning
Köpeğin içeri girmesine izin vermeyin.
Don't lose your cool.
start learning
Soğukkanlılığını kaybetme.
Don't make a mistake.
start learning
Bir hata yapma.
Don't push me around.
start learning
Beni itip kalkma.
Don't push your luck.
start learning
Şansınızı zorlamayın.
Don't shut your eyes.
start learning
Gözlerini kapatma.
Don't smoke too much.
start learning
Çok fazla sigara içmeyin.
Don't worry about it.
start learning
Onun hakkında üzülme.
Don't worry about it.
start learning
Onu dert etmeyin.
Don't worry about me.
start learning
Benim hakkımda endişe etmeyin.
Don't worry about us.
start learning
Hakkımızda endişe etmeyin.
Don't worry. It's OK.
start learning
Merak etmeyin. Tamam.
Don't you believe me?
start learning
Bana inanmıyor musunuz?
Everybody knows that.
start learning
Onu herkes bilir.
Everyone's saying it.
start learning
Onu herkes söylüyor.
Excuse my clumsiness.
start learning
Beceriksizliğimi affedin.
Finally, it's Friday.
start learning
Nihayet bugün Cuma.
Finally, it's Friday.
start learning
Sonunda bugün Cuma.
Fish live in the sea.
start learning
Balık denizde yaşar.
Flowers attract bees.
start learning
Çiçekler arıları çeker.
France borders Italy.
start learning
Fransa İtalya'nın sınır komşusudur.
Get that book for me.
start learning
Bu kitabı benim için alın.
Go and see who it is.
start learning
Git ve kim olduğunu gör.
Go back to your seat.
start learning
Koltuğunuza geri dönün.
Return to your seat.
start learning
Koltuğuna geri dön.
Go tell him yourself.
start learning
Git ona kendin söyle.
Go to the barber.
start learning
Berbere git.
Has anything changed?
start learning
Herhangi bir şey değişti mi?
Has anything changed?
start learning
Bir şey değişti mi?
Have you been abroad?
start learning
Yurtdışında bulundun mu?
Have you fed the dog?
start learning
Köpeği besledin mi?
Have you finished it?
start learning
Onu bitirdin mi?
Have you got a light?
start learning
Bir lamban var mı?
Have you met him yet?
start learning
Henüz onunla tanıştın mı?
He accepted her gift.
start learning
O, onun hediyesini kabul etti.
He achieved his goal.
start learning
O amacına ulaştı.
He acted as my guide.
start learning
O benim rehberim olarak davrandı.
He always works hard.
start learning
O her zaman çok çalışıyor.
He and I are cousins.
start learning
O ve ben kuzenleriz.
He arrived too early.
start learning
O çok erken vardı.
He asked for my help.
start learning
O benden yardım istedi.
He ate it in no time.
start learning
O hiçbir zaman onu yemedi.
He attained his goal.
start learning
O hedefine ulaştı.
He began with a joke.
start learning
O bir şaka ile başladı.
He built a new house.
start learning
Yeni bir ev inşa etti.
He called me by name.
start learning
O bana ismimle seslendi.
He calls the boy Tom.
start learning
O, çocuğu Tom olarak çağırır.
He came into my room.
start learning
O benim odama geldi.
He came to my rescue.
start learning
O, beni kurtarmak için geldi.
He can play baseball.
start learning
O beyzbol oynayabilir.
He caught three fish.
start learning
O üç balık yakaladı.
He commited suicide.
start learning
O intihar etti.
He deals in hardware.
start learning
O donanımla ilgilenir.
He did as I told him.
start learning
O ona söylediğim gibi yaptı.
He did nothing wrong.
start learning
O yanlış bir şey yapmadı.
He didn't say a word.
start learning
O bir kelime söylemedi.
He died one year ago.
start learning
O bir yıl önce öldü.
He died the next day.
start learning
Ertesi gün hayatını kaybetti.
He doesn't like fish.
start learning
O balık sevmez.
He doesn't sing well.
start learning
O, iyi şarkı söylemez.
He doesn't tell lies.
start learning
O yalan söylemez.
He easily gets angry.
start learning
O, kolayca öfkelenir.
He fired three shots.
start learning
O üç el ateş etti.
He found his parents.
start learning
O, ebeveynlerini buldu.
He gave me a present.
start learning
O bana bir hediye verdi.
He gave me this book.
start learning
O bana bu kitabı verdi.
He tires easily.
start learning
O kolayca yorulur.
He got angry with me.
start learning
O bana sinirlendi.
He got angry with us.
start learning
O bize sinirlendi.
He got off the train.
start learning
O trenden indi.
He got us nice seats.
start learning
O bize güzel koltuklar aldı.
He had a hungry look.
start learning
Onun aç bir görünümü vardı.
He had fifty dollars.
start learning
Onun elli doları vardı.
He hardly ever works.
start learning
O neredeyse hiç çalışmaz.
He has a few friends.
start learning
Onun bir kaç arkadaşı var.
He has a good memory.
start learning
O iyi bir hafızaya sahiptir.
He has a lot of land.
start learning
Onun bir sürü arazisi var.
He has a strong body.
start learning
O güçlü bir gövdeye sahip.
He has a strong mind.
start learning
Onun güçlü bir zihni vardır.
He has good eyesight.
start learning
O iyi görme duyusuna sahip.
He has no girlfriend.
start learning
Hiç kız arkadaşı yok.
He has nothing to do.
start learning
Onun yapacak bir şeyi yok.
He has poor eyesight.
start learning
O kötü görme duyusuna sahip.
He has powerful arms.
start learning
Onun güçlü bir kolları var.
He has strange ideas.
start learning
Onun tuhaf fikirleri var.
He has to study hard.
start learning
O çok çalışmak zorunda.
He has two daughters.
start learning
Evli ve iki kız çocuk babasıdır.
He hit me by mistake.
start learning
O bana yanlışlıkla vurdu.
He hit me in the eye.
start learning
O benim gözüme vurdu.
He is a fast speaker.
start learning
O hızlı bir konuşucu.
He is a good athlete.
start learning
O iyi bir atlet.
He is a good speaker.
start learning
O iyi bir konuşmacı.
He is a good student.
start learning
O iyi bir öğrenci.
He is a good swimmer.
start learning
O iyi bir yüzücü.
He is a handsome man.
start learning
O yakışıklı bir adam.
He is a Japanese boy.
start learning
O bir Japon çocuk.
He is a lazy student.
start learning
O tembel bir öğrenci.
He is a man of faith.
start learning
O bir inanç insanıdır.
He is about your age.
start learning
O yaklaşık senin yaşında.
He's afraid of dogs.
start learning
O, köpeklerden korkar.
He is afraid to swim.
start learning
O yüzmeye korkuyor.
He is always reading.
start learning
O her zaman okuyor.
He is always with me.
start learning
O, her zaman benledir.
He is apt to be late.
start learning
O geç kalmaya eğilimli.
He is as tall as her.
start learning
O, onun kadar uzun boylu.
He is away from home.
start learning
O evden uzakta.
He is bad at driving.
start learning
O araba sürmede kötüdür.
He is close to sixty.
start learning
O altmışa yakın.
He is cool, isn't he?
start learning
O, harika, değil mi?
He is doing his work.
start learning
O işini yapıyor.
He is far from happy.
start learning
O, hiç mutlu değildir.
He is five feet tall.
start learning
O beş fit boyunda.
He is getting better.
start learning
O daha iyileşiyor.
He is good at soccer.
start learning
O, futbolda iyi.
He is good at tennis.
start learning
O teniste iyidir.
He's hard to please.
start learning
Onu memnun etmek zordur.
He is in his library.
start learning
O, kütüphanesindedir.
He is in poor health.
start learning
Onun sağlığı kötü.
He is in trouble now.
start learning
Şimdi onun başı belada.
He is lazy by nature.
start learning
O, doğası gereği tembel.
He is likely to come.
start learning
O muhtemelen gelecektir.
He is making cookies.
start learning
O kurabiye yapıyor.
He's my best friend.
start learning
O benim en iyi arkadaşım.
He is my close friend
start learning
O benim yakın arkadaşım
He is no longer here.
start learning
O artık burada değil.
He is now on his own.
start learning
O şimdi kendi başına.
He is reading a book.
start learning
O bir kitap okuyor.
He is sadly mistaken.
start learning
Ne yazık ki yanılmıştır.
He is still standing.
start learning
Halen ayakta duruyor.
He is Taro's brother.
start learning
O, Taro'nun erkek kardeşidir.
He is very depressed.
start learning
O çok bunalımdaydı.
He is wearing gloves.
start learning
O, eldiven giyiyordu.
He is young at heart.
start learning
O kalbinde genç.
He isn't here, is he?
start learning
O burada değil, değil mi?
He jumped out of bed.
start learning
O yataktan fırladı.
He laid down the gun.
start learning
O silahı yere bıraktı.
He left home at 8:00.
start learning
O, saat 8:00 'de evden çıktı.
He lent me two books.
start learning
O bana iki kitap ödünç verdi.
He likes music a lot.
start learning
O müzikten çok hoşlanır.
He likes this guitar.
start learning
O bu gitarı sever.
He likes to watch TV.
start learning
O, TV izlemeyi sever.
He likes watching TV.
start learning
TV izlemeyi seviyor.
He lives in Nagasaki.
start learning
O, Nagasaki'de yaşıyor.
He looked tired then.
start learning
O, o zaman yorgun görünüyordu.
He looked very happy.
start learning
O çok mutlu görünüyordu.
He lost his eyesight.
start learning
O, görme duyusunu kaybetti.
He lost his eyesight.
start learning
O görme yeteneğini kaybetti.
He made a rude reply.
start learning
O, kaba bir yanıt verdi.
He made her his wife.
start learning
O, onu eşi yaptı.
He made up an excuse.
start learning
O bir bahane uydurdu.
He managed to escape.
start learning
O kaçmayı başardı.
He married for money.
start learning
O para için evlendi.
He married my cousin.
start learning
O, benim kuzenimle evlendi.
He married my sister.
start learning
O benim kız kardeşim ile evlendi.
He must have seen it.
start learning
Onu görmüş olmalı.
He ordered us steaks.
start learning
O bize biftek ısmarladı.
He picked up a stone.
start learning
O bir taş aldı.
He pressed his pants.
start learning
O pantolonunun ütüledi.
He ran into the room.
start learning
O, odasına koştu.
He ran up the stairs.
start learning
O merdivenleri çıktı.
He rang the doorbell.
start learning
O, kapı zilini çaldı.
He repeated it again.
start learning
O, onu yine tekrarladı.
He saw a pretty girl.
start learning
O güzel bir kız gördü.
He says he will come.
start learning
O onun geleceğini söylüyor.
He screamed for help.
start learning
O, yardım için çığlık attı.
He seems quite happy.
start learning
O oldukça mutlu görünüyor.
He seems to be happy.
start learning
O, mutlu gibi görünüyor.
He seems to be lying.
start learning
O yalan söylüyor gibi görünüyor.
He seems to think so.
start learning
O öyle düşünüyor gibi görünüyor.
He rarely went there.
start learning
O, nadiren oraya gitti.
He sent for a doctor.
start learning
O bir doktor çağırttı.
He sent me a present.
start learning
O bana bir hediye gönderdi.
He slipped me a note.
start learning
O bana gizlice bir not verdi.
He sold all his land.
start learning
O bütün arazisini sattı.
He spoke very loudly.
start learning
Çok yüksek sesle konuştu.
He studies very hard.
start learning
O çok fazla çalışır.
He suddenly fell ill.
start learning
Aniden hastalandı.
He talked to himself.
start learning
O kendi kendine konuştu.
He took off his coat.
start learning
O paltosunu çıkardı.
He tried to stand up.
start learning
O ayağa kalkmaya çalıştı.
He turned the corner.
start learning
O, köşeyi döndü.
He used to live here.
start learning
O burada yaşardı.
He wanted to succeed.
start learning
O başarılı olmak istedi.
He wants to meet you.
start learning
O seninle tanışmak istiyor.
He was almost asleep.
start learning
Neredeyse uyuyordu.
He was badly wounded.
start learning
O kötü bir şekilde yaralandı.
He was born in Osaka.
start learning
O Osaka'da doğdu.
He was drunk on beer.
start learning
O, biradan sarhoş oldu.
He was elected mayor.
start learning
O, belediye başkanı seçildi.
He was made to do so.
start learning
Ona öyle yaptırıldı.
He was out of breath.
start learning
O, nefes nefese idi.
He was put in a cell.
start learning
O bir hücreye konuldu.
He was put in prison.
start learning
O hapseneye atıldı.
He was shot to death.
start learning
O vurularak öldürüldü.
He went to bed early.
start learning
O, yatağa erken gitti.
He will be back soon.
start learning
Yakında geri dönecek.
He's eating an apple.
start learning
O bir elma yiyor.
He's got lung cancer.
start learning
Onun akciğer kanseri var.
He's in bed with flu.
start learning
O grip yüzünden yatakta.
Here comes the train.
start learning
İşte tren geliyor.
Hey you! Please wait.
start learning
Hey siz! Lütfen bekleyin.
Hi! Do you work here?
start learning
Merhaba! Burada mı çalışıyorsunuz?
His blood is boiling.
start learning
Onun kanı kaynıyor.
His hands were empty.
start learning
Onun elleri boştu.
His mother was right.
start learning
Annesi haklıydı.
How big is this park?
start learning
Bu park ne kadar büyük?
How can they do this?
start learning
Onlar bunu nasıl yapabilirler?
How can you say that?
start learning
Onu nasıl söyleyebilirsin?
How deep is the hole?
start learning
Delik ne kadar derin?
How deep is the lake?
start learning
Göl ne kadar derin?
How did he come here?
start learning
O buraya nasıl geldi?
How did the party go?
start learning
Parti nasıl gitti?
How did you get them?
start learning
Onları nasıl aldın?
How do you like that?
start learning
Onun hakkında ne düşünüyorsun?
How fast does he run?
start learning
O ne kadar hızlı çalışır?
How high is Mt. Fuji?
start learning
Fuji Dağı'nın yüksekliği nedir?
How long is the ride?
start learning
Yolculuk ne kadardır?
How much is the tour?
start learning
Tur ne kadar?
How much is this pen?
start learning
Bu kalem ne kadar?
How much is this tie?
start learning
Bu kravat ne kadar?
How was today's game?
start learning
Bugünkü oyun nasıldı?
How was today's test?
start learning
Bugünkü test nasıldı?
How was your weekend?
start learning
Hafta sonun nasıl geçti?
How's Saturday night?
start learning
Cumartesi gecesi nasıl?
I admire your talent.
start learning
Ben senin yeteneğine hayranım.
I agree to your plan.
start learning
Planınızı kabul ediyorum.
I almost believe you.
start learning
Neredeyse size inanıyoruz.
I already called him.
start learning
Ben zaten onu aradım.
I always feel hungry.
start learning
Ben her zaman aç hissediyorum.
I always feel sleepy.
start learning
Her zaman uykulu hissederim.
I am afraid of bears.
start learning
Ayılardan korkarım.
I am afraid of dying.
start learning
Ben ölmekten korkuyorum.
I am eating an apple.
start learning
Ben bir elma yiyorum.
I am leaving at four.
start learning
Ben dörtte gidiyorum.
I am no longer tired.
start learning
Ben artık yorgun değilim.
I am poor at drawing.
start learning
Ben çizimde kötüyüm.
I am ready for death.
start learning
Ben ölmeye hazırım.
I am sure of success.
start learning
Ben başarıdan eminim.
I am terribly hungry.
start learning
Ben korkunç açım.
I applied for a visa.
start learning
Bir vize için başvuruda bulundum.
I bought an old lamp.
start learning
Ben eski bir lamba satın aldım.
I bought her a clock.
start learning
Ona bir saat aldım.
I broke my right leg.
start learning
Ben sağ bacağımı kırdım.
I broke your ashtray.
start learning
Kültablanı kırdım.
I can hear something.
start learning
Ben bir şey duyabiliyorum.
I can ride a bicycle.
start learning
Ben bisiklet sürebilirim.
I can swim very fast.
start learning
Ben çok hızlı yüzebilirim.
I can wait no longer.
start learning
Daha fazla bekleyemem.
I can't afford a car.
start learning
Ben bir araba almayı göze alamam.
I can't do it either.
start learning
Ben de bunu yapamam.
I can't eat any more.
start learning
Ben daha fazla yiyemem.
I can't say for sure.
start learning
Emin olarak söyleyemem.
I can't see anything.
start learning
Ben bir şey göremiyorum.
I can't speak French.
start learning
Fransızca konuşamam.
I caught up with you.
start learning
Ben size yetiştim.
I closed my umbrella.
start learning
Şemsiyemi kapadım.
I collect rare coins.
start learning
Ben nadir paralar toplarım.
I cut myself shaving.
start learning
Tıraş olurken kendimi kestim.
I do not like spring.
start learning
Ben baharı sevmiyorum.
I don't enjoy tennis.
start learning
Ben tenisten hoşlanmıyorum.
I don't feel like it.
start learning
Canım onu istemiyor.
I don't know Russian.
start learning
Rusça bilmiyorum.
I don't like English.
start learning
İngilizceyi sevmiyorum.
I don't mind waiting.
start learning
Beklemeyi umursamıyorum.
I don't mind walking.
start learning
Yürüyüşe itirazım yok.
I don't see Tom much.
start learning
Ben Tom'u çok görmüyorum.
I expect him to come.
start learning
Onun gelmesini bekliyoruz.
I expect much of him.
start learning
Ben ondan çok şey bekliyorum.
I feel like vomiting.
start learning
İçimden kusmak geliyor.
I feel like vomiting.
start learning
Ben kusacakmış gibi hissediyorum.
I feel sorry for her.
start learning
Ben onun için üzülüyorum.
I forget who said it.
start learning
Onu kimin söylediğini unutuyorum.
I forgot his address.
start learning
Ben onun adresini unuttum.
I found him the book.
start learning
Ona kitabı buldum.
I found the building.
start learning
Binayı buldum.
I go to Osaka by bus.
start learning
Osaka'ya otobüsle giderim.
I got it for nothing.
start learning
Ben onu boş yere aldım.
I got my eyes tested.
start learning
Gözlerimi test ettirdim.
I guessed at her age.
start learning
Onun yaşında tahminde bulundum.
I had a heart attack.
start learning
Ben bir kalp krizi geçirdim.
I had my watch fixed.
start learning
Saatimi tamir ettirdim.
I had never seen her.
start learning
Onu hiç görmemiştim.
I had no time to eat.
start learning
Benim yemek için vaktim yoktu.
I hate jealous women.
start learning
Ben kıskanç kadınlardan nefret ederim.
I have a bad sunburn.
start learning
Benim kötü bir güneş yanığım var.
I have a few friends.
start learning
Benim bir kaç arkadaşım var.
I have a job for you.
start learning
Senin için bir işim var.
I have a new bicycle.
start learning
Yeni bir bisikletim var.
I have a new red car.
start learning
Yeni bir kırmızı arabam var.
I have a nice camera.
start learning
Benim güzel bir kameram var.
I have a reservation.
start learning
Rezervasyon yaptırmıştım.
I have a sharp knife.
start learning
Benim keskin bir bıçağım var.
I have a slight cold.
start learning
Ben hafif soğuk almışım.
I have a sore throat.
start learning
Boğazım ağrıyor.
I have a stomachache.
start learning
Karnım ağrıyor.
I have a sweet tooth.
start learning
Ben tatlıya düşkünüm.
I have a wooden comb.
start learning
Benim bir tahta tarağım var.
I am in Paris.
start learning
Paris'teyim.
I have been to India.
start learning
Hindistan'da bulundum.
I have been to Kyoto.
start learning
Kyotoda bulundum.
I have gained weight.
start learning
Kilo aldım.
I have good eyesight.
start learning
Benim iyi görme yeteneğim var.
I have lost my place.
start learning
Ben yerimi kaybettim.
I have lost my watch.
start learning
Kol saatimi kaybettim.
I have lunch at noon.
start learning
Ben öğle yemeğini öğleyin yerim.
I have poor eyesight.
start learning
Benim kötü görüşüm var.
I have seen Mt. Fuji.
start learning
Mt Fuji'yi gördüm.
I have three cameras.
start learning
Üç kameram var.
I have three cousins.
start learning
Üç kuzenim var.
I have to go to work.
start learning
İşe gitmek zorundayım.
I have two bad teeth.
start learning
İki kötü dişim var.
I have two daughters.
start learning
İki kızım var.
I held the door open.
start learning
Ben kapıyı açık tuttum.
I hit on a good idea.
start learning
Aklıma iyi bir fikir geldi.
I hugged her tightly.
start learning
Ben ona sıkıca sarıldım.
I intend to go there.
start learning
Oraya gitmek niyetindeyim.
I just cut my finger.
start learning
Ben az önce parmağımı kestim.
I just took a shower.
start learning
Ben az önce bir duş aldım.
I keep thirteen cats.
start learning
Ben onüç kedi besliyorum.
I know her very well.
start learning
Ben onu çok iyi tanıyorum.
I know him very well.
start learning
Onu çok iyi tanıyorum.
I know the gentleman.
start learning
Beyefendiyi biliyorum.
I know what you mean.
start learning
Ne demek istediğinizi biliyorum.
I know why he did it.
start learning
Onun onu neden yaptığını biliyorum.
I left home at seven.
start learning
Ben yedide evden ayrıldım.
I left the door open.
start learning
Ben kapıyı açık bıraktım.
I lent her my camera.
start learning
Kameramı ona ödünç verdim.
I like coffee better.
start learning
Ben kahveyi daha çok severim.
I like her dark eyes.
start learning
Koyu gözleri severim.
I like Japanese food.
start learning
Japon yemeğini severim.
I like my steak rare.
start learning
Bifteğimi az pişmiş severim.
I like pro wrestling.
start learning
Ben profesyonel güreşi seviyorum.
I like reading books.
start learning
Ben kitap okumayı severim.
I like to eat apples.
start learning
Ben elma yemeyi severim.
I like to sing songs.
start learning
Şarkı söylemekten hoşlanıyorum.
I live in a big city.
start learning
Ben büyük bir şehirde yaşıyorum.
I looked for the key.
start learning
Ben anahtarı aradım.
I love American food.
start learning
Amerikan yemeğini seviyorum.
I love French movies.
start learning
Fransız filmlerini seviyorum.
I love green peppers.
start learning
Yeşil biberleri severim.
I love reading books.
start learning
Kitap okumayı seviyorum.
I made a model plane.
start learning
Ben bir model uçak yaptım.
I made a paper plane.
start learning
Ben bir kağıt uçak yaptım.
I major in economics.
start learning
Ekonomide uzmanlaşıyorum.
I majored in history.
start learning
Ben tarih eğitimi aldım.
I may as well go now.
start learning
Şimdi gidebilirim.
I meant it as a joke.
start learning
Ben onu şaka olarak söylemiştim.
I met a friend there.
start learning
Orada bir arkadaşla karşılaştım.
I met him about noon.
start learning
Yaklaşık öğleyin onunla karşılaştım.
I met Mary yesterday.
start learning
Dün Mary ile buluştum.
I met Tom on the way.
start learning
Yolda Tom'a rastladım.
I mortgaged my house.
start learning
Evimi ipotek ettirdim.
I must buy some milk.
start learning
Ben biraz süt almalıyım.
I must go right away.
start learning
Derhal gitmeliyim.
I need a new bicycle.
start learning
Benim yeni bir bisiklete ihtiyacım var.
I need it right away.
start learning
Ona hemen ihtiyacım var.
I need to go to work.
start learning
Ben işe gitmeliyim.
I need to study math.
start learning
Matematik eğitimi görmeliyim.
I often go to London.
start learning
Sık sık Londra'ya giderim.
I once lived in Rome.
start learning
Ben bir zamanlar Roma'da yaşadım.
I owe him 50,000 yen.
start learning
Ona 50.000 yen borçluyum.
I owe him some money.
start learning
Ona biraz para borçluyum.
I paid $200 in taxes.
start learning
Ben 200 dolar vergi ödedim.
I paid him the money.
start learning
Ona parayı ödedim.
I pumped up the tire.
start learning
Lastiğe hava bastım.
I put on my trousers.
start learning
Pantolonumu giydim.
I put up my umbrella.
start learning
Ben şemsiyemi açtım.
I ran like lightning.
start learning
Ben yıldırım gibi koştum.
I regret going there.
start learning
Oraya gittiğime pişmanım.
I rejected the offer.
start learning
Ben teklifi reddettim.
I am like my mother.
start learning
Ben anneme benzerim.
I run as fast as Jim.
start learning
Jim kadar hızlı koşarım.
I said it might rain.
start learning
Yağmur yağabileceğini düşündüm.
I saw her a week ago.
start learning
Ben bir hafta önce onu gördüm.
I showed her my room.
start learning
Ona kendi odamı gösterdim.
I shut my eyes again.
start learning
Tekrar gözlerimi kapattım.
I sometimes watch TV.
start learning
Bazen TV izlerim.
I sort of understand.
start learning
Ben bir tür anlıyorum.
I studied last night.
start learning
Ben dün gece çalıştım.
I swim in the summer.
start learning
Ben yazın yüzerim.
I talked about music.
start learning
Ben müzik hakkında konuştum.
I think he is honest.
start learning
Onun dürüst olduğunu sanıyorum.
I think he was angry.
start learning
Sanırım o kızgındı.
I think I understand.
start learning
Sanırım anlıyorum.
I think I understood.
start learning
Bence anladım.
I think that's wrong.
start learning
Bence o yanlış.
I think Tom won't go.
start learning
Sanırım Tom gitmeyecek.
I think you're right.
start learning
Sanırım sen haklısın.
I told her not to go.
start learning
Ona gitmemesini söyledim.
I took the wrong bus.
start learning
Ben yanlış bir otobüse bindim.
I traveled by myself.
start learning
Tek başıma seyahat ettim.
I tried not to laugh.
start learning
Ben gülmemeye çalıştım.
I used to drink beer.
start learning
Bira içerdim.
I walked up the hill.
start learning
Ben tepeye yürüdüm.
I want some potatoes.
start learning
Birkaç patates istiyorum.
I want somebody else.
start learning
Ben başka birini istiyorum.
I want to be a nurse.
start learning
Bir hemşire olmak istiyorum.
I want to drink milk.
start learning
Ben süt içmek istiyorum.
I want to play cards.
start learning
Ben kart oynamak istiyorum.
I want to study math.
start learning
Ben matematik okumak istiyorum.
I wanted to go there.
start learning
Ben oraya gitmek istedim.
I was at the theater.
start learning
Ben tiyatrodaydım.
I was busy yesterday.
start learning
Dün meşguldüm.
I was in Canada then.
start learning
O zaman Kanada'daydım.
I was looking at her.
start learning
Ona bakıyordum.
I went into the army.
start learning
Orduya girdim.
I will come with you.
start learning
Sizinle geleceğim.
I will have him come.
start learning
Onu gelmiş.
I will never see him.
start learning
Onu asla görmeyeceğim.
I'll take you home.
start learning
Seni eve götüreceğim.
I wish I were taller.
start learning
Keşke daha uzun boylu olsam.
I wish this was over.
start learning
Keşke bu bitse.
I wish Tom were here.
start learning
Keşke Tom burada olsa.
I'd like to check in.
start learning
Ben giriş yapmak istiyorum.
I want to kiss you.
start learning
Seni öpmek istiyorum.
I'd like to watch TV.
start learning
TV izlemek istiyorum.
I'd rather stay here.
start learning
Ben burada kalmayı tercih ederim.
I'll admit I'm wrong.
start learning
Ben hatalı olduğumu itiraf ederim.
I'll be glad to come.
start learning
Gelmekten memnuniyet duyarım.
I'll be watching you.
start learning
Seni izliyor olacağım.
I'll bite the bullet.
start learning
Sıkıntıya katlanacağım.
I'll buy you a drink.
start learning
Sana bir içecek alacağım.
I'll buy you a drink.
start learning
Sana bir içki ısmarlayacağım.
I'll call my husband.
start learning
Kocamı arayacağım.
I'll call you a taxi.
start learning
Size bir taksi çağıracağım.
I'll do what you ask.
start learning
İstediğini yapacağım.
I'll give you a book.
start learning
Sana bir kitap vereceğim.
I'll give you a lift.
start learning
Seni arabayla götüreceğim.
I'll give you a shot.
start learning
Sana bir enjeksiyon vereceğim.
I'll live on welfare.
start learning
Ben refah yaşayacağım.
I'll make sure of it.
start learning
Ondan emin olacağım.
I'll never leave you.
start learning
Seni asla terk etmeyeceğim.
I'll never lose hope.
start learning
Umudumu asla kaybetmeyeceğim.
I'll see if he is in.
start learning
Onun evde olup olmadığına bakacağım.
I'll take care of it.
start learning
Ben onunla ilgilenirim.
I'll wash the dishes.
start learning
Ben bulaşıkları yıkayacağım.
I'm afraid he is ill.
start learning
Korkarım ki o hasta.
I'm against the bill.
start learning
Faturaya itirazım var.
I'm all out of ideas.
start learning
Ben tüm fikirlerin dışındayım.
I'm all set to start.
start learning
Kalkışa hazırım.
I'm allergic to fish.
start learning
Ben balığa alerjim var.
I'm attracted to him.
start learning
Ona ilgi duyuyorum.
I'm depending on you.
start learning
Ben sana bağlıyım.
I'm doing the dishes.
start learning
Ben bulaşıkları yıkıyorum.
I'm dying to see you.
start learning
Seni görmek için can atıyorum.
I feel fine now.
start learning
Şimdi iyi hissediyorum.
I'm glad I was there.
start learning
Orada olduğuma memnunum.
I'm glad to meet you.
start learning
Tanıştığımıza sevindim.
I'm going to go home.
start learning
Eve gideceğim.
I'm good at Japanese.
start learning
Japoncada iyiyim.
I'm happy to see you.
start learning
Seni gördüğüme mutluyum.
I'm in a hurry today.
start learning
Bugün acelem var.
I'm in love with her.
start learning
Ben ona aşığım.
I'm in the same boat.
start learning
Ben aynı gemideyim.
I'm just another man.
start learning
Ben sadece başka bir adamım.
I'm just watching TV.
start learning
Ben sadece TV izliyorum.
I'm looking for work.
start learning
Ben iş arıyorum.
I'm not at all tired.
start learning
Ben hiç yorgun değilim.
I'm paid by the hour.
start learning
Bana saat ücreti ödeniyor.
I'm sorry I can't go.
start learning
Üzgünüm gidemem.
I'm sorry to hear it.
start learning
Onu duyduğuma üzüldüm.
I'm studying English.
start learning
İngilizce eğitimi yapıyorum.
I'm sure they'll win.
start learning
Ben onların kazanacaklarından eminim.
I'm walking with her.
start learning
Onunla yürüyorum.
I'm writing a letter.
start learning
Ben bir mektup yazıyorum.
I was there once.
start learning
Bir zamanlar oradaydım.
I've changed my mind.
start learning
Ben fikrimi değiştirdim.
I've got a good idea.
start learning
Benim iyi bir fikrim var.
I've heard about you.
start learning
Senin hakkında duydum.
I've lost my car key.
start learning
Arabamın anahtarını kaybettim.
I've lost my glasses.
start learning
Benim gözlüğümü kaybettim.
I made my decision.
start learning
Kararımı verdim.
I've nothing to give.
start learning
Verecek bir şeyim yok.
Is eating pork a sin?
start learning
Domuz eti yemek günah mı?
Is Emily at home now?
start learning
Emily şimdi evde mi?
Is he reading a book?
start learning
O bir kitap okuyor mu?
Is his pulse regular?
start learning
Onun nabız düzenli mi?
Is it difficult work?
start learning
O, zor iş midir?
Is it hot over there?
start learning
Oradaki sıcak mı?
Is it open on Sunday?
start learning
Pazar günü açık mı?
Is my answer correct?
start learning
Benim cevabım doğru mu?
Is she a pretty girl?
start learning
O güzel bir kız mı?
Is she a taxi driver?
start learning
O bir taksi soförü mü?
Is she making a doll?
start learning
O bir oyuncak bebek yapıyor mu?
Is that a bus or car?
start learning
O, bir otobüs yoksa araba mı?
Is that answer right?
start learning
O cevap doğru mudur?
Is there an elevator?
start learning
Bir asansör var mı?
Is this book Takeo's?
start learning
Bu kitap Takeo'nun mu?
Is this diamond real?
start learning
Bu elmas gerçek mi?
Is this pencil yours?
start learning
Bu kalem senin mi?
Is your trunk locked?
start learning
Bagajın kilitli mi?
It began to sprinkle.
start learning
Yağmur çiselemeye başladı.
It is already eleven.
start learning
Saat zaten on bir.
It'll probably rain.
start learning
Muhtemelen yağmur yağacak.
It's very hot today.
start learning
Bugün hava çok sıcak.
Stealing is wrong.
start learning
Çalmak yanlıştır.
It looks like a duck.
start learning
O bir ördek gibi görünüyor.
It looks like an egg.
start learning
Bir yumurta gibi görünüyor.
It may rain tomorrow.
start learning
Yarın yağmur yağabilir.
It only costs $10.00!
start learning
Maliyeti sadece 10,00 dolar!
It pays to be polite.
start learning
O, nazik olmak için öder.
It took half an hour.
start learning
O yarım saat sürdü.
It was a long letter.
start learning
Bu uzun bir mektuptu.
It was a quiet night.
start learning
Sakin bir geceydi.
It was I who met him.
start learning
Onunla tanışan bendim.
It will rain tonight.
start learning
Bu gece yağmur yağacak.
It's a good question.
start learning
O iyi bir soru.
It's a piece of cake.
start learning
Onu yapmak çok kolay.
It's a waste of time.
start learning
Bu bir zaman kaybıdır.
It's all over for us.
start learning
Bizim için herşey bitti.
It's all Tom's fault.
start learning
Onun hepsi Tom'un hatası.
It's an easy victory.
start learning
O kolay bir zafer.
It's behind schedule.
start learning
Bu, proğramın gerisinde.
It's better as it is.
start learning
Olduğu gibi daha iyi.
It's boiling in here.
start learning
Burada hava çok bunaltıcı.
It's fun to watch TV.
start learning
TV izlemek eğlenceli.
It's good to be home.
start learning
Evde olmak iyi.
It's good to see you.
start learning
Seni görmek güzel.
It's my CD, isn't it?
start learning
Bu benim CD, öyle değil mi?
It's noisy next door.
start learning
Yan komşu gürültülü.
It's nothing serious.
start learning
Bu ciddi bir şey değil.
It's perfectly white.
start learning
Mükemmel beyaz.
It's really horrible.
start learning
O gerçekten korkunç.
It's time for dinner.
start learning
Akşam yemeği zamanı.
It's under the table.
start learning
O, masanın altındadır.
Jack collects stamps.
start learning
Jack pullar toplar.
Jane is out shopping.
start learning
Jane alışverişe çıktı.
Jane looks very pale.
start learning
Jane çok solgun görünüyor.
Jim likes the doctor.
start learning
Jim doktoru seviyor.
John called me names.
start learning
John bana küfretti.
John started the car.
start learning
John arabayı çalıştırdı.
Just keep moving.
start learning
Sadece yürümeye devam edin.
Keep the door locked.
start learning
Kapıyı kilitli tutun.
Keep your room clean.
start learning
Odanızı temiz tutun.
Ken beat me at chess.
start learning
Ken satrançta beni yendi.
Lend me your bicycle.
start learning
Bana bisikletini ödünç ver.
Let me say one thing.
start learning
Bir şey söyleyeyim.
Let me take you home.
start learning
Seni eve götüreyim.
Let's check it later.
start learning
Onu daha sonra kontrol edelim.
Let's clean our room.
start learning
Odamızı temizleyelim.
Let's go by taxi, OK?
start learning
Taksiyle gidelim, Tamam mı?
Let's meet on Sunday.
start learning
Pazar günü buluşalım.
Let's not waste time.
start learning
Zaman israf etmeyelim.
Let's play it by ear.
start learning
Onu notasız çalalım.
Let's play something.
start learning
Birşey oynayalım.
Let's take a picture.
start learning
Bir resim çekelim.
Let's try once again.
start learning
Bir kez daha deneyelim.
Lincoln died in 1865.
start learning
Lincoln 1865 yılında öldü.
Look at that big dog.
start learning
Şu büyük köpeğe bak.
Look at that picture.
start learning
Şu resme bak.
Look at the dog jump.
start learning
Köpeğin atlamasına bak.
Look at this picture.
start learning
Bu resime bak.
Look at those clouds.
start learning
Şu bulutlara bakın.
Look before you leap.
start learning
Atlamadan önce bak.
Lucy is from America.
start learning
Lucy Amerika'dan geldi.
Lucy is from America.
start learning
Lucy Amerikalıdır.
Many trees fell down.
start learning
Birçok ağaç yıkıldı.
Maria's hair is long.
start learning
Maria'nın saçı uzundur.
Mary became a typist.
start learning
Mary bir daktilocu oldu.
Mary designs dresses.
start learning
Mary elbiseleri tasarlıyor.
Mary is a single mom.
start learning
Mary yalnız bir anne.
Mary is Tom's cousin.
start learning
Mary Tom'un kuzeni.
Mary is Tom's mother.
start learning
Mary Tom'un annesidir.
Mary is Tom's sister.
start learning
Mary Tom'un kız kardeşi.
Mary plays the piano.
start learning
Mary piyano çalar.
Can I ask a question?
start learning
Bir soru sorabilir miyim?
May I borrow this CD?
start learning
Bu CD'yi ödünç alabilir miyim?
May I go out to play?
start learning
Ben oynamak için dışarı çıkabilir miyim?
May I have a blanket?
start learning
Ben bir battaniye alabilir miyim.
May I have a program?
start learning
Bir proğram alabilir miyim?
May I have a receipt?
start learning
Ben bir makbuz alabilir miyim.
May I have this book?
start learning
Ben bu kitabı alabilir miyim?
May I have your name?
start learning
İsminizi alabilir miyim?
May I help you ma'am?
start learning
Size yardımcı olabilir miyim, madam?
May I play the piano?
start learning
Piyano çalabilir miyim?
May I take your coat?
start learning
Paltonuzu alabilir miyim?
May I turn on the TV?
start learning
Televizyonu açabilir miyim?
May I use some paper?
start learning
Biraz kağıt kullanabilir miyim?
May I use the toilet?
start learning
Ben tuvaleti kullanabilir miyim?
Can I use your phone?
start learning
Telefonunuzu kullanabilir miyim?
Maybe Jane will come.
start learning
Belki Jane gelecektir.
Maybe you'll succeed.
start learning
Belki başaracaksın.
Miho plays the piano.
start learning
Miho piyano çalar.
Mike swims very well.
start learning
Mike çok iyi yüzer.
Milk makes us strong.
start learning
Süt bizi güçlendirir.
Misery loves company.
start learning
Sefalet şirketi seviyor.
Most people think so.
start learning
Çoğu insan, öyle düşünüyor.
My camera was stolen.
start learning
Kameram çalındı.
My car's in the shop.
start learning
Arabam dükkanda.
My eyes are watering.
start learning
Gözlerim sulanıyor.
My headache has gone.
start learning
Benim baş ağrım geçti.
My hobby is shopping.
start learning
Hobim alışveriştir.
My house was on fire.
start learning
Benim evim yanıyordu.
My mother cooks well.
start learning
Benim annem iyi yemek pişirir.
My plan was rejected.
start learning
Planım reddedildi.
My pocket was picked.
start learning
Cebim soyuldu.
My school has a band.
start learning
Benim okulun bir grubu var.
My sister is married.
start learning
Kızkardeşim evlidir.
My socks aren't here.
start learning
Benim çoraplarım burada değil.
My son is not a snob.
start learning
Oğlum bir züppe değildir.
My study is upstairs.
start learning
Benim çalışma odam yukarıda.
My uncle keeps a dog.
start learning
Amcam bir köpek besliyor.
My watch is accurate.
start learning
Saatim doğrudur.
Nancy is from London.
start learning
Nancy Londra'lıdır.
Nancy looks so tired.
start learning
Nancy çok yorgun görünüyor.
Nancy smiled happily.
start learning
Nancy mutlu şekilde gülümsedi.
Neither is beautiful.
start learning
Hiçbiri güzel değil.
No news is good news.
start learning
Hiçbir haber iyi haber değildir.
Nobody saw Tom do it.
start learning
Onu Tom'un yaptığını kimse görmedi.
Oil is running short.
start learning
Yağ azalıyor.
One of them is a spy.
start learning
Onlardan biri bir casus.
Open your mouth wide.
start learning
Ağzınızı geniş açın.
Our dog seldom bites.
start learning
Bizim köpek nadiren ısırır.
Pack them in the box.
start learning
Kutusunda paketleyin.
People call him Dave.
start learning
İnsanlar ona Dave diyor.
Perhaps he will come.
start learning
O belki gelecek.
Playing cards is fun.
start learning
Kart oynamak eğlencelidir.
Please do it quickly.
start learning
Lütfen onu hızlı bir şekilde yap.
Please do that again.
start learning
Lütfen onu tekrar yapma.
Please drop in on us.
start learning
Lütfen bize uğra.
Please go right away.
start learning
Lütfen hemen git.
Please help yourself.
start learning
Buyrun.
Please keep in touch.
start learning
Lütfen görüşelim.
Please lock the safe.
start learning
Lütfen kasayı kilitle.
Please open this box.
start learning
Lütfen bu kutuyu aç.
Please open your bag.
start learning
Lütfen çantanı aç.
Please open your bag.
start learning
Lütfen çantanızı açın.
Please read after me.
start learning
Lütfen benden sonra okuyunuz.
Please save my place.
start learning
Lütfen benim yerimi ayırın.
Please send for help.
start learning
Lütfen yardım gönderin.
Please shut the door.
start learning
Lütfen kapıyı kapat.
Please think it over.
start learning
Lütfen onun üzerinde düşün.
Please turn the page.
start learning
Lütfen sayfayı çevir.
Press the bell twice.
start learning
Zili iki kez çalın.
Push the button here.
start learning
Buradaki butona bas.
Put away your things.
start learning
Eşyalarını yerine koy.
Put away your wallet.
start learning
Cüzdanını ortadan kaldır.
Put down your pencil.
start learning
Kalem aşağı koyun.
Raise your left hand.
start learning
Sol elinizi kaldırın.
Save for a rainy day.
start learning
Kötü bir gün için tasarruf yapın.
See you at the party.
start learning
Partide görüşürüz.
Seiko has no sisters.
start learning
Seiko'nun hiç kız kardeşi yok.
Send the kids to bed.
start learning
Çocukları yatağa gönder.
Send this by airmail.
start learning
Bunu havayolu ile gönder.
Shake hands with him.
start learning
Onunla tokalaş.
Shall we go together?
start learning
Birlikte gidelim mi?
She acted as a guide.
start learning
O bir rehber olarak görev yapmıştır.
She always buys milk.
start learning
O her zaman süt alır.
She always gets lost.
start learning
O her zaman kaybolur.
She arrived in a car.
start learning
O bir araba ile geldi.
She became a postman.
start learning
O bir postacı oldu.
She bought a chicken.
start learning
O, bir tavuk satın aldı.
She bought him a car.
start learning
Ona bir araba satın aldı.
She bought him a dog.
start learning
Ona bir köpek aldı.
She called me a taxi.
start learning
Bana bir taksi çağırdı.
She can speak French.
start learning
O, Fransızca konuşabilir.
She cooked him meals.
start learning
Ona yemekler pişirilir.
She did not go there.
start learning
O, oraya gitmedi.
She fell on her face.
start learning
O yüzünün üstüne düştü.
She felt like crying.
start learning
Canı ağlamak istiyordu.
She fixed us a snack.
start learning
O bize bir aperatif hazırladı.
She found him a seat.
start learning
Ona bir koltuk buldu.
She gave him a clock.
start learning
O, ona bir saat verdi.
She gave him the car.
start learning
Ona arabayı verdim.
She got him to drive.
start learning
Ona araba sürdürdü.
She got what he said.
start learning
O, onun söylediğini anladı.
She has a hot temper.
start learning
O çok öfkeli.
She has a kind heart.
start learning
Onun nazik bir kalbi var.
She has forgiven him.
start learning
O, onu bağışladı.
He has ten children.
start learning
O on çocuğa sahiptir.
She heard him scream.
start learning
O, onun çığlığını duydu.
She held him tightly.
start learning
O sıkıca tuttu.
She held up her head.
start learning
O, başını kaldırdı.
She is a bad speaker.
start learning
O kötü bir konuşmacı.
She is a blonde girl.
start learning
O, sarışın bir kız.
She is a good dancer.
start learning
O iyi bir dansçı.
She is a pretty girl.
start learning
O güzel bir kız.
She is a quiet woman.
start learning
O sessiz bir kadın
She is a real beauty.
start learning
O gerçek bir güzellik.

You must sign in to write a comment