Turkish sentences from Tatoeba 4

 0    1,000 flashcards    aleksandra.eska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tom was horrified.
start learning
Tom dehşete düştü.
Tom was impressed.
start learning
Tom etkilendi.
Tom was in a coma.
start learning
Tom komadaydı.
Tom was abducted.
start learning
Tom kaçırıldı.
Tom went downtown.
start learning
Tom şehir merkezine gitti.
Tom would say yes.
start learning
Tom evet derdi.
Tom wouldn't know.
start learning
Tom bilmezdi.
Tom wouldn't mind.
start learning
Tom umursamazdı.
Tom's face is red.
start learning
Tom'un yüzü kırmızı.
Tony can run fast.
start learning
Tony hızlı koşabilir.
Try and calm down.
start learning
Dene ve sus.
Try it once again.
start learning
Bir kere tekrar dene.
Try on that shirt.
start learning
O gömleği deneyin.
Turn on the radio.
start learning
Radyoyu aç.
Turn to the right.
start learning
Sağa dönün.
Two beers, please.
start learning
İki bira lütfen.
Two weeks went by.
start learning
İki hafta geçti.
We are not amused.
start learning
Biz eğlenmedik.
We believe in God.
start learning
Biz Allah'a inanıyoruz.
We go there often.
start learning
Biz sık sık oraya gideriz.
We got dead drunk.
start learning
Zilzurna sarhoş olduk.
We got into a car.
start learning
Arabaya bindik.
We got up at dawn.
start learning
Biz şafak vakti kalktık.
We have good news.
start learning
İyi haberimiz var.
We hope for peace.
start learning
Biz barış için ümit ediyoruz.
We long for peace.
start learning
Biz barış için can atıyoruz.
We long for peace.
start learning
Barış burnumuzda tütüyor.
We looked for her.
start learning
Biz onu aradık.
We must keep calm.
start learning
Biz sakin olmalıyız.
We must work hard.
start learning
Biz çok çalışmalıyız.
We need fresh air.
start learning
Bizim temiz havaya ihtiyacımız var.
We need your help.
start learning
Bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız var.
We play on Sunday.
start learning
Biz Pazar günü oynarız.
We rented a canoe.
start learning
Biz bir kano kiraladık.
We rode on a boat.
start learning
Biz bir tekneye bindi.
We speak Japanese.
start learning
Biz Japonca konuşuruz.
We were all tired.
start learning
Hepimiz yorgunduk.
We're in the well.
start learning
Biz iyi konumdayız.
We're old friends.
start learning
Biz eski arkadaşız.
Wear warm clothes.
start learning
Sıcak giysiler giyin.
What a day!
start learning
Ne güzel bir gün!
What a lovely day!
start learning
Ne hoş bir gün.
What animal is it?
start learning
O, hangi hayvandır?
What are they for?
start learning
Onlar ne için?
What did you do?
start learning
Ne yaptın?
What does it mean?
start learning
Bu ne anlama geliyor?
What does Tony do?
start learning
Tony ne iş yapar?
What is happening?
start learning
Ne oluyor?
What is the price?
start learning
Fiyatı nedir?
What's the story?
start learning
Hikaye nedir?
What should I eat?
start learning
Ne yemeliyim?
What should I say?
start learning
Ne demeliyim?
What should I see?
start learning
Ne görmeliyim?
What was he up to?
start learning
O ne yapıyordu?
What would happen?
start learning
Ne olurdu?
What's eating you?
start learning
Seni ne yiyor?
What's in the box?
start learning
Kutuda ne var?
What's that sound?
start learning
O ses nedir?
What's wrong?
start learning
Sorun nedir?
What's the number?
start learning
Sayı nedir?
What's your hobby?
start learning
Senin hobin nedir?
What's your major?
start learning
Esas branşın nedir?
What's your score?
start learning
Puanın nedir?
When are you busy?
start learning
Ne zaman meşgulsün?
When is the party?
start learning
Parti ne zaman?
When was it built?
start learning
Ne zaman inşa edildi?
When was she born?
start learning
O ne zaman doğdu?
Where do you work?
start learning
Nerede çalışıyorsun?
Where's my watch?
start learning
Saatim nerede?
Where is Room 105?
start learning
Oda 105 nerede?
Where's the bank?
start learning
Banka nerede?
Where is the book?
start learning
Kitap nerede?
Where is the pain?
start learning
Ağrı nerede?
Where is your cap?
start learning
Kepin nerede?
Where was he born?
start learning
O nerede doğdu?
Where will we eat?
start learning
Nereye yemek yiyeceğiz.
Which car is ours?
start learning
Hangi araba bizim?
Which is your bag?
start learning
Hangisi senin çantan?
Which is your pen?
start learning
Hangisi senin kalemin?
Which tooth hurts?
start learning
Hangi dişin acıyor?
Which tooth hurts?
start learning
Hangi diş acıyor?
Who broke the cup?
start learning
Bardağı kim kırdı?
Who likes Sachiko?
start learning
Kim Sachiko'yu seviyor?
Who likes Sachiko?
start learning
Sachiko'yu kim seviyor?
Who made the doll?
start learning
Bebeği kim yaptı?
Who made this box?
start learning
Bu kutuyu kim yaptı?
Who made this pie?
start learning
Bu turtayı kim yaptı?
Who runs the show?
start learning
Gösteriyi kim yönetiyor?
Whose bag is this?
start learning
Bu kimin çantası?
Whose car is that?
start learning
Bu kimin arabası?
Whose fault is it?
start learning
Bu kimin hatası?
Whose idea was it?
start learning
O kimin fikriydi?
Why are you alone?
start learning
Niçin yalnızsın?
Why were you late?
start learning
Neden geç kaldın?
Why are you late?
start learning
Niçin geç kaldın?
Will you marry me?
start learning
Benimle evlenir misin?
Will you meet her?
start learning
Onunla buluşacak mısın?
Yesterday was hot.
start learning
Dün sıcaktı.
You are a bad boy.
start learning
Sen kötü bir çocuksun.
You are a teacher.
start learning
Sen bir öğretmensin.
You're pretty.
start learning
Sen güzelsin.
You are in my way.
start learning
Sen benim yolumdasın.
You can't miss it.
start learning
Mutlaka görürsün.
You look European.
start learning
Avrupalı görünüyorsun.
You look Japanese.
start learning
Japonyalı görünüyorsun.
You made an error.
start learning
Bir hata yaptın.
You make me happy.
start learning
Sen beni mutlu ediyorsun.
You may catch him.
start learning
Onu yakalayabilirsin.
You may park here.
start learning
Burada park edebilirsiniz.
You have to hurry.
start learning
Acele etmelisin.
You need to rest.
start learning
Dinlenmelisin.
You run very fast.
start learning
Çok hızlı koşarsın.
You talk too much.
start learning
Çok fazla konuşuyorsun.
You work too hard.
start learning
Siz çok çalışıyorsunuz.
You're a bookworm.
start learning
Sen bir kitap kurdusun.
A child needs love.
start learning
Bir çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır.
A man overtook her.
start learning
Bir adam onu ele geçirdi.
Abbott killed Mary.
start learning
Abbott Mary'yi öldürdü.
All men want money.
start learning
Bütün insanlar para isterler.
All of us like her.
start learning
Hepimiz onu severiz.
All of us stood up.
start learning
Hepimiz ayağa kalktık.
Another day passed.
start learning
Bir gün daha geçti.
Anyone can do that.
start learning
Herhangi biri onu yapabilir.
Are meals included?
start learning
Yemekler dahil mi?
Are you busy today?
start learning
Bugün meşgul müsünüz?
Are you feeling OK?
start learning
İyi hissediyor musunuz?
Are you from Kyoto?
start learning
Kyoto'lu musunuz?
Are you going, too?
start learning
Sen de gidiyor musun?
Are you hungry now?
start learning
Şimdi aç mısınız?
Are you in hurry?
start learning
Aceleniz var mı?
Aren't you thirsty?
start learning
Susamadın mı?
Art is my lifework.
start learning
Sanat benim mesleğimdir.
Bob was very happy.
start learning
Bob çok mutlu idi.
Bob was very happy.
start learning
Bob çok mutluydu.
Breakfast is ready.
start learning
Kahvaltı hazır.
Call off your dogs.
start learning
Köpeklerini durdur.
Can he do this job?
start learning
O bu işi yapabilir mi?
Can I call you Bob?
start learning
Ben size Bob diyebilir miyim?
Can I get a pillow?
start learning
Bir yastık alabilir miyim?
Can I see that one?
start learning
Ben onu görebilir miyim?
Can I see this one?
start learning
Ben bunu görebilir miyim?
Can I use your pen?
start learning
Ben senin kalemini kullanabilir miyim?
Can you go with us?
start learning
Bizimle birlikte gidebilir misin?
Can you pick it up?
start learning
Onu alabilir misin?
Come along with us.
start learning
Bizimle birlikte gel.
Come into the room.
start learning
Odaya gel.
Come on, try again.
start learning
Hadi, tekrar deneyin.
Did they live here?
start learning
Onlar burada yaşadılar mı?
Did Tom seem upset?
start learning
Tom üzgün görünüyor muydu?
Did you invite him?
start learning
Onu davet ettin mi?
Didn't he go there?
start learning
Oraya gitmedin mi?
Do as he tells you.
start learning
Onun söylediğini yap.
Do as you're told.
start learning
Sana söylenildiği gibi yap.
Do I have to study?
start learning
Çalışmak zorunda mıyım?
Do it by all means.
start learning
Her ne şekilde olursa olsun onu yap.
Do you have a plan?
start learning
Bir planın var mı?
Do you know kabuki?
start learning
Kabukiyi biliyor musunuz?
Do you like apples?
start learning
Elma sever misiniz?
Do you like movies?
start learning
Filmleri sever misiniz?
Do you like sports?
start learning
Spor sever misiniz?
Do you like summer?
start learning
Yazı sever misin?
Do you need a lift?
start learning
Bir asansöre ihtiyacın var mı?
Do you need a ride?
start learning
Arabayla gezmeye ihtiyacınız var mı?
Do you play soccer?
start learning
Futbol oynar mısın?
Do you play tennis?
start learning
Tenis oynar mısın?
Do you remember me?
start learning
Beni hatırlıyor musun?
Do you remember me?
start learning
Beni hatırladın mı?
Do you want a ride?
start learning
Bir gezinti ister misin?
Does he have a dog?
start learning
Onun bir köpeği var mı?
Does it hurt a lot?
start learning
Bu çok can acıtır mı?
Does it taste okay?
start learning
Tadı nasıl?
Does Tom like Mary?
start learning
Tom Mary'den hoşlanıyor mu?
Don't be so greedy.
start learning
O kadar açgözlü olmayın.
Don't eat too much.
start learning
Çok fazla yemek yemeyin.
Don't feed the dog.
start learning
Köpek beslemeyin.
Don't get me wrong.
start learning
Beni yanlış anlamayın.
Don't give me that.
start learning
Bana onu vermeyin.
Don't kid yourself.
start learning
Kendinizi kandırmayın.
Don't kid yourself.
start learning
Kendinizi aptal yerine koymayın.
Don't laugh at him.
start learning
Ona gülme.
Don't laugh at him.
start learning
Onunla alay etme.
Don't make noise.
start learning
Gürültü yapmayın.
Don't miss the bus.
start learning
Otobüsü kaçırma.
Don't move, please.
start learning
Hareket etmeyin, lütfen.
Don't quit English.
start learning
İngilizceden vazgeçmeyin.
Don't take chances.
start learning
Şansa bırakmayın.
Don't talk so loud.
start learning
Yüksek sesle konuşma.
Don't tantalize me.
start learning
Bana boşuna ümit verme.
Don't throw stones.
start learning
Taşları atmayın.
Don't walk so fast.
start learning
Çok hızlı yürüme.
Don't write in ink.
start learning
Mürekkeple yazmayın.
Don't you think so?
start learning
Öyle düşünmüyor musun?
Drink up your milk.
start learning
Sütünün hepsini bitir.
Easy come, easy go.
start learning
Haydan gelen huya gider.
Emi is a good girl.
start learning
Emi iyi bir kız.
Endorse this check.
start learning
Bu çekin arkasını yaz.
Everyone loves Mac.
start learning
Herkes Mac sever.
Everyone thinks so.
start learning
Herkes öyle düşünüyor.
Everyone was happy.
start learning
Herkes mutluydu.
Everything is fine.
start learning
Her şey güzel.
Everything's done.
start learning
Her şey bitti.
Father is away now.
start learning
Baban şimdi uzakta.
Fill in the blanks.
start learning
Boşlukları doldurun.
Fill it up, please.
start learning
Doldurun, lütfen.
Follow his example.
start learning
Onun örneğini izleyin.
For here, or to go?
start learning
Burası için mi, yoksa götürmek için mi?
Fred kicked a ball.
start learning
Fred bir topa tekme attı.
Get me out of here.
start learning
Beni buradan çıkarın.
Get me up at eight.
start learning
Beni sekizde uyandırın.
Give me half of it.
start learning
Bana onun yarısını verin.
Give me your money.
start learning
Bana paranı ver.
Go and wake her up.
start learning
Git ve onu uyandır.
Go play in traffic.
start learning
Git trafikte oyna.
Good morning, Mike.
start learning
Günaydın, Mike.
Grace looked angry.
start learning
Grace kızgın görünüyordu.
Hand me the wrench.
start learning
Bana anahtarı uzat.
Has he arrived yet?
start learning
O, henüz geldimi?
Enjoy your flight.
start learning
İyi uçuşlar.
Have we met before?
start learning
Daha önce tanıştık mı?
He acted foolishly.
start learning
O aptalca davrandı.
He appeared hungry.
start learning
O aç görünüyordu.
He arrived in time.
start learning
O zamanında geldi.
He asked after you.
start learning
O senin halini hatırını sordu.
He asked for money.
start learning
O para istedi.
He became a sailor.
start learning
O bir denizci oldu.
He breathed deeply.
start learning
Derin derin soludu.
He asked for help.
start learning
O yardım istedi.
He called me a cab.
start learning
O, bana bir taksi çağırdı.
He came downstairs.
start learning
O aşağıya geldi.
He came here again.
start learning
O tekrar buraya geldi.
He can drive a car.
start learning
O, araba sürebilir.
He can swim a mile.
start learning
O bir mil yüzebilir.
He can't buy a car.
start learning
O bir araba satın alamaz.
He can't stay long.
start learning
O uzun süre kalamaz.
He changed his job.
start learning
O işini değiştirdi.
He closed his eyes.
start learning
Gözlerini kapadı.
He crushed the box.
start learning
O kutuyu ezdi.
He decided on that.
start learning
O onunla ilgili karar verdi.
He did a cartwheel.
start learning
O bir at arabası tekerleği yaptı.
He didn't go there.
start learning
Oraya gitmedi.
He doesn't know me.
start learning
O beni bilmiyor.
He doesn't like us.
start learning
O bizi sevmez.
He drinks too much.
start learning
O çok içer.
He drove to school.
start learning
O, okula sürdü.
He enjoyed cycling.
start learning
O, bisiklete binmenin keyfini çıkardı.
He entered my room.
start learning
O benim odama girdi.
He failed the exam.
start learning
O, sınavda başarısız oldu.
He forced me to go.
start learning
Ben gitmek zorundaydım.
He found me a taxi.
start learning
O bana bir taksi buldu.
He gave me a watch.
start learning
Bana bir saat verdi.
He got home at six.
start learning
Altı eve vardı.
He got off the bus.
start learning
O, otobüsten indi.
He got out his pen.
start learning
O, kalemini çıkardı.
He has a bad heart.
start learning
Onun kötü bir kalbi var.
He has a big mouth.
start learning
Onun büyük bir ağzı var.
He has a long nose.
start learning
Onun uzun bir burnu vardır.
He has another son.
start learning
Onun başka bir erkek çocuğu var.
He has few friends.
start learning
Onun birkaç arkadaş var.
He has his own car.
start learning
Onun kendi arabası var.
He has no children.
start learning
Onun çocuğu yok.
He hasn't come yet.
start learning
O henüz gelmedi.
He heard the noise.
start learning
O gürültüyü duydu.
He held his breath.
start learning
O, nefesini tuttu.
He is a bad driver.
start learning
O kötü bir sürücü.
He is a bank clerk.
start learning
O bir banka memurudur.
He is a bus driver.
start learning
O bir otobüs şoförü.
He's a smart boy.
start learning
O zeki bir çocuk.
He is about my age.
start learning
O yaklaşık benim yaşımda.
He is about thirty.
start learning
O yaklaşık otuzdur.
He is already here.
start learning
O burada zaten.
He is always happy.
start learning
O her zaman mutludur.
He is good at golf.
start learning
O golfte iyidir.
He is having lunch.
start learning
O öğle yemeği yiyor.
He is my classmate.
start learning
O benim sınıf arkadaşım.
He is not a doctor.
start learning
O bir doktor değil.
He is not Japanese.
start learning
O, Japon değildir.
He is on the radio.
start learning
O radyoda.
He is playing golf.
start learning
Golf oynuyor.
He is playing here.
start learning
O burada oynuyor.
He is sure to come.
start learning
Onun geleceği kesindir.
He is thick-headed.
start learning
O kalın kafalı.
He is very careful.
start learning
O çok dikkatli.
He isn't my cousin.
start learning
O, benim kuzenim değil.
He kept his hat on.
start learning
O şapkasını takmayı sürdürdü.
He kept me waiting.
start learning
O beni bekletti.
He kept quite calm.
start learning
O çok sakin kaldı.
He kicked the ball.
start learning
O, topa tekme attı.
He killed that man.
start learning
O, o adamı öldürdü.
He lacks judgement.
start learning
O sağduyudan yoksundur.
He learned to swim.
start learning
O yüzmeyi öğrendi.
He lied to my face.
start learning
O benim yüzüme yalan söyledi.
He likes adventure.
start learning
O macera sever.
He lives near here.
start learning
Buraya yakın yaşıyor.
He lost his memory.
start learning
O hafızasını kaybetti.
He loves traveling.
start learning
O seyahati sever.
He loves traveling.
start learning
O, seyahat yapmayı sever.
He made an apology.
start learning
O bir özür diledi.
He may be a genius.
start learning
O bir dahi olabilir.
He opened the door.
start learning
O, kapıyı açtı.
He plays very well.
start learning
O çok iyi oynuyor.
He pulled the rope.
start learning
O ipi çekti.
He remained dumb.
start learning
O sessiz kaldı.
He sat next to her.
start learning
O, onun yanına oturdu.
He skipped a grade.
start learning
O bir sınıf atladı.
He stole her watch.
start learning
O onun saatini çaldı
He stood behind me.
start learning
O benim arkamda durdu.
He stood up slowly.
start learning
Yavaşça ayağa kalktı.
He stopped smoking.
start learning
Sigarayı bıraktı.
He stopped talking.
start learning
O konuşmayı kesti.
He stopped the car.
start learning
O arabayı durdurdu.
He studies Chinese.
start learning
O Çince eğitimi görüyor.
He teaches English.
start learning
O, İngilizce öğretir.
He took a week off.
start learning
O bir hafta izin aldı.
He waited his turn.
start learning
O sırasını bekledi.
He walks to school.
start learning
O okula yürür.
He wants the money.
start learning
O para istiyor.
He was embarrassed.
start learning
O utandı.
He was fast asleep.
start learning
O derin uykuda.
He was heartbroken.
start learning
Onun kalbi kırıktı.
He went by bicycle.
start learning
O, bisikletle gitti.
He works at a bank.
start learning
O bir bankada çalışıyor.
He works in a bank.
start learning
O bir bankada çalışır.
He'll be here soon.
start learning
O yakında burada olacak.
He's a fast walker.
start learning
O hızlı bir yürüyücüdür.
He's a good person.
start learning
O iyi bir kişidir.
He's a good person.
start learning
O iyi bir insan.
He's a kind person.
start learning
O nazik bir insandır.
He's already a man.
start learning
Zaten bir adam.
He's good at cards.
start learning
O kartlarda iyidir.
He's not all there.
start learning
O akıllı değil.
He's not one of us.
start learning
O bizden biri değil.
Hello, how are you?
start learning
Merhaba, nasılsın?
Her dress was torn.
start learning
Elbisesinin yırtıktı.
Her grammar is bad.
start learning
Onun dilbilgisi kötü.
Her hair grew back.
start learning
Saçı geri büyüdü.
Her skin is smooth.
start learning
Onun teni pürüzsüz
Here are your keys.
start learning
İşte anahtarların.
Here comes the bus.
start learning
İşte otobüs geliyor!
Here is my bicycle.
start learning
İşte benim bisikletim.
Here's the address.
start learning
İşte adres.
His joke was great.
start learning
Onun fıkrası muhteşemdi.
His knees gave way.
start learning
Dizleri dayanamadı.
His name eludes me.
start learning
Ben onun adını hatırlayamıyorum.
His wife is French.
start learning
Onun karısı Fransızdır.
Horses are animals.
start learning
Atlar hayvandır.
How about tomorrow?
start learning
Yarına sana uyar mı?
How is the weather?
start learning
Hava nasıl?
How was your night?
start learning
Gecen nasıl geçti?
I admit my mistake.
start learning
Ben, benim hatamı kabul ediyorum.
I agree completely.
start learning
Ben tamamen katılıyorum.
I almost forgot it.
start learning
Ben neredeyse unutuyordum.
I'm a new student.
start learning
Ben yeni bir öğrenciyim.
I am an only child.
start learning
Ben bir tek çocuğum.
I am from Shizuoka.
start learning
Ben Shizuoka'lıyım.
I am just a nobody.
start learning
Ben bir hiçim.
I am six feet tall.
start learning
Ben altı fit boyundayım.
I answered for him.
start learning
Ona kefil oldum.
I asked who he was.
start learning
Ben onun kim olduğunu sordum.
I beat him at golf.
start learning
Ben onu golfte yendim.
I bought a new bag.
start learning
Ben yeni bir çanta satın aldım.
I bought a new car.
start learning
Ben yeni bir araba aldım.
I bought a Picasso.
start learning
Ben bir Picasso satın aldım.
I bought a red tie.
start learning
Ben kırmızı bir kravat aldım.
I bought him a tie.
start learning
Ona bir kravat aldım.
I burned my finger.
start learning
Ben parmağımı yaktım.
I can hear nothing.
start learning
Bir şey duyamıyorum.
I can ride a horse.
start learning
Ben bir ata binebilirim.
I can speak French.
start learning
Fransızca konuşabilirim.
I can wait for you.
start learning
Seni bekleyebilirim.
I can't follow you.
start learning
Seni izleyemiyorum.
I can't forget her.
start learning
Onu unutamam.
I can't lie to you.
start learning
Sana yalan söyleyemem.
I can't sleep well.
start learning
İyi uyuyamıyorum.
I clapped my hands.
start learning
Ben alkışladım.
I come from Brazil.
start learning
Ben Brezilya'lıyım.
I confessed my sin.
start learning
Ben günahımı itiraf ettim.
I coughed up blood.
start learning
Ben kan öksürdüm.
I could have cried.
start learning
Ağlayabilirdim.
I didn't know that.
start learning
Onu bilmiyordum.
I didn't mean that.
start learning
Öyle demek istemedim.
I didn't notice it.
start learning
Ben bunu fark etmedim.
I don't have a box.
start learning
Benim bir kutum yok.
I don't have a car.
start learning
Bir arabam yoktur.
I don't have a cat.
start learning
Benim bir kedim yok.
I don't like Alice.
start learning
Alice'i sevmiyorum.
I don't like sushi.
start learning
Ben suşi sevmiyorum.
I don't quite know.
start learning
Ben tamamen bilmiyorum.
I don't want lunch.
start learning
Ben öğle yemeği istemiyorum.
I enjoyed swimming.
start learning
Ben yüzmenin tadını çıkardım.
I expect your help.
start learning
Ben senin yardımını bekliyorum.
I failed the tests.
start learning
Ben testlerde başarısız oldum.
I feel like a rest.
start learning
Canım dinlenmek istiyor.
I feel like crying.
start learning
Canım ağlamak istiyor.
I feel very chilly.
start learning
Ben çok serin hissediyorum.
I felt ill at ease.
start learning
Ben huzursuz oldum.
I felt like crying.
start learning
Canım ağlamak istedi.
I felt like crying.
start learning
İçimden ağlamak geldi.
I felt like crying.
start learning
Ağlıyacak gibi hissettim.
I found a nice cup.
start learning
Ben güzel bir fincan buldum.
I gave Mary a book.
start learning
Mary'ye bir kitap verdim.
I got a new camera.
start learning
Benim yeni bir fotoğraf makinem var.
I got my shoes wet.
start learning
Benim ayakkabılarımı ıslattım.
I got on the train.
start learning
Ben trene bindim.
I got up about six.
start learning
Ben yaklaşık altıda kalktım.
I had a good sleep.
start learning
Ben iyi bir uyku uyudum.
I had a great time.
start learning
Çok eğlendim.
I had to walk home.
start learning
Eve yürümek zorunda kaldım.
I have a dry cough.
start learning
Benim kuru bir öksürüğüm var.
I have a few books.
start learning
Benim birkaç kitabım var.
I have a pain here.
start learning
Benim burada bir ağrım var.
I have few friends.
start learning
Az sayıda arkadaşım var.
I have few friends.
start learning
Birkaç arkadaşım var.
I have lost my cap.
start learning
Benim kepimi kaybettim.
I have lost my key.
start learning
Benim anahtarımı kaybettim.
I have my passport.
start learning
Benim pasaportum var.
I have no appetite.
start learning
Hiç iştahım yok.
I have no patience.
start learning
Benim sabrım yok.
I have a brother.
start learning
Bir erkek kardeşim var.
I have to dress up.
start learning
Giyinmek zorundayım.
I have to eat, too.
start learning
Ben de yemek zorundayım.
I have to paint it.
start learning
Onu boyamak zorundayım.
I have two cameras.
start learning
İki kameram var.
I heard him go out.
start learning
Onun dışarı çıktığını duydum.
I jog twice a week.
start learning
Ben haftada iki kez koşarım.
I just arrived now.
start learning
Ben sadece şimdi geldim.
I know all of them.
start learning
Onların hepsini tanıyorum.
I know her address.
start learning
Onu adresini biliyorum.
I know her by name.
start learning
Ben ona adıyla biliyorum.
I know him by name.
start learning
Ben onu ismen tanıyorum.
I know his address.
start learning
Onun adresini biliyorum.
I know how to swim.
start learning
Ben yüzmeyi biliyorum.
I know it by heart.
start learning
Çok iyi biliyorum.
I know those girls.
start learning
Şu kızları tanıyorum.
I know those women.
start learning
Ben bu kadınları tanıyorum.
I know your father.
start learning
Ben senin babanı biliyorum.
I know your father.
start learning
Senin babanı biliyorum.
I lay awake in bed.
start learning
Ben yatakta uyanık yatıyorum.
I left it unlocked.
start learning
Ben onu kilitlemeden bıraktım.
I like all of them.
start learning
Ben onların hepsini seviyorum.
I like apples best.
start learning
Ben ençok elmaları severim.
I like autumn best.
start learning
Ben en çok sonbaharı severim.
I like being alone.
start learning
Tek başıma olmayı seviyorum.
I like disco music.
start learning
Ben disko müziği severim.
I like L.A. better.
start learning
Ben L.A.'yı daha çok seviyorum.
I like short poems.
start learning
Kısa şiirleri severim.
I like soccer best.
start learning
En çok futbolu severim.
I like to watch TV.
start learning
Televizyon izlemeyi severim.
I live in Kakogawa.
start learning
Kakogawa'da yaşıyorum.
I looked around me.
start learning
Etrafıma bakındım.
I lost my umbrella.
start learning
Benim şemsiyemi kaybettim.
I love comic books.
start learning
Çizgi romanları seviyorum.
I love video games.
start learning
Ben video oyunlarını seviyorum.
I made her a dress.
start learning
Ona bir elbise yaptım.
I made up with her.
start learning
Onunla barıştım.
I may die tomorrow.
start learning
Yarın ölebilirim.
I mean you no harm.
start learning
Sana zarar vermek niyetinde değilim.
I met an old woman.
start learning
Yaşlı bir kadınla tanıştım.
I miss her so much.
start learning
Onu çok özlüyorum.
I miss you badly.
start learning
Seni çok özlüyorum.
I moved last month.
start learning
Ben geçen ay taşındım.
I need an envelope.
start learning
Bir zarfa ihtiyacım var.
I need your advice.
start learning
Tavsiyene ihtiyacım var.
I never touch beer.
start learning
Bira asla biraya dokunmam.
I oiled my bicycle.
start learning
Ben bisikletimi yağladım.
I pawned my camera.
start learning
Kameramı rehin bıraktım.
I plan to go there.
start learning
Ben oraya gitmeyi planlıyorum.
I play video games.
start learning
Ben video oyunları oynarım.
I pocketed my keys.
start learning
Ben anahtarlarımı cebime attım.
I ran to my mother.
start learning
Ben annemin yanına koştum.
I read comic books.
start learning
Ben çizgi romanlar okurum.
I sat next to John.
start learning
John'un yanına oturdum.
I saw him just now.
start learning
Ben şimdi onu gördüm.
I saw him recently.
start learning
Son zamanlarda onu gördüm.
I saw him run away.
start learning
Onu kaçtığını gördüm.
I saw the man jump.
start learning
Adamın atladığını gördüm.
I saw Tom hit Mary.
start learning
Tom'un Mary'ye vurduğunu gördüm.
I sleep in my room.
start learning
Odamda uyurum.
I slept nine hours.
start learning
Ben dokuz saat uyudum.
I sort of like him.
start learning
Bir bakıma onu seviyorum.
I stopped to smoke.
start learning
Sigara içmek için durdum.
I swim once a week.
start learning
Ben haftada bir kez yüzerim.
I think he's happy.
start learning
Sanırım o mutlu.
I use it every day.
start learning
Ben onu her gün kullanırım.
I walked to school.
start learning
Ben okula yürüdüm.
I want to have fun.
start learning
Eğlenmek istiyorum.
I wanted red shoes.
start learning
Ben kırmızı ayakkabıları istedim.
I was at home then.
start learning
O zaman evdeydim.
I was at the party.
start learning
Ben partideydim.
I was born in 1979.
start learning
1979'da doğdum.
I was busy all day.
start learning
Ben bütün gün meşguldüm.
I was forced to go.
start learning
Ben gitmek zorunda kaldım.
I watch television.
start learning
Televizyon izliyorum.
I will go on ahead.
start learning
Ben önden gideceğim.
I will lose weight.
start learning
Ben zayıflayacağım.
I will make him go.
start learning
Onu göndereceğim.
I will visit Kyoto.
start learning
Ben Kyoto'yu ziyaret edeceğim.
I wish I had a car.
start learning
Keşke bir arabam olsa.
I wish I were rich.
start learning
Keşke zengin olsaydım.
I wish I'd met her.
start learning
Keşke onunla karşılaşsam.
I worked all night.
start learning
Ben bütün gece çalıştım.
I worked on a farm.
start learning
Ben bir çiftlikte çalıştım.
I'd like meat loaf.
start learning
Ben etli somun istiyorum.
I'll be along soon.
start learning
Yakında birlikte olacağız.
I'll be right back.
start learning
Hemen döneceğim.
I'll be seeing you.
start learning
Seni görüyor olacağım.
I'll buy a new one.
start learning
Ben yeni bir tane alacağım.
I'll cover for you.
start learning
Ben seni koruyacağım.
I'll handle this.
start learning
Ben bunu halledeceğim.
I'll give it a try.
start learning
Onu deneyeceğim.
I'll remember that.
start learning
Onu hatırlayacağım.
I'll see him again.
start learning
Onu tekrar göreceğim.
Catch you later.
start learning
Daha sonra görüşürüz.
I'll take a shower.
start learning
Ben bir duş alacağım.
I'll tell him that.
start learning
Onu ona anlatacağım.
I'll think it over.
start learning
Ben onu düşüneceğim.
I'm a little tired.
start learning
Biraz yorgunum.
I'm about to leave.
start learning
Ben ayrılmak üzereyim.
I'm afraid I can't.
start learning
Maalesef yapamam.
I'm afraid of dogs.
start learning
Ben köpeklerden korkarım.
I'm always thirsty.
start learning
Ben her zaman susarım.
I'm angry with her.
start learning
Ben ona kızgınım.
I'm as tall as Tom.
start learning
Ben Tom kadar uzunum.
I'm as tall as you.
start learning
Ben sizin kadar uzun boyluyum.
I'm bleeding badly.
start learning
Benim kötü bir kanamam var.
I'm coming at once.
start learning
Derhal geliyorum.
I'm free on Sunday.
start learning
Benim Pazar günü işim yok.
I'm from Australia.
start learning
Ben Avustralya'lıyım.
I'm from Singapore.
start learning
Ben Singapur'luyum.
I'm getting hungry.
start learning
Ben acıkıyorum.
I'm going downtown.
start learning
Şehir merkezine gidiyorum.
I'm going home now.
start learning
Şimdi eve gidiyorum.
I'm going to start.
start learning
Ben başlayacağım.
I'm good at skiing.
start learning
Ben kayakta iyiyim.
I'm good at soccer.
start learning
Ben futbolda iyiyim.
I'm good at tennis.
start learning
Ben tenisinde iyiyim.
I'm just beginning.
start learning
Ben sadece başlıyorum.
I'm late, aren't I?
start learning
Ben geç kaldım, değil mi?
I'm learning music.
start learning
Ben müzik öğreniyorum.
I'm not busy today.
start learning
Ben bugün meşgul değilim.
I'm not free today.
start learning
Bugün boş değilim.
I'm not going back.
start learning
Ben geri gidiyorum.
I'm not in a hurry.
start learning
Acelem yok.
I'm not quite sure.
start learning
Pek emin değilim.
I'm not quite well.
start learning
Ben oldukça iyi değilim.
I'm on the balcony.
start learning
Ben balkondayım.
I'm ready to leave.
start learning
Ben gitmeye hazırım.
I'm ready to start.
start learning
Ben başlamak için hazırım.
I'm short of money.
start learning
Param az kaldı.
I am so sorry.
start learning
Çok üzgünüm.
I'm twice your age.
start learning
Ben senin yaşının iki katı yaşa sahibim.
I'm very happy now.
start learning
Ben şimdi çok mutluyum.
I've been laid off.
start learning
İşten uzaklaştırıldım.
I've caught a cold.
start learning
Beni soğuk algınlığı yakaladı.
I've got to see it.
start learning
Ben onu görmek zorundayım.
I've gotten better.
start learning
Ben iyileştim.
I've heard nothing.
start learning
Ben bir şey duymadım.
I've never met her.
start learning
Onunla hiç karşılaşmadım.
Is breakfast ready?
start learning
Kahvaltı hazır mı?
Is everything okay?
start learning
Her şey yolunda mı?
Is he back already?
start learning
O zaten geri döndü mü?
Is he studying now?
start learning
O şimdi çalışıyor mu?
Is he studying now?
start learning
O şimdi okuyor mu?
Is he your teacher?
start learning
O senin öğretmenin mi?
Is it large enough?
start learning
Yeterince büyük mü?
Is she coming, too?
start learning
O da geliyor mu?
Is she your mother?
start learning
O senin annen mi?
Is she your sister?
start learning
O senin kız kardeşin mi?
Is something wrong?
start learning
Yanlış bir şey mi var?
Is the dog chained?
start learning
Köpek zincirli mi?
Is there a problem?
start learning
Bir sorun var mı?
Is there any sugar?
start learning
Hiç şeker var mı?
Is this an express?
start learning
Bu bir özel ulak mıdır?
Is this book yours?
start learning
Bu kitap senin mi?
Is this seat open?
start learning
Bu koltuk boş mu?
Is this seat taken?
start learning
Bu koltuk alınır mı?
Is this steak done?
start learning
Bu biftek pişmiş mi?
Is your gun loaded?
start learning
Silahın yüklü mü?
Isn't she a doctor?
start learning
O bir doktor değil mi?
It can't be helped.
start learning
Yapılacak birşey yok.
It falls on Sunday.
start learning
Pazar günü yağar.
It is a long story.
start learning
Bu uzun bir hikaye.
It is almost three.
start learning
Neredeyse üç.
It is already dark.
start learning
Hava zaten karanlık.
It is bad to steal.
start learning
Çalmak kötüdür.
It is cloudy today.
start learning
Bugün bulutlu.
It is dark outside.
start learning
Dışarda hava karanlık.
It is in a kitchen.
start learning
O, bir mutfakta.
It is Pochi's food.
start learning
O Pochi'nin yiyeceğidir...
It isn't expensive.
start learning
O pahalı değildir.
It looks like snow.
start learning
Kar gibi görünüyor.
It snowed in Osaka.
start learning
Osaka'da kar yağdı.
It was a nightmare.
start learning
O bir kabustu.
It was nearly noon.
start learning
Neredeyse öğle idi.
It was pitch-black.
start learning
Zifiri karanlıktı.
It was really good.
start learning
O gerçekten iyiydi.
It'll be a big day.
start learning
Büyük bir gün olacak.
It's a distraction.
start learning
O bir oyalama.
It's a small world.
start learning
Bu küçük bir dünya.
It's all up to you.
start learning
Tamamen size kalmış.
It's at the corner.
start learning
O köşededir.
It's crowded today.
start learning
Bugün kalabalık.
It's for my family.
start learning
O benim ailem için.
It's going to rain.
start learning
Yağmur yağacak.
It's gotten better.
start learning
Daha iyi oldu.
It's nice and cool.
start learning
Bu güzel ve şirin.
It's nice and warm.
start learning
Bu güzel ve sıcak.
It's now your turn.
start learning
Şimdi sıra sizde.
It's really stinky.
start learning
O gerçekten kokmuş.
It's snowing today.
start learning
Bugün kar yağıyor.
It's still raining.
start learning
Hala yağmur yağıyor.
It's time to leave.
start learning
Gitme zamanı.
It's too difficult.
start learning
Bu çok zor.
It's too expensive.
start learning
O çok pahalı.
It's very cold now.
start learning
Şimdi çok soğuk.
It's very hot here.
start learning
Hava burada çok sıcak.
Jane married young.
start learning
Jane erken evlendi.
Judy laughed at me.
start learning
Judy bana güldü.
Just say yes or no.
start learning
Sadece evet ya da hayır de.
Just water, please.
start learning
Sadece su, lütfen.
Keep off the grass.
start learning
Çimlere basmayın.
Keep the door open.
start learning
Kapıyı açık tutun.
Ken cried for help.
start learning
Ken yardım için bağırdı.
Ken sat next to me.
start learning
Ken yanıma oturdu.
Ken wasn't running.
start learning
Ken çalışmıyordu.
Ken's dog is white.
start learning
Ken'in köpeği beyazdır.
Kim smiled sweetly.
start learning
Kim tatlı tatlı gülümsedi.
Leave here at once.
start learning
Derhal burayı terket.
Leave my car alone.
start learning
Arabamı yalnız bırakın.
Let her replace it.
start learning
O, onu değiştirsin.
Let him pay for it.
start learning
Onun için ödesin.
Let me go with you.
start learning
Seninle gitmeme izin ver.
Let me go with you.
start learning
Seninle gideyim.
Let me handle this.
start learning
Bırak bunu ben halledeyim.
Let me pay tonight.
start learning
Bu gece ben ödeyeyim.
Let's have a look.
start learning
Bir göz atalım.
Let's face reality.
start learning
Gerçekle yüzleşelim.
Let's get divorced.
start learning
Boşanalım.
Let's get off here.
start learning
Burada inelim.
Let's not watch TV.
start learning
TV izlemeyelim.
Let's take a break.
start learning
Bir mola alalım.
Let's take a train.
start learning
Bir trene binelim.
Let's take it easy.
start learning
Sakin olalım.
Life is very short.
start learning
Hayat çok kısa.
Lilies smell sweet.
start learning
Zambaklar mis gibi kokar.
Look at my new car.
start learning
Benim yeni arabama bakın.
Look at that house.
start learning
Şu eve bakın.
Look at that smoke.
start learning
Şu dumana bakın.
Make love, not war.
start learning
Savaşma seviş.
Mary is Tom's aunt.
start learning
Mary Tom'un teyzesi.
Mary is Tom's wife.
start learning
Mary Tom'un karısıdır.
May I have the key?
start learning
Anahtarı alabilir miyim?
May I open the box?
start learning
Kutuyu açabilir miyim?
May I pay by check?
start learning
Çek ile ödeme yapabilir miyim?
May I run with you?
start learning
Ben sizinle birlikte çalışabilirmiyim?
May I speak to you?
start learning
Ben sizinle konuşabilir miyim?
May I use this bat?
start learning
Bu beyzbol sopasını kullanabilir miyim?
May I use this pen?
start learning
Bu kalem kullanabilir miyim?
May I watch TV now?
start learning
Şimdi TV izleyebilir miyim?
Maybe you're right.
start learning
Belki de haklısınız.
Meg talks too much.
start learning
Meg çok fazla konuşur.
Mike calls him Ned.
start learning
Mike onu Ned diye çağırır.
Mike calls him Ned.
start learning
Mike ona Ned der.
Move along, please.
start learning
İlerleyin, lütfen.
Move along, please.
start learning
Devam edin, lütfen.
Music is universal.
start learning
Müzik evrenseldir.
My apples are gone.
start learning
Benim elmalar kayıp.
My arm still hurts.
start learning
Kolum hala acıyor.
My car is a Toyota.
start learning
Arabam bir Toyota.
My car won't start.
start learning
Arabam çalışmaz.
My dog eats grapes.
start learning
Köpeğim üzüm yiyor.
My eyes feel itchy.
start learning
Gözlerim kaşıntılı hissediyor.
My family is small.
start learning
Ailem küçük.
My father grew old.
start learning
Babam yaşlandı.
My father is young.
start learning
Babam gençtir.
My father was busy.
start learning
Babam meşguldü.
My hobby is skiing.
start learning
Hobim kayak yapmaktır.
My legs still hurt.
start learning
Bacaklarım hala ağrıyor.
My name is Hisashi.
start learning
Benim adım Hisashi.
My name is Hopkins.
start learning
Benim adım Hopkins.
My name is Yatarou.
start learning
Benim adım Yatarou.
My nose is running.
start learning
Burnum akıyor.
My parents are old.
start learning
Annem ve babam yaşlı.
My stomach is full.
start learning
Tokum.
My turn comes next.
start learning
Daha sonra benim sıram gelir.
My watch is broken.
start learning
Saatim bozuldu.
My wife hates cats.
start learning
Eşim kedilerden nefret eder.
My wife is Chinese.
start learning
Karım Çinlidir.
Nancy studied hard.
start learning
Nancy çok çalıştı.
Naoko can run fast.
start learning
Naoko hızlı çalışabilir.
Naoko is a swimmer.
start learning
Naoko bir yüzücü.
Nature is changing.
start learning
Doğa değişiyor.
No one can help me.
start learning
Kimse bana yardımcı olamaz.
Nobody can stop me!
start learning
Hiç kimse beni durduramaz!
Nobody was injured.
start learning
Kimse yaralanmadı.
Now I'm wide awake.
start learning
Şimdi tamamen uyanığım
Paper burns easily.
start learning
Kağıt kolayca yakar.
Pay your fare here.
start learning
Ücretinizi burada ödeyin.
Please call me Joe.
start learning
Lütfen bana Joe deyin.
Please get dressed.
start learning
Lütfen giyin.
Please be seated.
start learning
Lütfen oturun.
Please let me know.
start learning
Lütfen bana bildirin.
Please let us know.
start learning
Lütfen bize bildirin.
Please repair this.
start learning
Lütfen bunu onarın.
Please shake hands.
start learning
Lütfen tokalaşın.
Please sing a song.
start learning
Lütfen bir şarkı söyle.
Prices have jumped.
start learning
Fiyatlar fırladı.
Push the door open.
start learning
Kapıyı iterek açın.
Put away your toys.
start learning
Oyuncaklarını bir kenara koy.
Quiet down, please.
start learning
Susun lütfen.
Sales are down now.
start learning
Satışlar şimdi düşük.
Save your strength.
start learning
Gücünü topla.
School begins at 9.
start learning
Okul 9 'da başlar.
School is over now.
start learning
Okul şimdi bitti.
Send it by airmail.
start learning
Havayoluyla gönder.
Send me a postcard.
start learning
Bana bir kartpostal gönder.
She almost drowned.
start learning
Neredeyse boğuluyordu.
She ate her dinner.
start learning
O, akşam yemeğini yedi.
She bought chicken.
start learning
O tavuk aldı.
She calls me Kenji.
start learning
Beni Kenji diye çağırır.
She came to my aid.
start learning
Benim yardımıma geldi.
She cried bitterly.
start learning
O acı acı ağladı
She didn't show up.
start learning
O ortaya çıkmadı.
She died of cancer.
start learning
O, kanserden öldü.
She gave it to him.
start learning
O onu ona verdi.
She goes to school.
start learning
O okula gider.
She got off easily.
start learning
O kolayca indi.
She has no manners.
start learning
Onun kaba bir davranışı var.
She has short hair.
start learning
Onun kısa saçı vardır.
She has small feet.
start learning
Küçük ayakları var.
She heard him sing.
start learning
Onun şarkı söylemesini duydu.
She invited him in.
start learning
Onu içeri davet etti
She is a kind girl.
start learning
O nazikr bir kız.
She is a poor cook.
start learning
O kötü bir aşçıdır.
She is always busy.
start learning
O hep meşgul.
She is going on 35.
start learning
O, 35'e giriyor.
She is helping him.
start learning
Ona yardımcı oluyor.
She is kind to him.
start learning
O ona karşı naziktir.
She is kissing him.
start learning
O onu öpüyor.
She is over twenty.
start learning
O yirminin üzerinde.
She is pigeon-toed.
start learning
O, güvercin parmaklı.
She is quite angry.
start learning
O, oldukça aç.
She is really cute.
start learning
O gerçekten sevimli.
She is very bright.
start learning
O çok parlak
She's very wise.
start learning
O çok akıllı.
He's adorable.
start learning
O çok güzel.
She kept on crying.
start learning
Ağlamaya devam etti.
She left for Paris.
start learning
Paris'e gitti.
She left me a note.
start learning
Bana bir not bıraktı.
She listens to him.
start learning
O onu dinler.
She lives with him.
start learning
Onunla birlikte yaşar.
She looked excited.
start learning
Heyecanlı görünüyordu.
She looks lonesome.
start learning
O yalnız görünüyor.
She loves children.
start learning
O, çocukları sever.
She made him do it.
start learning
O ona onu yaptırdı.
She made him happy.
start learning
O onu mutlu etti.
She made me a cake.
start learning
Bana bir pasta yaptı.
She made me a star.
start learning
O, beni bir yıldız yaptı.
She makes me happy.
start learning
O beni mutlu ediyor.
She needs our help.
start learning
Onun yardımımıza ihtiyacı var.
She picked flowers.
start learning
O, çiçekleri topladı.
She pointed at him.
start learning
Ona işaret etti.
She sat next to me.
start learning
O, yanıma oturdu.
She shouted to him.
start learning
O ona bağırdı.
She threatened him.
start learning
Onu tehdit etti.
She uses her looks.
start learning
O, bakışlarını kullanır.
She was in a hurry.
start learning
Onun acelesi vardı.
She was kind to me.
start learning
Bana karşı nazikti.
She was making tea.
start learning
O çay yapıyordu.
She's at a meeting.
start learning
O, bir toplantıda.
She's Tom's sister.
start learning
O, Tom'un kız kardeşidir.
Show me an example.
start learning
Bana bir örnek göster.
Slip on your shoes.
start learning
Ayakkabılarını giy.
Some juice, please.
start learning
Biraz meyve suyu, lütfen.
Some water, please.
start learning
Biraz su, lütfen.
Someone was coming!
start learning
Biri geliyordu!
Stand back, please.
start learning
Geride durun lütfen.
Stay where you are.
start learning
Olduğun yerde kal.
Stop joking around.
start learning
Dalga geçmeyin.
Stop making a fuss.
start learning
Yaygara yapmayı bırak.
Take a deep breath.
start learning
Derin bir nefes al.
Take away this box.
start learning
Bu kutuyu götür.
Take off your coat.
start learning
Ceketini çıkart.
Tell me what to do.
start learning
Bana ne yapacağımı söyle.
That book is small.
start learning
O kitap küçüktür.
It can not be true.
start learning
O doğru olamaz.
That guy annoys me.
start learning
O adam benim canımı sıkıyor.
That house is mine.
start learning
O ev benim.
That is intriguing.
start learning
O ilgi çekici.
That is not my pen.
start learning
O benim kalemim değildir.
That is our school.
start learning
Şu, bizim okulumuz.
That is surprising.
start learning
Bu şaşırtıcı.
That man ate bread.
start learning
Şu adam ekmek yedi.
That was years ago.
start learning
O yıllar önceydi.
That would be fine.
start learning
Bu iyi olurdu.
That's a good idea.
start learning
Bu iyi bir fikir.
That's a good plan.
start learning
Bu iyi bir plan.
That's a nice coat.
start learning
O güzel bir ceket.
The alarm sounded.
start learning
Alarm çaldı.
The area was quiet.
start learning
Bölge sessizdi.
The baby is asleep.
start learning
Bebek uykuda.
The baby is crying.
start learning
Bebek ağlıyor.
The baby was naked.
start learning
Bebek çıplaktı.
The boy is thirsty.
start learning
Çocuk susamış.
The boy is thirsty.
start learning
Çocuk susamıştır.
The boy kept quiet.
start learning
Çocuk sessiz kaldı.
The bus left early.
start learning
Otobüs erken ayrıldı.
The bell rang.
start learning
Zil çaldı.
The car broke down.
start learning
Araba bozuldu.
The child is dirty.
start learning
Çocuk kirli.
The clock is wrong.
start learning
Saat yanlış.
The clock says two.
start learning
Saat iki diyor.
The crow flew away.
start learning
Karga uçup gitti.
The damage is done.
start learning
Zarar verildi.
The dog seems sick.
start learning
Köpek hasta görünüyor.
The earth is round.
start learning
Dünya yuvarlak.
The flame went out.
start learning
Alev söndü.
The fog has lifted.
start learning
Sis kalktı.
The fruit went bad.
start learning
Meyve çürümüş.
The girl is lonely.
start learning
Kız yalnız.
The ice melted.
start learning
Buz eridi.
The ice is melting.
start learning
Buz eriyor.
The lights are out.
start learning
Işıklar söndü.
The lock is broken.
start learning
Kilit kırık.
The market rallied.
start learning
Piyasa yükseldi.
The meat is frozen.
start learning
Et dondurulmuş.
The movie was good.
start learning
Film iyiydi.
The rocket went up.
start learning
Roket yükseldi.
The secret got out.
start learning
İşin sırrı çıktı.
The ship is at sea.
start learning
Gemi denizde.
The signal was red.
start learning
Sinyal kırmızıydı.
The sky brightened.
start learning
Gökyüzü aydınlandı.
The snow is melted.
start learning
Kar eridi.
The stars came out.
start learning
Yıldızlar çıktı.
The story was true.
start learning
Hikaye gerçekti.
Summer is over.
start learning
Yaz bitti.
The thief ran fast.
start learning
Hırsız hızlı koştu.
The tire leaks air.
start learning
Lastik hava sızdırıyor.
The tree fell down.
start learning
Ağaç düştü.
The waves are high.
start learning
Dalgalar yüksek.
There goes our bus.
start learning
Bizim otobüs gidiyor.
There is no choice.
start learning
Hiçbir seçenek yoktur.
There's no mistake.
start learning
Hata yok.
These are my books.
start learning
Bunlar benim kitaplarım.
These cars are big.
start learning
Bu arabalar büyük.
These dogs are big.
start learning
Bu köpekler büyük.
These pens are his.
start learning
Bu kalemler onun.
They all have come.
start learning
Onların hepsi geldi.
They are all alike.
start learning
Bunların hepsi birbirine benziyor.
They are both good.
start learning
Onların her ikisi iyidir.
They are too close.
start learning
Onlar çok yakın.
They are very kind.
start learning
Onlar çok nazik.
They are wrestlers.
start learning
Onlar güreşçiler.
They don't like me.
start learning
Onlar beni sevmezler.
They gave it to me.
start learning
Onlar onu bana verdi.
They like to dance.
start learning
Onlar dans etmeyi seviyorlar.
They made him work.
start learning
Onlar onu çalıştırdılar.
They made the goal.
start learning
Onlar amacını gerçekleştirdi.
They must be happy.
start learning
Onlar mutlu olmalılar.
They walked around.
start learning
Onlar etrafta yürüdüler.
They were swimming.
start learning
Onlar yüzüyorlardı.
This book is heavy.
start learning
Bu kitap ağır.
This book is small.
start learning
Bu kitap küçük.
This book is yours.
start learning
Bu kitaplar senin.
This book is yours.
start learning
Bu kitap sizinki.
This book was easy.
start learning
Bu kitap kolaydı.
This chair is ugly.
start learning
Bu sandalye tehlikeli.
This coat fits you.
start learning
Bu ceket sana uyar.
This house is mine.
start learning
Bu ev benimdir.
This is a road map.
start learning
Bu bir yol haritası.
This is all I know.
start learning
Bütün bildiğim budur.
This is Jane's bag.
start learning
Bu, Jane'in çantası.
This is Jane's bag.
start learning
Bu Jane'in çantası.
This is Mary's dog.
start learning
Bu Mary'nin köpeği.
This is my bike.
start learning
Bu benim bisikletim.
This is too bright.
start learning
Bu çok parlak.
This is your fault.
start learning
Bu senin hatan.
This story is true.
start learning
Bu hikaye gerçek.
Those are my books.
start learning
Onlar benim kitaplarım.
Those are my pants.
start learning
Bunlar benim pantolonlarım.
Today is March 5th.
start learning
Bugün 5 Mart.
Tom almost drowned.
start learning
Tom neredeyse boğuluyordu.
Tom almost fainted.
start learning
Tom neredeyse bayılacaktı.
Tom became nervous.
start learning
Tom sinirli oldu.
Tom became popular.
start learning
Tom popüler oldu.
Tom bowed politely.
start learning
Tom başıyla kibarca selamladı.
Tom burned himself.
start learning
Tom kendini yaktı.
Tom can be trusted.
start learning
Tom'a güvenilebilir.
Tom contacted Mary.
start learning
Tom Mary ile temasa geçti.
Tom cooks with gas.
start learning
Tom gaz ile pişirir.
Tom counts on Mary.
start learning
Tom Mary'ye güveniyor.
Tom did a good job.
start learning
Tom iyi bir iş yaptı.
Tom did it for fun.
start learning
Tom eğlenmek için bunu yaptı.
Tom did it himself.
start learning
Tom onu kendisi yaptı.
Tom didn't give up.
start learning
Tom vazgeçmedi.
Tom didn't mean it.
start learning
Tom onu demek istemedi.
Tom died in combat.
start learning
Tom kavgada öldü.
Tom died of cancer.
start learning
Tom kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Tom died yesterday.
start learning
Tom dün öldü.
Tom does good work.
start learning
Tom iyi iş yapar.
Tom drank too much.
start learning
Tom çok içti.
Tom drinks too much.
start learning
Tom çok fazla içer.
Tom drives me nuts.
start learning
Tom beni deli eder.
Tom eats out a lot.
start learning
Tom dışarda çok yer.
Tom felt all alone.
start learning
Tom yapayalnız hissetti.
Tom glared at Mary.
start learning
Tom Mary'ye baktı.
Tom got Mary drunk.
start learning
Tom Mary'yi sarhoş etti.
Tom got on the bus.
start learning
Tom otobüse bindi.
Tom got out of bed.
start learning
Tom yataktan çıktı.
Tom got ripped off.
start learning
Tom kazıklandı.
Tom got very drunk.
start learning
Tom çok sarhoş oldu.
Tom has a backache.
start learning
Tom'un sırt ağrısı var.
Tom has a bad cold.
start learning
Tom'un kötü bir soğuk algınlığı var.
Tom has a hangover.
start learning
Tom'un içki mahmurluğu var.
Tom has a headache.
start learning
Tom'un başı ağrıyor.
Tom has an earache.
start learning
Tom'un kulağı ağrıyor.
Tom has bad breath.
start learning
Tom'un kötü nefesi var.
Tom has brown hair.
start learning
Tom'un kahverengi saçı var.
Tom has gone crazy.
start learning
Tom çıldırdı.
Tom has no manners.
start learning
Tom'un hiç görgüsü yok.
Tom has no regrets.
start learning
Tom herhangi bir pişmanlığı yok.
Tom has short hair.
start learning
Tom'un kısa saçı var.
Tom has three cars.
start learning
Tom'un üç arabası var.
Tom has three cats.
start learning
Tom'un üç kedisi var.
Tom has three dogs.
start learning
Tom'un üç köpeği var.
Tom has three sons.
start learning
Tom'un üç oğlu var.
Tom hasn't changed.
start learning
Tom değişmedi.
Tom is a big eater.
start learning
Tom büyük bir yiyici.
Tom is a brave man.
start learning
Tom cesur bir adam.
Tom is a Christian.
start learning
Tom bir Hıristiyan.
Tom is a detective.
start learning
Tom bir dedektif.
Tom is a good cook.
start learning
Tom, iyi bir aşçıdır.
Tom is a hypocrite.
start learning
Tom bir iki yüzlüdür.
Tom is a scientist.
start learning
Tom bir bilim adamıdır.
Tom is always busy.
start learning
Tom her zaman meşgul.
Tom is at his desk.
start learning
Tom masasında.
Tom is from Boston.
start learning
Tom Boston'ludur.
Tom is Mary's boss.
start learning
Tom Mary'nin patronu.
Tom is on duty now.
start learning
Tom şu anda görevde.
Tom is out of work.
start learning
Tom işsiz.
Tom is past thirty.
start learning
Tom otuzunu geçmiş.
Tom is rarely late.
start learning
Tom nadiren geç kalır.
Tom is sick in bed.
start learning
Tom yatakta hasta.
Tom is such a slob.
start learning
Tom böyle bir serseri.
Tom is very stingy.
start learning
Tom çok cimri.
Tom isn't here now.
start learning
Tom şimdi burada değil.
Tom isn't here yet.
start learning
Tom henüz burada değil.
Tom just ate lunch.
start learning
Tom az önce öğle yemeği yedi.
Tom just got fired.
start learning
Ton az önce kovuldu.
Tom likes lacrosse.
start learning
Tom lekrosu seviyor.
Tom likes swimming.
start learning
Tom yüzmeyi sever.
Tom lived to be 97.
start learning
Tom 97 yaşına kadar yaşadı.
Tom lost his voice.
start learning
Tom sesini kaybetti.
Tom made a mistake.
start learning
Tom bir hata yaptı.
Tom must be hungry.
start learning
Tom aç olmalı.
Tom needs our help.
start learning
Tom'un bizim yardımımıza ihtiyacı var.
Tom needs to relax.
start learning
Tom'un dinlenmesi gerekir.
Tom ran out of gas.
start learning
Tom'un benzini bitti.
Tom relied on Mary.
start learning
Tom Mary'ye güvendi.
Tom ripped you off.
start learning
Tom seni kazıkladı.
Tom runs very fast.
start learning
Tom çok hızlı koşar.
Tom saw Mary again.
start learning
Tom tekrar Mary'yi gördü.
Tom saw Mary on TV.
start learning
Tom televizyonda Mary'yi gördü.
Tom saw Mary today.
start learning
Bugün Tom Mary'yi gördü.
Tom sent Mary home.
start learning
Tom Mary'yi eve gönderdi.
Tom smiled at Mary.
start learning
Tom Mary'ye gülümsedi.
Tom stayed up late.
start learning
Tom geç saatlere kadar kaldı.
Tom sure talks big.
start learning
Tom şüphesiz büyük konuşur.
Tom terrified Mary.
start learning
Tom Mary'yi çok korkuttu.
Tom took a day off.
start learning
Tom bir gün izinli.
Tom took Mary home.
start learning
Tom Mary'yi eve götürdü.
Tom wanted revenge.
start learning
Tom intikam istiyordu.
Tom wants this one.
start learning
Tom bunu istiyor.
Tom wants to dance.
start learning
Tom dans etmek istiyor.
Tom was also there.
start learning
Tom da oradaydı.
Tom was astonished.
start learning
Tom şaşırmıştı.
Tom was devastated.
start learning
Tom perişan oldu.
Tom was frightened.
start learning
Tom korkmuştu.
Tom was humiliated.
start learning
Tom aşağılanmıştı.
Tom was in a fight.
start learning
Tom bir mücadele içindeydi.
Tom was in a hurry.
start learning
Tom'un acelesi vardı.
Tom was not famous.
start learning
Tom ünlü değildi.
Tom was really mad.
start learning
Tom gerçekten deliydi.
Tom was really sad.
start learning
Tom gerçekten üzgündü.
Tom was speechless.
start learning
Tom suskundu.
Tom was very lucky.
start learning
Tom çok şanslıydı.
Tom went to Boston.
start learning
Tom Boston'a gitti.
Tom winked at Mary.
start learning
Tom Mary'ye göz kırptı.
Tom won a free car.
start learning
Tom ücretsiz bir araba kazandı.
Tom won't bite you.
start learning
Tom sizi ısırmayacaktır.
Tom won't go alone.
start learning
Tom tek başına gitmeyecek.
Tom's hat blew off.
start learning
Tom'un şapkası uçtu.
Tony lives in Kobe.
start learning
Tony Kobe'de yaşıyor.
Try on another one.
start learning
Başka bir tane deneyin.
Turn off the alarm.
start learning
Alarmı kapat.
Turn off the light.
start learning
Işığı kapat.
Turn off the light.
start learning
Işığı kapatın.
Turn off the radio.
start learning
Radyoyu kapat.
Turn the volume up.
start learning
Sesi açın.
Wait just a moment.
start learning
Sadece biraz bekleyin.
Was the movie good?
start learning
Film iyi miydi?

You must sign in to write a comment