Turkish sentences from Tatoeba 19

5  1    1,000 flashcards    aleksandra.eska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
She is an outstanding poet.
start learning
O seçkin bir şairdir.
She is anxious to meet you.
start learning
O, seninle tanışmak için istekli.
She is ashamed to speak up.
start learning
O yüksek sesle konuştuğu için mahçup oldu.
She is busy cooking dinner.
start learning
O, akşam yemeği pişirmekle meşgul.
She is forbidden to go out.
start learning
Onun dışarı çıkması yasaklandı.
She is going to Mount Tate.
start learning
O Tate Dağına gidiyor.
She is her own worst enemy.
start learning
O kendisinin en kötü düşmanıdır.
She is in bed with a fever.
start learning
O, ateşten dolayı yatakta.
She is interested in music.
start learning
O, müzikle ilgileniyor.
She is just going shopping.
start learning
O sadece alışverişe gidiyor.
She is like a mother to me.
start learning
O benim için bir anne gibidir.
She is lying about her age.
start learning
O, yaşı hakkında yalan söylüyor.
She is Mr. Uda's secretary.
start learning
O, Bay Uda'nın sekreteridir.
She is no ordinary student.
start learning
O sıradan bir öğrenci değil.
She is nothing but a child.
start learning
O, bir çocuktan başka bir şey değildir.
She is older and wiser now.
start learning
O,şimdi daha yaşlı ve daha akıllıdır.
She is playing with a doll.
start learning
O, bir oyuncak bebekle oynuyor.
She is quick at everything.
start learning
O her şeyde hızlıdır.
She is very fond of gossip.
start learning
Dedikoduya çok düşkündür.
She isn't afraid of snakes.
start learning
O, yılanlardan korkmuyor.
She knew the story already.
start learning
O, zaten hikayeyi biliyordu.
She laid the table for six.
start learning
O altı kişilik masa hazırladı.
She likes to be on her own.
start learning
O, kendi başına olmayı sever.
She lives next door to him.
start learning
O, onun bitişiğinde yaşıyor.
She looked after the child.
start learning
O, çocukla ilgilendi.
She looked around the room.
start learning
O odada etrafına bakındı.
She looked him in the face.
start learning
O, onun yüzüne baktı.
She looks as young as ever.
start learning
O, her zamanki gibi genç görünüyor.
She looks nice and healthy.
start learning
O, güzel ve sağlıklı görünüyor.
She looks very happy today.
start learning
Bugün çok mutlu görünüyor.
She looks very much afraid.
start learning
O, çok korkmuş görünüyor.
She made a serious mistake.
start learning
O, ciddi bir hata yaptı.
She managed to drive a car.
start learning
O bir araba sürebildi.
She married a rich old man.
start learning
O, zengin yaşlı bir adamla evlendi.
She married Tom last month.
start learning
O, geçen ay Tom'la evlendi.
She may have told me a lie.
start learning
O bana yalan söylemiş olabilir.
She may not be at home now.
start learning
O, şimdi evde olmayabilir.
She must be from the South.
start learning
O, güneyli olmalı.
She never thinks about him.
start learning
O, asla onun hakkında düşünmez.
She passed the examination.
start learning
O, sınavı geçti.
She persuaded him to do it.
start learning
Onu onu yapması için ikna etti.
She plays tennis very well.
start learning
O çok iyi tenis oynar.
She plays the piano by ear.
start learning
O notasız piyano çalar.
She pointed out my mistake.
start learning
O benim hatama dikkat çekti.
She put the key in her bag.
start learning
Anahtarı çantasına koydu.
She put the lid on the box.
start learning
O, kutunun kapağını kapattı.
She ran away with the eggs.
start learning
O, yumurtalarla birlikte kaçtı.
She resembles that actress.
start learning
O, şu aktrise benziyor.
She sang better than usual.
start learning
O her zamankinden daha iyi söyledi.
She saw him at the station.
start learning
O, istasyonda onu gördü.
She saw me enter the store.
start learning
O beni mağazaya girerken gördü.
She says that she is happy.
start learning
O mutlu olduğunu söylüyor.
She seems happy to be here.
start learning
O burada olmaktan mutlu görünüyor.
She seems to have been ill.
start learning
O, hasta gibi görünüyor.
She sent him a long letter.
start learning
O, ona uzun bir mektup gönderdi.
She set a new world record.
start learning
O, yeni bir dünya rekoru kırdı.
She shot him with a pistol.
start learning
O, onu bir tabanca ile vurdu.
She should help her mother.
start learning
O, annesine yardım etmeli.
She showed her album to me.
start learning
O, albümünü bana gösterdi.
She showed him to his seat.
start learning
O, ona koltuğunu gösterdi.
She slowly closed her eyes.
start learning
Yavaşça gözlerini kapadı.
She smiled at him uneasily.
start learning
O, huzursuzca ona gülümsedi.
She speaks relatively fast.
start learning
O nispeten hızlı konuşur.
She spoke for the homeless.
start learning
O evsizler adına konuştu.
She stayed here by herself.
start learning
O, burada tek başına kaldı.
She suddenly became famous.
start learning
O birden ünlü oldu.
She takes after her father.
start learning
O, babasına benziyor.
She talked to the chairperson.
start learning
O, başkanla konuştu.
She tends to speak rapidly.
start learning
O, hızlı konuşmaya eğilimlidir.
She tends to talk too much.
start learning
Çok konuşmaya eğilimlidir.
She thought of a good plan.
start learning
O iyi bir plan düşündü.
She told him to try harder.
start learning
O, ona daha çok çalışmasını söyledi.
She took care of his wound.
start learning
O yarasına baktı.
She took care of the child.
start learning
Çocuğa o baktı.
She took my joke seriously.
start learning
O benim espriyi ciddiye aldı.
She turned around suddenly.
start learning
O birden döndü.
She turned down my request.
start learning
O benim ricamı geri çevirdi.
She used to live in luxury.
start learning
O lüks içinde yaşardı.
She waited for him to call.
start learning
O, onun aramasını bekledi.
She wanted to be a teacher.
start learning
O bir öğretmen olmak istedi.
She wants to be a designer.
start learning
O bir tasarımcı olmak istiyor.
She was a great help to me.
start learning
O bana muhteşem bir yardım oldu.
She was asked to the party.
start learning
O partiye istenildi.
She was blackmailed by him.
start learning
Onun tarafından ona şantaj yapıldı.
She was burning with anger.
start learning
O, öfkeden yanıyordu.
She was coming down stairs.
start learning
O merdivenlerden iniyordu.
She was crying in her room.
start learning
O, odasında ağlıyordu.
She was listening to music.
start learning
O, müzik dinliyordu.
She was washing the dishes.
start learning
O, bulaşıkları yıkıyordu.
She was working last night.
start learning
O, dün gece çalışıyordu.
She wasn't a bit impatient.
start learning
O, biraz sabırsız değildi.
She went there last summer.
start learning
O, geçen yaz oraya gitti.
She went to Chicago by bus.
start learning
O, Şikago'ya otobüsle gitti.
She whispered it in my ear.
start learning
O onu kulağıma fısıldadı.
She wore a beautiful dress.
start learning
O, güzel bir elbise giymişti.
She wore a dark blue scarf.
start learning
O koyu mavi bir eşarp taktı.
She wrote me a long letter.
start learning
O, bana uzun bir mektup yazdı.
She's at most 20 years old.
start learning
O, en fazla yirmi yaşındadır.
She's loved by her friends.
start learning
O, arkadaşları tarafından sevilir.
She's never fallen in love.
start learning
O hiçbir zaman aşık olmadı.
She's wearing a loose coat.
start learning
O gevşek bir ceket giyiyor.
Sheep provide us with wool.
start learning
Koyun bize yün verir.
Sheep provide us with wool.
start learning
Koyun bize sürü verir.
Should I wait for you here?
start learning
Seni burada beklemem gerekiyor mu?
Show me the photos, please.
start learning
Bana fotoğrafları göster lütfen.
Silk feels soft and smooth.
start learning
İpek yumuşak ve pürüzsüzdür.
Soccer is an exciting game.
start learning
Futbol heyecan verici bir oyundur.
Some boats are on the lake.
start learning
Bazı kayıklar gölün üstündedir.
Some civilians were killed.
start learning
Bazı siviller öldürüldü.
Some medicine does us harm.
start learning
Bazı ilaçlar bize zarar verir.
Some object to his opinion.
start learning
Bazıları onun fikrine itiraz ediyor.
Some of the dogs are alive.
start learning
Köpeklerden bazıları yaşıyor.
Someone hit me on the back.
start learning
Birisi sırtıma vurdu.
Sorry, I'm a stranger here.
start learning
Üzgünüm, burada bir yabancıyım.
Speaking English is useful.
start learning
İngilizce konuşmak faydalılar.
Speaking English is useful.
start learning
İngilizce konuşmak faydalıdır.
Speaking in English is fun.
start learning
İngilizce konuşmak eğlencelidir.
Start a new paragraph here.
start learning
Burada yeni bir parağrafa başla.
Stay calm and do your best.
start learning
Sakin ol ve elinden geleni yap.
Stay here and wait for him.
start learning
Burada kal ve onu bekle.
Stop bothering your father.
start learning
Babanı rahatsız etmeyi kes.
Suddenly her face was pale.
start learning
Birdenbire onun yüzü soldu.
Sue is an American student.
start learning
Sue Amerikalı bir öğrenci.
Suicide is a desperate act.
start learning
İntihar umutsuz bir eylemdir.
Summer has arrived at last.
start learning
Sonunda yaz geldi.
Susie loves Japanese music.
start learning
Susie Japon müziğini seviyor.
Take a deep breath, please.
start learning
Derin bir nefes alın lütfen.
Take good care of yourself.
start learning
Kendinize iyi bakın.
Take the road on the right.
start learning
Sağa dön.
Take this book back to him.
start learning
Bu kitabı ona geri götür.
Taylor tried to be neutral.
start learning
Taylor tarafsız olmaya çalıştı.
Tears are a child's weapon.
start learning
Göz yaşları bir çocuğun silahıdır.
Tell me what to do with it.
start learning
Onunla ne yapacağımı söyle.
Tell me what your hobby is.
start learning
Bana hobinin ne olduğunu söyle.
Tell the teacher your name.
start learning
Öğretmene adını söyle.
Thank you for your concern.
start learning
İlgin için teşekkür ederim.
Thank you for your present.
start learning
Hediyen için teşekkür ederim.
Thank you for your trouble.
start learning
Zahmetin için teşekkür ederim.
Thank you for your warning.
start learning
Uyarın için teşekkür ederim.
Thank you, I've had enough.
start learning
Teşekkür ederim, yeterince yedim.
Thanks for sticking around.
start learning
Civarda dolaştığın için teşekkürler.
That blue one is also mine.
start learning
O mavi olanda benimdir.
That book is worth reading.
start learning
O kitap okumaya değer.
That boy is Tony, isn't he?
start learning
Şu çocuk Tony, değil mi?
That brown one is mine too.
start learning
O kahverengi olan da benimki.
That cat has beautiful fur.
start learning
O kedinin güzel bir kürkü var.
That child has few friends.
start learning
O çocuğun birkaç arkadaşı var.
That company went bankrupt.
start learning
O şirket iflas etti.
That is my sister's camera.
start learning
O benim kız kardeşimin kamerası.
That is no business of his.
start learning
O onun işi değil.
That is our baseball field.
start learning
Şurası bizim beyzbol sahamızdır.
That is your major problem.
start learning
O, senin önemli sorunundur.
That makes no sense at all.
start learning
O mantıklı değil.
That movie is worth seeing.
start learning
O film izlemeye değer.
That poor lady is disabled.
start learning
Şu zavallı kadın engelli.
That was an excellent putt.
start learning
O mükemmel bir vuruştu.
That was no ordinary storm.
start learning
O, sıradan bir fırtına değildi.
That won't change anything.
start learning
O birşey değiştirmeyecek.
That's a really great idea.
start learning
O, gerçekten harika bir fikir.
That's an incredible story.
start learning
O, inanılmaz bir hikaye.
That's easy for you to say.
start learning
Senin söylemen kolay.
That's exactly what I want.
start learning
Tam olarak istediğim odur.
That's just the way Tom is.
start learning
Bu sadece Tom'un tarzı.
That's right. He's Anthony.
start learning
Doğru. O Anthony.
That's too good to be true.
start learning
O, gerçek olamayacak kadar çok iyi.
That's very naughty of you.
start learning
Sen çok yaramazsın.
That's your responsibility.
start learning
O sizin sorumluluğunuzdadır.
The airplane flew very low.
start learning
Uçak çok alçaktan uçuyordu.
The archer killed the deer.
start learning
Okçu geyiği öldürdü.
The baby has fallen asleep.
start learning
Bebek uyuyor.
The baby is still sleeping.
start learning
Bebek hala uyuyor.
The baby was crying in bed.
start learning
Bebek yatakta ağlıyordu.
The bad smell disgusted us.
start learning
Kötü koku bizi tiskindirdi.
The bird flapped its wings.
start learning
Kuş kanatlarını çırptı.
The bird's wing was broken.
start learning
Kuşun kanadı kırıldı.
The bomb missed its target.
start learning
Bomba hedefi ıskaladı.
The boss is an open person.
start learning
Patron açık bir kişidir.
The box he found was empty.
start learning
Onun bulduğu kutu boştu.
The boy is full of promise.
start learning
Çocuk söz dolu.
The boy is wearing glasses.
start learning
Çocuk gözlük takıyordu.
The boy often runs errands.
start learning
Çocuk sık sık getir götür işleri yapar.
The boy soon went to sleep.
start learning
Çocuk kısa sürede yatmaya gitti.
The child was almost drowned.
start learning
Çocuk neredeyse boğuluyordu.
The British acted too late.
start learning
İngilizler çok geç davrandı.
The car is acting up again.
start learning
Araba yine tekliyor.
The castle is now in ruins.
start learning
Kale şimdi harabe halinde.
The cat jumped in surprise.
start learning
Kedi şaşırarak atladı.
The cat slept on the table.
start learning
Kedi masanın üstünde uyudu.
The city fell to the enemy.
start learning
Şehir düşmanın eline geçti.
The coat is lined with fur.
start learning
Bu ceket kürkle astarlanmıştır.
The convention voted again.
start learning
Kurultay tekrar oylama yaptı.
The cost in lives was huge.
start learning
Yaşamlarda maliyet büyüktü.
The court found him guilty.
start learning
Mahkeme onu suçlu buldu.
The curtains were all open.
start learning
Perdelerin hepsi açıktı.
The desk has three drawers.
start learning
Masanın üç çekmecesi var.
The Diet is now in session.
start learning
Meclis şimdi oturumda.
The dinner is almost ready.
start learning
Akşam yemeği hazır olmak üzeredir.
The dog always barks at me.
start learning
Köpek her zaman bana havlar.
The dog came running to me.
start learning
Köpek koşarak bana doğru geldi.
The dog came running to us.
start learning
Köpek koşarak bize doğru geldi.
The dog is as good as dead.
start learning
Bu köpek ölü kadar iyi.
The dog ran after the ball.
start learning
Köpek topu kovaladı.
The dog sniffed the ground.
start learning
Köpek yeri kokladı.
The dog was digging a hole.
start learning
Köpek bir çukur kazıyordu.
The dog was hit by a truck.
start learning
Köpek bir kamyon tarafından çarpıldı.
The door is sometimes open.
start learning
Kapı bazen açıktır.
The eagle is about to land.
start learning
Kartal yere inmek üzere.
The eagle is king of birds.
start learning
Kartal kuşların kralıdır.
The engine would not start.
start learning
Motor çalışmadı.
The exercises did her good.
start learning
Egzersizler onu iyileştirdi.
The exhibition is now open.
start learning
Sergi şimdi açık.
The fence is painted green.
start learning
Çit yeşil boyalıdır.
The fighting grew bloodier.
start learning
Döğüş daha kanlı oldu.
The fish is in clear water.
start learning
Balık temiz sudadır.
The flights were cancelled.
start learning
Uçuşlar iptal edildi.
The flood began to subside.
start learning
Sel alçalmaya başladı.
The floor had a good shine.
start learning
Zeminin iyi bir parlaklığı vardı.
The fog is getting thicker.
start learning
Sis yoğunlaşıyor.
The fruit smells delicious.
start learning
Meyve lezzetli kokuyor.
The game drew a good crowd.
start learning
Oyun iyi bir topluluk çekti.
The game was very exciting.
start learning
Oyun çok heyecan vericiydi.
The girl is friendly to me.
start learning
Kız bana karşı cana yakın.
The glass is full of water.
start learning
Bardak su doludur.
The hat fits her perfectly.
start learning
Şapka ona mükemmel bir şekilde uyuyor.
The heat is terrible today.
start learning
Isı bugün korkunç.
The hotel stands on a hill.
start learning
Otel bir tepe üzerinde duruyor.
The house is made of stone.
start learning
Ev taştan yapılmıştır.
The house is painted white.
start learning
Ev beyaz boyalıdır.
The house is two miles off.
start learning
Ev iki mil uzakta.
The house is under repairs.
start learning
Ev tamir ediliyor.
The idea is typical of him.
start learning
Fikir ona özgüdür.
The Iraqis were surrounded.
start learning
Iraklılar çember içine alınmışlardı.
The job offer still stands.
start learning
İş teklifi hala duruyor.
The job would be difficult.
start learning
İş zor olacaktı.
The land did not cost much.
start learning
Arazi çok fazlaya mal olmadı.
The law is not always fair.
start learning
Yasa her zaman adil değildir.
The law is still in effect.
start learning
Bu yasa hala yürürlüktedir.
The lawyer drew up my will.
start learning
Avukat benim vasiyetimi düzenledi.
The leaves are turning red.
start learning
Yapraklar kızarıyor.
The leaves have all fallen.
start learning
Yaprakların hepsi döküldü.
The library has many books.
start learning
Kütüphanenin birçok kitabı var.
The light came on suddenly.
start learning
Aniden ışık geldi.
The lion is the king of beasts.
start learning
Aslan hayvanların kralıdır.
The little boy has a dream.
start learning
Küçük çocuğun bir hayali var.
The main tap is turned off.
start learning
Ana vana kapatılır.
The man blushed like a boy.
start learning
Adam bir çocuk gibi utandı.
The man hit me on the head.
start learning
Adam benim kafama vurdu.
The medicine had no effect.
start learning
İlacın hiç bir etkisi yoktu.
The meeting lasted until 5.
start learning
Toplantı beşe kadar sürdü.
The meeting started at ten.
start learning
Toplantı saat onda başladı.
The meeting was called off.
start learning
Toplantı iptal edildi.
The meeting was last month.
start learning
Toplantı geçen aydı.
The men are smiling on cue.
start learning
Erkekler tamda laflarının üstüne gülüyorlar.
The mother kissed her baby.
start learning
Anne bebeğini öptü.
The mud clung to his shoes.
start learning
Çamur onun ayakkabılarına yapıştı.
The news made her very sad.
start learning
Haber onu çok üzdü.
The novel is very exciting.
start learning
Roman çok heyecan verici.
The old man died last week.
start learning
Yaşlı adam geçen hafta öldü.
The old man died of cancer.
start learning
Yaşlı adam kanserden öldü.
The old man got in her way.
start learning
Yaşlı adam onun yoluna girdi.
The old man said something.
start learning
Yaşlı adam birşey söyledi.
The opposition was divided.
start learning
Muhalefet bölündü.
The other children laughed.
start learning
Diğer çocuklar güldü.
The paint hasn't dried yet.
start learning
Boya henüz kurumadı.
The paper wasn't important.
start learning
Belge önemli değildi.
The party finished at nine.
start learning
Parti dokuzda bitti.
The place was almost empty.
start learning
Yer hemen hemen boştu.
The police have caught him.
start learning
Polisler onu yakaladı.
The policeman followed him.
start learning
Polis onu izledi.
The rain changed into snow.
start learning
Yağmur kara dönüştü.
The rain continued all day.
start learning
Yağmur bütün gün devam etti.
The rain lasted three days.
start learning
Yağmur üç gün sürdü.
The responsibility is mine.
start learning
Sorumluluk benimdir.
The rioters beat him badly.
start learning
İsyancılar onu kötü yendi.
The room is full of people.
start learning
Oda insanlarla dolu.
The rule should be revised.
start learning
Kural yeniden gözden geçirilmelidir.
The scissors are not sharp.
start learning
Makas keskin değil.
The seats are all sold out.
start learning
Koltukların hepsi satıldı.
The situation was hopeless.
start learning
Durum ümitsizdi.
The sky is becoming cloudy.
start learning
Gökyüzü bulutlanıyor.
The snake swallowed a frog.
start learning
Yılan bir kurbağayı yuttu.
The soldiers had artillery.
start learning
Askerlerin ağır silahları vardı.
The store closes at eleven.
start learning
Mağaza onbirde kapanır.
The storm blew down a tree.
start learning
Fırtına bir ağacı devirdi.
The story is based on fact.
start learning
Hikaye gerçeğe dayalıdır.
The street is full of cars.
start learning
Cadde arabalarla dolu.
The teacher got well again.
start learning
Öğretmen tekrar iyileşti.
The telephone doesn't work.
start learning
Telefon çalışmıyor.
The train has already left.
start learning
Tren zaten yola çıktı.
The train will depart soon.
start learning
Tren yakında kalkacak.
The trial lasted five days.
start learning
Deneme beş gün sürdü.
The trial was all but done.
start learning
Deneme neredeyse yapılmıştı.
The water has been cut off.
start learning
Su kesildi.
The water is nice and cool.
start learning
Su güzel ve soğuk.
The wind feels great today.
start learning
Rüzgar bugün harika hissettiriyor.
The worst is still to come.
start learning
Yinede en kötüsü gelecek.
Their boy was named Edward.
start learning
Onların çocuklarına Edward adı verildi.
There is a bag on the desk.
start learning
Masanın üzerinde bir çanta vardır.
There is a doll in the box.
start learning
Kutuda oyuncak bir bebek var.
There is a fan on the desk.
start learning
Masanın üzerinde bir fan vardır.
There is a key on the desk.
start learning
Masanın üzerinde bir anahtar vardır.
There is a man at the door.
start learning
Kapıda bir adam var.
There is a map on the wall.
start learning
Duvarda bir harita var.
There is a small pond here.
start learning
Burada küçük bir gölet vardır.
There is a little water left.
start learning
Biraz su kaldı.
There is no room for doubt.
start learning
Şüpheye yer yok.
There were no clouds today.
start learning
Bugün bulutlar yoktu.
There were no resignations.
start learning
İstifalar yoktu.
There were ten eggs in all.
start learning
Hepsi on yumurta vardı.
There's a nice breeze here.
start learning
Burada güzel bir esinti var.
There's a party after work.
start learning
İşten sonra bir parti var.
There isn't anyone in the room.
start learning
Odada kimse yok.
These earphones don't work.
start learning
Bu kulaklıklar çalışmıyor.
These gloves belong to Tom.
start learning
Bu eldivenler Tom'a aittir.
These shoes need polishing.
start learning
Bu ayakkabı parlatılmalı.
They advanced to the river.
start learning
Nehire doğru ilerlediler.
They agreed to start early.
start learning
Onlar erken başlamak için aynı fikirdeler.
They all envied my new car.
start learning
Onların hepsi yeni arabamı kıskandı.
They are always quarreling.
start learning
Onlar her zaman tartışıyorlar.
They are both very excited.
start learning
Onların her ikisi de çok heyecanlı.
They are in the same class.
start learning
Onlar aynı sınıftalar.
They are living on charity.
start learning
Onlar sadaka ile yaşıyorlar.
They are of average height.
start learning
Onlar ortalama boydalar.
They are on their way home.
start learning
Onlar eve gidiyorlar.
They are out in the garden.
start learning
Onlar dışarıda bahçedeler.
They are well looked after.
start learning
Onlara iyi bakılıyor.
They climbed down the tree.
start learning
Onlar ağaçtan indiler.
They discussed the problem.
start learning
Onlar sorunu tartıştılar.
They dropped out of school.
start learning
Onlar okuldan ayrıldılar.
They enjoyed singing songs.
start learning
Onlar şarkı söylemekten keyf aldı.
They got married last fall.
start learning
Onlar geçen sonbaharda evlendiler.
They heard it on the radio.
start learning
Onlar onu radyoda duydu.
They knew how to make iron.
start learning
Onlar nasıl ütü yapacağını biliyordu.
They live across the river.
start learning
Onlar nehrin karşısında yaşamaktadırlar.
They may not know about it.
start learning
Onlar onu bilmeyebilirler.
They named their baby Jane.
start learning
Onlar bebeğe Jane adını verdiler.
They named their baby Jane.
start learning
Onlar bebeklerine Jane adını verdiler.
They refused to be drafted.
start learning
Onlar askere alınmayı reddettiler.
They released the prisoner.
start learning
Onlar mahkumu serbest bıraktılar.
They remained good friends.
start learning
Onlar iyi arkadaş kaldı.
They remained in Tennessee.
start learning
Onlar Tennessee'de kaldılar.
They searched for the girl.
start learning
Onlar kızı bulmaya çalıştılar.
They supplied us with food.
start learning
Onlar bize yiyecek temin ettiler.
They swam across the river.
start learning
Onlar nehri yüzerek geçtiler.
They took a brief vacation.
start learning
Onlar kısa bir tatile çıktılar.
They were born in Thailand.
start learning
Onlar Tayland doğumlular.
They were conservative men.
start learning
Onlar muhafazakâr insanlardı.
They were not brave at all.
start learning
Onlar hiç cesur değillerdi.
They were ready for action.
start learning
Onlar eylem için hazırdı.
They were tired of waiting.
start learning
Onlar beklemekten usandılar.
They're academic champions.
start learning
Onlar akademik şampiyonlardır.
They're as tired as we are.
start learning
Onlar bizim kadar yorgunlar.
They're cleaning the beach.
start learning
Onlar sahili temizliyorlar.
They're in a singing group.
start learning
Onlar şarkı söyleyen bir gruptalar.
This answer made him angry.
start learning
Bu cevap onu kızdırdı.
This bicycle belongs to me.
start learning
Bu sözlük bana aittir.
This book deals with China.
start learning
Bu kitap Çinle ilgilidir.
This book is not sold here.
start learning
Bu kitap burada satılmıyor.
This book is too expensive.
start learning
Bu kitap çok pahalı.
It is worthwhile to read this book.
start learning
Bu kitap okumaya değer.
This book seems easy to me.
start learning
Bu kitap bana kolay gibi görünüyor.
This car is as good as new.
start learning
Bu araba yeni alınmış kadar iyi.
This car was made in Japan.
start learning
Bu araba Japonya'da üretildi.
This clock is out of order.
start learning
Bu saat bozuk.
This coffee is undrinkable.
start learning
Bu kahve içilmez.
This data is for my thesis.
start learning
Bu veri benim tezim içindir.
This dictionary is no good.
start learning
Bu sözlük iyi değil.
This drink is on the house.
start learning
Bu içki şirkettendir.
This ice is going to crack.
start learning
Bu buz çatlayacak.
This is a beautiful flower.
start learning
Bu güzel bir çiçek.
This is a daily occurrence.
start learning
Bu bir günlük olay.
This is a handy little box.
start learning
Bu kullanışlı küçük bir kutu.
This is a horseshoe magnet.
start learning
Bu at nalı bir mıknatıstır.
This is a special occasion.
start learning
Bu özel bir durum.
This is a view of the Alps.
start learning
Bu Alplerin bir manzarasıdır.
This is all I need to know.
start learning
Bütün bilmem gereken budur.
This is an important event.
start learning
Bu önemli bir olay.
This is just what I wanted.
start learning
Bu tam benim istediğim.
This is never going to end.
start learning
Bu sonuna kadar asla gitmez.
This is the fish he caught.
start learning
Bu onun yakaladığı balıktır.
This is the latest fashion.
start learning
Bu en son moda.
This is why I dislike cats.
start learning
Kedileri sevmememin nedeni budur.
This is why I quit the job.
start learning
İşi bırakmamın nedeni budur.
This is your hat, isn't it?
start learning
Bu senin şapkan değil mi?
This man is very, very old.
start learning
Bu adam çok, çok yaşlı.
This morning it cleared up.
start learning
Bu sabah hava açtı.
This plan requires secrecy.
start learning
Bu plan gizlilik gerektirir.
This puzzle has 500 pieces.
start learning
Bu yapboz beşyüz parçadır.
This river is deepest here.
start learning
Bu nehrin en derin yeri burası.
This river is not polluted.
start learning
Bu nehir kirli değildir.
This road goes to the city.
start learning
Bu yol şehre gider.
This road goes to the park.
start learning
Bu yol parka gider.
This school has no heating.
start learning
Bu okulun ısıtması yok.
This song is easy to learn.
start learning
Bu şarkıyı öğrenmesi kolaydır.
This surprised many people.
start learning
Bu birçok kişiyi şaşırttı.
This table is made of wood.
start learning
Bu masa ahşaptan yapılmıştır.
This table is made of wood.
start learning
Bu masa ahşaptır.
This tie matches your suit.
start learning
Bu kravat takımına uyar.
This watch cost 70,000 yen.
start learning
Bu saat 70,000 yene maloldu.
This word comes from Greek.
start learning
Bu kelime Yunancadan geliyor.
This word has two meanings.
start learning
Bu kelimenin iki anlamı var.
This yogurt tastes strange.
start learning
Bu yoğurdun tadı tuhaf.
Those two boys are cousins.
start learning
Şu iki çocuk kuzendir.
Thousands lost their homes.
start learning
Binlerce insan evlerini kaybettiler.
Tie the horse to that tree.
start learning
Atı o ağaca bağlayın.
Tokyo was really wonderful.
start learning
Tokyo gerçekten harikaydı.
Tom accepted the job offer.
start learning
Tom iş teklifini kabul etti.
Tom admired Mary's courage.
start learning
Tom Mary'nin cesaretine hayran oldu.
Tom almost never gets sick.
start learning
Tom neredeyse hiç hastalanmaz.
Tom and I are good friends.
start learning
Tom ve ben iyi arkadaşlarız.
Tom and Mary are neighbors.
start learning
Tom ve Mary komşudur.
Tom and only Tom can do it.
start learning
Tom ve sadece Tom onu yapabilir.
Tom applied for a passport.
start learning
Tom bir pasaport için başvurdu.
Tom appreciates modern art.
start learning
Tom modern sanatı taktir ediyor.
Tom asked for Mary by name.
start learning
Tom Mary'yi adıyla istedi.
Tom asked Mary if she'd go.
start learning
Tom Mary'ye gidip gitmeyeceğini sordu.
Tom asked Mary to be quiet.
start learning
Tom Mary'den sakin olmasını rica etti.
Tom ate a lot of ice cream.
start learning
Tom bir sürü dondurma yedi.
Tom barely passed the exam.
start learning
Tom güçlükle sınavı geçti.
Tom became John's roommate.
start learning
Tom John'un oda arkadaşı oldu.
Tom bought a camera for me.
start learning
Tom benim için bir kamera satın aldı.
Tom broke the world record.
start learning
Tom dünya rekoru kırdı.
Tom brought plenty of food.
start learning
Tom bol yiyecek getirdi.
Tom brought up the subject.
start learning
Tom konudan bahsetti.
Tom burned his report card.
start learning
Tom karnesini yaktı.
Tom came down with the flu.
start learning
Tom grip nedeniyle hastalandı.
Tom came to Boston in 2001.
start learning
Tom 2001 de Boston'a geldi.
Tom can do better, I think.
start learning
Sanırım, Tom daha iyi yapabilir.
Tom can do this work alone.
start learning
Tom bu işi yalnız başına yapabilir.
Tom can handle it, I think.
start learning
Sanırım, Tom onunla başedebilir.
Tom can lift heavy weights.
start learning
Tom ağır halterleri kaldırabilir.
Tom can operate a forklift.
start learning
Tom bir forklifti kullanabilir.
Tom can understand Swahili.
start learning
Tom Swahili anlayabiliyor.
Tom can't accept your gift.
start learning
Tom hediyeni kabul edemez.
Tom can't make up his mind.
start learning
Tom karar veremez.
Tom can't play tennis here.
start learning
Tom burada tenis oynayamaz.
Tom can't play the piccolo.
start learning
Tom pikolo çalamaz.
Tom certainly has charisma.
start learning
Tom'un kesinlikle karizması var.
Tom changes his mind a lot.
start learning
Tom fikrini çok değiştirir.
Tom chose Mary for the job.
start learning
Tom, iş için Mary'yi seçti.
Tom chose to go work alone.
start learning
Tom işe yalnız gitmeyi seçti.
Tom climbed over the fence.
start learning
Tom çitin üzerine tırmandı.
Tom completed his painting.
start learning
Tom tablosunu tamamladı.
Tom considered his options.
start learning
Tom seçeneklerini düşündü.
Tom consumes a lot of wine.
start learning
Tom çok şarap tüketir.
Tom couldn't have been more wrong.
start learning
Tom daha hatalı olamazdı.
Tom couldn't help laughing.
start learning
Gülmemek Tom'un elinde değildi.
Tom couldn't run very fast.
start learning
Tom çok hızlı koşamadı.
Tom couldn't stop coughing.
start learning
Tom öksürüğünü tutamadı.
Tom couldn't stop sneezing.
start learning
Tom hapşırmayı durduramadı.
Tom counted on Mary's help.
start learning
Tom Mary'nin yardımına güvendi.
Tom cried himself to sleep.
start learning
Tom uyumak için kendi ağladı.
Tom declined our job offer.
start learning
Tom bizim iş teklifini reddetti.
Tom despaired of their son.
start learning
Tom oğlundan umutsuz.
Tom didn't agree with Mary.
start learning
Tom Mary ile aynı fikirde değildi.
Tom didn't do his homework.
start learning
Tom ev ödevini yapmadı.
Tom didn't exactly say yes.
start learning
Tom tam olarak evet demedi.
Tom didn't have much money.
start learning
Tom'un çok parası yoktu.
Tom didn't have to do that.
start learning
Tom onu yapmak zorunda değildi.
Tom didn't hesitate at all.
start learning
Tom hiç tereddüt etmedi.
Tom didn't know Mary cared.
start learning
Tom Mary'nin umursadığını bilmiyordu.
Tom didn't know what to do.
start learning
Tom ne yapacağını bilmiyordu.
Tom didn't mean to do that.
start learning
Tom onu yapmak istemedi.
Tom didn't touch his lunch.
start learning
Tom öğle yemeğine dokunmadı.
Tom died of a broken heart.
start learning
Tom kırık bir kalpten öldü.
Tom died of a heart attack,
start learning
Tom bir kalp krizinden öldü.
Tom doesn't agree with you.
start learning
Tom seninle aynı fikirde değil.
Tom doesn't believe in God.
start learning
Tom Allah'a inanmıyor.
Tom doesn't have a bicycle.
start learning
Tom bir bisiklete sahip değil.
Tom doesn't have much time.
start learning
Tom'un çok zamanı yok.
Tom doesn't know who's who.
start learning
Tom kimin kim olduğunu bilmiyor.
Tom doesn't like city life.
start learning
Tom şehir hayatını sevmez.
Tom doesn't like my family.
start learning
Tom ailemi sevmez.
Tom doesn't like to travel.
start learning
Tom seyehat etmeyi sevmez.
Tom doesn't live with Mary.
start learning
Tom Mary ile yaşamıyor.
Tom doesn't look like John.
start learning
Tom John'a benzemiyor.
Tom doesn't sing very well.
start learning
Tom çok iyi şarkı söylemez.
Tom doesn't want to go out.
start learning
Tom dışarı çıkmak istemiyor.
Tom doubts if it will rain.
start learning
Tom yağmur yağıp yağmayacağından şüpheli.
Tom eats nothing but fruit.
start learning
Tom meyveden başka birşey yemez.
Tom enjoyed Mary's company.
start learning
Tom Mary'nin şirketinden hoşlandı.
Tom enjoys taking pictures.
start learning
Tom resim çekmekten hoşlanır.
Tom fell and broke his arm.
start learning
Tom düştü ve kolunu kırdı.
Tom fell and hurt his knee.
start learning
Tom düştü ve dizini incitti.
Tom fell in love with Mary.
start learning
Tom Mary'ye aşık oldu.
Tom felt a little left out.
start learning
Tom biraz ihmal edildiğini hissetti.
Tom felt his knees tremble.
start learning
Tom dizlerinin titrediğini hissetti.
Tom felt sympathy for Mary.
start learning
Tom Mary için sempati hissetti.
Tom fixed the broken radio.
start learning
Tom bozuk radyoyu tamir etti.
Tom fixed the leaky faucet.
start learning
Tom sızdıran musluğu tamir etti.
Tom followed his instincts.
start learning
Tom içgüdülerini izledi.
Tom forgot his appointment.
start learning
Tom randevusunu unuttu.
Tom forgot to feed his dog.
start learning
Tom köpeğini beslemeyi unuttu.
Tom forgot to lock his car.
start learning
Tom arabasını kilitlemeyi unuttu.
Tom forgot to pay the bill.
start learning
Tom faturayı ödemeyi unuttu.
Tom found Mary fascinating.
start learning
Tom Mary'yi ilginç buldu.
Tom found the drawer empty.
start learning
Tom çekmeceyi boş buldu.
Tom gave a detailed answer.
start learning
Tom ayrıntılı bir cevap verdi.
Tom gave Mary a nasty look.
start learning
Tom Mary'ye kötü bir görünüm verdi.
Tom goes to school on foot.
start learning
Tom okula yaya gider.
Tom got a letter from Mary.
start learning
Tom Mary'den bir mektup aldı.
Tom got his hearing tested.
start learning
Tom işitmesini test ettirdi.
Tom got Mary out of a mess.
start learning
Tom Mary'yi karışıklıktan kurtardı.
Tom got on the wrong train.
start learning
Tom yanlış trene bindi.
Tom got out of the bathtub.
start learning
Tom küvetten çıktı.
Tom got rid of his old car.
start learning
Tom eski arabasından kurtuldu.
Tom got stabbed in the arm.
start learning
Tom kolundan bıçaklandı.
Tom got very angry at Mary.
start learning
Tom Mary'ye çok kızdı.
Tom had a clear conscience.
start learning
Tom'un temiz bir vicdanı var.
Tom had a cramp in his leg.
start learning
Tom'un bacağında bir kramp var.
Tom had a hideous hangover.
start learning
Tom'un berbat bir başağrısı var.
Tom had no idea what to do.
start learning
Tom'un ne yapacağı hakkında hiç bir fikri yoktu.
Tom had no one to help him.
start learning
Tom'un yardım edecek kimsesi yok.
Tom handed Mary her jacket.
start learning
Tom Mary'ye ceketini verdi.
Tom hardly ever watches TV.
start learning
Tom neredeyse hiç TV izlemez.
Tom has a deadline to meet.
start learning
Tom'un buluşmak için zaman sınırı var.
Tom has a lot of free time.
start learning
Tom'un bir sürü boş zamanı var.
Tom has a meeting to go to.
start learning
Tom'un gidecek bir toplantısı var.
Tom has a message for Mary.
start learning
Tom'un Mary için bir mesajı var.
Tom has a sister in Boston.
start learning
Tom'un Boston'da bir kız kardeşi var.
Tom has a surprise for you.
start learning
Tom'un senin için bir sürprizi var.
Tom has a touch of the flu.
start learning
Tom hafif grip oldu.
Tom has been avoiding Mary.
start learning
Tom Mary'den kaçınmaktadır.
Tom has confidence in Mary.
start learning
Tom Mary'ye güvenir.
Tom has had a heart attack.
start learning
Tom bir kalp krizi geçirdi.
Tom has low blood pressure.
start learning
Tom'un düşük tansiyonu var.
Tom has made himself clear.
start learning
Tom kendini temizledi.
Tom has never been married.
start learning
Tom asla evlenmedi.
Tom has no idea what to do.
start learning
Tom'un ne yapacağı hakkında fikri yoktu.
Tom has nowhere else to go.
start learning
Tom'un gidecek başka yeri yok.
Tom has put on some weight.
start learning
Tom biraz kilo aldı.
Tom has run short of money.
start learning
Tom'un parası bitti.
Tom has to be home by 2:30.
start learning
Tom 2:30 a kadar evde olmalı.
Tom has to go shopping now.
start learning
Tom şimdi alışverişe gitmek zorunda.
Tom has to look after Mary.
start learning
Tom Mary'ye bakmak zorunda.
Tom has to protect himself.
start learning
Tom kendini korumak zorunda.
Tom has very little choice.
start learning
Tom'un çok az seçimi var.
Tom hasn't heard from Mary.
start learning
Tom Mary'den haber almadı.
Tom hates it when it's hot.
start learning
Tom sıcak olduğunda, ondan nefret eder.
Tom heard Mary go upstairs.
start learning
Tom Mary'nin yukarıya çıktığını duydu.
Tom hopes to see you there.
start learning
Tom seni orada görmeyi umuyor.
Tom hung his head in shame.
start learning
Tom utançla başını eğdi.
Tom ignored Mary's warning.
start learning
Tom Mary'nin uyarısını görmezden geldi.
Tom invited Mary to dinner.
start learning
Tom Mary'yi akşam yemeğine davet etti.
Tom is a dependable person.
start learning
Tom güvenilir bir kişidir.
Tom is a good chess player.
start learning
Tom iyi bir satranç oyuncusudur.
Tom is a good communicator.
start learning
Tom iyi bir iletişimci.
Tom is a good story teller.
start learning
Tom, iyi bir öykü anlatıcısı.
Tom is a self-educated man.
start learning
Tom kendi kendini yetiştirmiş bir insandır.
Tom is a very able teacher.
start learning
Tom çok yetenekli bir öğretmendir.
Tom is a very fast swimmer.
start learning
Tom çok hızlı bir yüzücüdür.
Tom is able to play soccer.
start learning
Tom futbol oynayabilir.
Tom is allergic to peanuts.
start learning
Tom'un fıstığa allerjisi var.
Tom is already on the list.
start learning
Tom zaten listede.
Tom is aware of the danger.
start learning
Tom tehlikenin farkındadır.
Tom is capable of doing it.
start learning
Tom onu yapabilir.
Tom is due to come at noon.
start learning
Tom'un öğleyin gelmesi bekleniyor.
Tom is his own worst enemy.
start learning
Tom, kendisinin en kötü düşmanı.
Tom is in a bad mood today.
start learning
Tom bugün kötü bir ruh hali içinde.
Tom is in bed with a fever.
start learning
Tom ateş yüzünden yatakta.
Tom is in bed with the flu.
start learning
Tom, gribi yüzünden yatakta.
Tom is in very good health.
start learning
Tom'un sağlığı çok iyi.
Tom is Mary's ex-boyfriend.
start learning
Tom Mary'nin eski erkek arkadaşı.
Tom is my business partner.
start learning
Tom benim iş ortağım.
Tom is no longer my friend.
start learning
Tom artık benim arkadaşım değil.
Tom is nothing but trouble.
start learning
Tom beladan başka bir şey değil.
Tom is often late for work.
start learning
Tom sık sık işe geç kalır.
Tom is old enough to drive.
start learning
Tom araba sürmek için yeterince yaşlıdır.
Tom is opposed to the plan.
start learning
Tom plana karşı çıkıyor.
Tom is perfect for the job.
start learning
Tom iş için mükemmel.
Tom is really good at math.
start learning
Tom matematikte gerçekten iyidir.
Tom is spraying his garden.
start learning
Tom bahçesine su püskürtüyor.
Tom is taking the week off.
start learning
Tom bir hafta izne çıkıyor.
Tom is three years old now.
start learning
Tom şu anda üç yaşında.
Tom is very busy right now.
start learning
Tom şu anda çok meşguldür.
Tom is writing a novel now.
start learning
Tom şimdi bir roman yazıyor.
Tom isn't a morning person.
start learning
Tom sabahları erken kalkmayı sevmez.
Tom isn't as young as I am.
start learning
Tom benim kadar genç değildir.
Tom isn't as young as Mary.
start learning
Tom Mary kadar genç değil.
Tom isn't easily surprised.
start learning
Tom kolayca şaşırmaz.
Tom isn't much of a singer.
start learning
Tom neredeyse bir şarkıcı değil.
Tom jumped out of the tree.
start learning
Tom ağaçtan atladı.
Tom kept talking all night.
start learning
Tom, bütün gece konuşmayı sürdürdü.
Tom kissed Mary good night.
start learning
Tom Mary'ye iyi geceler öpücüğü verdi.
Tom knew it was impossible.
start learning
Tom onun imkansız olduğunu biliyordu.
Tom knew Mary wasn't happy.
start learning
Tom Mary'nin mutlu olmadığını biliyordu.
Tom knew this was going to happen.
start learning
Tom bunun olacağını biliyordu.
Tom knocked on Mary's door.
start learning
Tom Mary'nin kapısını çaldı.
Tom knows how to get there.
start learning
Tom oraya nasıl gideceğini bilir.
Tom knows just where to go.
start learning
Tom tam olarak nereye gideceğini biliyor.
Tom knows where Mary lives.
start learning
Tom Mary'nin nerede yaşadığını biliyor.
Tom laughed at Mary's joke.
start learning
Tom Mary'nin şakasına güldü.
Tom left a few minutes ago.
start learning
Tom birkaç dakika önce ayrıldı.
Tom left his son a fortune.
start learning
Tom oğluna bir servet bıraktı.
Tom left his wife for Mary.
start learning
Tom Mary için eşini terketti.
Tom left nothing to chance.
start learning
Tom hiçbir şeyi şansa bırakmadı.
Tom left the door unlocked.
start learning
Tom kapıyı kilitlemeden bıraktı.
Tom likes cooking for Mary.
start learning
Tom Mary için yemek pişirmeyi sever.
Tom likes his coffee black.
start learning
Tom kahvesini koyu seviyor.
Tom likes to be mysterious.
start learning
Tom gizemli olmayı sever.
Tom likes to observe birds.
start learning
Tom kuşları gözlemlemeyi sever.
Tom likes to play baseball.
start learning
Tom beyzbol oynamaktan hoşlanır.
Tom listened with interest.
start learning
Tom ilgi ile dinledi.
Tom lives with his parents.
start learning
Tom ebeveynleri ile birlikte yaşar.
Tom looked Mary in the eye.
start learning
Tom Mary'nin gözüne baktı.
Tom lost track of the time.
start learning
Tom zamanın izini kaybetti.
Tom made a fool of himself.
start learning
Tom kendini aptal yerine koydu.
Tom made some tea for Mary.
start learning
Tom Mary için biraz çay yaptı.
Tom made the baseball team.
start learning
Tom beyzbol takımı kurdu.
Tom makes delicious coffee.
start learning
Tom lezzetli kahve yapar.
Tom married an older woman.
start learning
Tom daha yaşlı bir kadınla evlendi.
Tom might come to visit us.
start learning
Tom bizi ziyarete gelebilir.
Tom must be Mary's brother.
start learning
Tom Mary'nin erkek kardeşi olmalı.
Tom needs a change of pace.
start learning
Tom'un hız değişikliğine ihtiyacı var.
Tom needs to call a doctor.
start learning
Tom bir doktor çağırmalı.
Tom needs to get some rest.
start learning
Tom'un biraz dinlenmesi gerekiyor.
Tom needs to speak to Mary.
start learning
Tom'un Mary ile konuşması gerekiyor.
Tom never agrees with Mary.
start learning
Tom asla Mary ile anlaşmaz.
Tom often downloads movies.
start learning
Tom sık sık filmler indirir.
Tom often talks to his dog.
start learning
Tom sık sık köpeğiyle konuşur.
Tom only eats organic food.
start learning
Tom sadece organik gıda yer.
Tom ordered the dog to sit.
start learning
Tom köpeğe oturmasını emretti.
Tom passed away last night.
start learning
Tom dün gece bayıldı.
Tom played cards with Mary.
start learning
Tom Mary ile kart oynadı.
Tom prayed to God for help.
start learning
Tom yardım için Tanrı'ya dua etti.
Tom pressured Mary to quit.
start learning
Tom Mary'ye bırakması içi baskı yaptı.
Tom pretended he had a gun.
start learning
Tom bir silahı varmış gibi yaptı.
Tom quit his job last week.
start learning
Tom geçen hafta işini bıraktı.
Tom ran to catch the train.
start learning
Tom treni yakalamak için koştu.
Tom rarely reads magazines.
start learning
Tom nadiren dergi okur.
Tom really had a good time.
start learning
Tom gerçekten iyi eğlendi.
Tom refused to let Mary in.
start learning
Tom Mary'nin girmesine izin vermedi.
Tom refused to settle down.
start learning
Tom yerleşmeyi reddetti.
Tom rushed into the office.
start learning
Tom ofise koştu.
Tom seems to be having fun.
start learning
Tom eğleniyor gibi görünüyor.
Tom sent Mary some flowers.
start learning
Tom Mary'ye bazı çiçekler gönderdi.
Tom set off some fireworks.
start learning
Tom bazı havai fişekleri ateşledi.
Tom should be back by 2:30.
start learning
Tom 2:30 a kadar geri dönmeli.
Tom should be getting home.
start learning
Tom eve gidiyor olmalı.
Tom should be home by 2:30.
start learning
Tom 2.30'a kadar evde olmalı.
Tom should go see a doctor.
start learning
Tom bir doktora gitmelidir.
Tom should still be in bed.
start learning
Tom hala yatakta olmalı.
Tom ought to have known better.
start learning
Tom daha iyi bilmeliydi.
Tom should have married Mary.
start learning
Tom Mary ile evlenmeliydi.
Tom should've studied more.
start learning
Tom daha çok çalışmalıydı.
Tom shouldn't be so greedy.
start learning
Tom, bu kadar açgözlü olmamalıdır.
Tom shouldn't have done it.
start learning
Tom onu yapmamalıydı.
Tom shouldn't talk so much.
start learning
Tom çok fazla konuşmamalıdır.
Tom arrived in the nick of time.
start learning
Tom tam zamanında geldi.
Tom slit open the envelope.
start learning
Tom zarfı keserek açtı.
Tom speaks French fluently.
start learning
Tom akıcı şekilde Fransızca konuşur.
Tom spent a week in Boston.
start learning
Tom Boston'da bir hafta geçirdi.
Tom stayed at home all day.
start learning
Tom bütün gün evde kaldı.
Tom stepped on Mary's foot.
start learning
Tom Mary'nin ayağına bastı.
Tom testified against Mary.
start learning
Tom Mary'nin aleyhinde tanıklık etti.
Tom thought he was a goner.
start learning
Tom onun gidici biri olduğunu düşündü.
Tom thought it was strange.
start learning
Tom onun garip olduğunu düşündü.
Tom tied his dog to a tree.
start learning
Tom köpeğini bir ağaca bağladı.
Tom tied Mary to the chair.
start learning
Tom Mary'yi sandelyeye bağladı.
Tom told Mary not to worry.
start learning
Tom Mary'ye endişelenmemesini söyledi.
Tom told Mary the bad news.
start learning
Tom Mary'ye kötü haberi söyledi.
Tom took a bath last night.
start learning
Tom dün gece banyo yaptı.
Tom took the bus to school.
start learning
Tom okula gitmek için otobüse bindi.
Tom tore the paper in half.
start learning
Tom kağıdı iki parçaya ayırdı.
Tom treated Mary to dinner.
start learning
Tom Mary'ye akşam yemeği ısmarladı.
Tom treated Mary very well.
start learning
Tom Mary'ye çok iyi davrandı.
Tom tried to persuade Mary.
start learning
Tom Mary'yi ikna etmeye çalıştı.
Tom used to live in Boston.
start learning
Tom Boston'da yaşardı.
Tom used to live near Mary.
start learning
Tom Mary'nin yanında yaşardı.
Tom visited Mary in Boston.
start learning
Tom Boston'da Mary'yi ziyaret etti.
Tom waited on the platform.
start learning
Tom platformda bekledi.
Tom walked down the street.
start learning
Tom caddenin aşağısına doğru yürüdü.
Tom wanted to be with Mary.
start learning
Tom Mary ile birlikte olmak istedi.
Tom wants a glass of water.
start learning
Tom bir bardak su istiyor.
Tom wants to cheer Mary up.
start learning
Tom Mary'yi neşelendirmek istiyor.
Tom wants to think it over.
start learning
Tom onun üzerinde düşünmek istiyor.
Tom was arrested for theft.
start learning
Tom hırsızlıktan tutuklandı.
Tom was dying to meet Mary.
start learning
Tom Mary ile karşılamak için can atıyordu.
Tom was extremely grateful.
start learning
Tom son derece minnettardı.
Tom was hoping to see Mary.
start learning
Tom Mary'yi görmeyi umuyordu.
Tom was humiliated by Mary.
start learning
Tom Mary tarafından aşağılandı.
Tom was laughed at by Mary.
start learning
Tom'a Mary tarafından gülündü.
Tom was Mary's only friend.
start learning
Tom Mary'nin tek arkadaşıydı.
Tom was my first boyfriend.
start learning
Tom benim ilk erkek arkadaşımdı.
Tom was rude and obnoxious.
start learning
Tom kaba ve iğrençti.
Tom was sentenced to death.
start learning
Tom ölüm cezasına çarptırıldı.
Tom was soaked to the skin.
start learning
Tom iliklerine kadar ıslanmıştı.
Tom was talking to himself.
start learning
Tom kendi kendine konuşuyordu.
Tom was the very last to arrive.
start learning
Tom son olarak vardı.
Tom was threatened by Mary.
start learning
Tom Mary tarafından tehdit edildi.
Tom was thrown off the bus.
start learning
Tom otobüsten atıldı.
Tom wasn't afraid of death.
start learning
Tom ölümden korkmuyordu.
Tom watched them carefully.
start learning
Tom onları dikkatli bir şekilde izledi.
Tom will be back home soon.
start learning
Tom yakında eve geri dönecek.
Tom will go there tomorrow.
start learning
Tom yarın oraya gidecek.
Tom woke up feeling grumpy.
start learning
Tom öfkeli bir duyguyla uyandı.
Tom won't get away with it.
start learning
Tom onunla uzaklaşmayacaktır.
Tom would like some coffee.
start learning
Tom biraz kahveyi severdi.
Tom wouldn't speak to Mary.
start learning
Tom Mary ile konuşmazdı.
Tom wrote a letter to Mary.
start learning
Tom Mary'ye bir mektup yazdı.
Tom's hairline is receding.
start learning
Tom'un saç çizgisinden uzaklaşıyorsun.
Tom's speech was excellent.
start learning
Tom'un konuşması mükemmeldi.
Tom is the same age as Mary is.
start learning
Tom Mary ile aynı yaştadır.
Try to stay out of trouble.
start learning
Beladan uzak kalmaya çalışın.
Turn off the light, please.
start learning
Işığı kapat, lütfen.
Turn the radio up a little.
start learning
Radyoyu biraz aç.
Two sheets were on the bed.
start learning
İki çarşaf yataktaydı.
Until he comes, I can't go.
start learning
O gelinceye kadar gidemem.
Vegetarians eat vegetables.
start learning
Vejetaryenler sebze yerler.
Visiting Tom was a mistake.
start learning
Tom'u ziyaret etmek bir hataydı.
Wait here till I come back.
start learning
Ben dönünceye kadar burada bekle.
Wait until your turn comes.
start learning
Sıran gelinceye kadar bekle.
Walking is a good exercise.
start learning
Yürüyüş iyi bir egzersizdir.
War began five years later.
start learning
Savaş beş yıl sonra başladı.
Was there a lot of traffic?
start learning
Çok fazla trafik var mıydı.
Watanabe is my family name.
start learning
Watanabe benim aile adımdır.
Water boils at 100 degrees.
start learning
Su 100 derecede kaynar.
Water is essential to life.
start learning
Su yaşam için elzemdir.
We accepted his invitation.
start learning
Onun davetini kabul ettik.
We all die sooner or later.
start learning
Hepimiz er yada geç ölürüz.
We all laughed at his joke.
start learning
Hepimiz onun şakasına güldük.
We all learn by experience.
start learning
Hepimiz deneyimle öğreniriz.
We also went to the temple.
start learning
Biz tapınağa da gittik.
We are about to leave here.
start learning
Buradan ayrılmak üzereyiz.
We are glad you are coming.
start learning
Gelmenize memnunuz.
We are sure of his honesty.
start learning
Biz onun dürüstlüğünden eminiz.
We are sure of his success.
start learning
Biz onun başarısından eminiz.
We are willing to help you.
start learning
Biz size yardım etmek için istekliyiz.
We asked him to come again.
start learning
Onun tekrar gelmesini rica ettik.
We camped there for a week.
start learning
Bir hafta boyunca orada kamp yaptık.
We can do nothing about it.
start learning
Biz onun hakkında birşey yapamayız.
We celebrated his birthday.
start learning
Biz onun doğum gününü kutladık.
We climbed the steep slope.
start learning
Dik bir yamaca tırmandık.
We don't care what he does.
start learning
Onun ne yaptığı umurumuzda değil.
We eat so that we can live.
start learning
Yaşayabilmek için yeriz.
We elected him to be mayor.
start learning
Biz onu belediye başkanı seçtik.
We fired guns at the enemy.
start learning
Biz düşmana silahları ateşledik.
We fought hard for victory.
start learning
Biz zafer için çok savaştık.
We found a room at the inn.
start learning
Biz handa bir oda bulduk.
We gather here once a week.
start learning
Haftada bir kez burada toplanırız.
We gave our mother a watch.
start learning
Annemize bir kol saati verdik.
We go camping every summer.
start learning
Biz her yaz kampa gideriz.
We got to London yesterday.
start learning
Biz Londra'ya dün vardık.
We grow a variety of crops.
start learning
Biz çeşitli ürünler yetiştirdik.
We had a late lunch at two.
start learning
Biz saat ikide geç bir öğle yemeği yedik.
We had a rest in the shade.
start learning
Biz gölgede biraz dinlendik.
We had a wonderful holiday.
start learning
Biz harika bir tatil yaptık.
We had a wonderful weekend.
start learning
Biz harika bir hafta sonu geçirdik.
We had to abandon our plan.
start learning
Biz planımızdan vazgeçmek zorundaydık.
We had unexpected visitors.
start learning
Beklenmedik ziyaretçilerimiz vardı.
We have a traitor among us.
start learning
Aramızda bir hain var.
We have breakfast at seven.
start learning
Biz yedide kahvaltı yaparız.
We have no school tomorrow.
start learning
Yarın okulumuz yok.
We have planted the garden.
start learning
Biz bahçeye bitki diktik.
We have run short of money.
start learning
Bizim paramız bitti.
We have space for two beds.
start learning
İki yataklık yerimiz var.
We have to change our plan.
start learning
Planı değiştirmek zorundayız.
We have to meet the demand.
start learning
Biz talebi karşılamak zorundayız.
We joined in on the chorus.
start learning
Biz koroya katıldık.
We joined in on the chorus.
start learning
Biz birlikte seslendirdik.
We joined the country club.
start learning
Golf kulübüne katıldım.
We kept the children quiet.
start learning
Biz çocukları sessiz tuttuk.
We learn English at school.
start learning
Biz okulda İngilizce öğreniyoruz.
We learn to read and write.
start learning
Okumayı yazmayı öğren.
We live near a big library.
start learning
Biz büyük bir kütüphanenin yakınında yaşıyoruz.
We lock our doors at night.
start learning
Biz gece kapılarımızı kilitleriz.
We looked, but saw nothing.
start learning
Baktık, fakat bir şey göremedik.
We may have made a mistake.
start learning
Biz bir hata yapmış olabiliriz.
We may have missed the bus.
start learning
Biz otobüsü kaçırmış olabiliriz.
We must always do our best.
start learning
Biz her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.
We need someone to help us.
start learning
Bize yardımcı olacak birine ihtiyacımız var.
We need to help each other.
start learning
Biz birbirimize yardım etmeliyiz.
We need to review the case.
start learning
Davayı gözden geçirmemiz gerekir.
We painted the house green.
start learning
Biz evi yeşile boyadık.
We persuaded him not to go.
start learning
Onu gitmemesi için ikna ettik.
We played cards last night.
start learning
Dün gece kart oynadım.
We played soccer yesterday.
start learning
Dün futbol oynadık.
We played tennis yesterday.
start learning
Biz dün tenis oynadık.
We received a warm welcome.
start learning
Biz sıcak karşılandık.
We received a warm welcome.
start learning
Sıcak bir karşılamayla ağırlandık.
We received a warm welcome.
start learning
Bizi sıcak karşıladılar.
We sell sugar by the pound.
start learning
Biz şekeri paundla satarız.
We should always obey laws.
start learning
Biz her zaman yasalara itaat etmeliyiz.
We should be there by noon.
start learning
Öğleye kadar orada olmalıyız.
We should keep our promise.
start learning
Biz sözümüzü tutmalıyız.
We should obey our parents.
start learning
Ebeveynlerimize itaat etmeliyiz.
We sometimes make mistakes.
start learning
Biz bazen hatalar yaparız.
We stopped working at noon.
start learning
Öğleden sonra çalışmayı bıraktık.
We study English at school.
start learning
Okulda İngilizce öğreniyoruz.
We study English every day.
start learning
Biz hergün İngilizce öğreniriz.
We talked in sign language.
start learning
Biz işaret dili konuştuk.
We talked on the telephone.
start learning
Biz telefonda konuştuk.
We think that he will come.
start learning
Sanırım o gelecek.
We took a rest for a while.
start learning
Biz bir süre dinlendik.
We took a walk in the park.
start learning
Parkta bir yürüyüş yaptık.
We usually eat cooked fish.
start learning
Biz genellikle pişmiş balık yeriz.
We walked about five miles.
start learning
Biz yaklaşık beş mil yürüdük.
We want a house of our own.
start learning
Kendimize ait bir ev istiyoruz.
We want complete sentences.
start learning
Tam cümleler istiyoruz.
We were at school together.
start learning
Biz birlikte okuldaydık.
We were caught in a shower.
start learning
Biz bir sağanağa yakalandık.
We were running to and fro.
start learning
Biz ileri geri koşuyorduk.
We will keep the room warm.
start learning
Biz odayı sıcak tutacağız.
We will visit you tomorrow.
start learning
Yarın sizi ziyaret edeceğiz.
We worry about your future.
start learning
Biz geleceğin hakkında endişe duyuyoruz.
We'll carry it to the barn.
start learning
Biz onu ahıra taşıyacağız.
We're almost like brothers.
start learning
Biz neredeyse erkek kardeşler gibiyiz.
We're going to the theater.
start learning
Tiyatroya gidiyoruz.
Were you at home yesterday?
start learning
Dün evde miydin?
What about a glass of beer?
start learning
Bir bardak biraya ne dersin?
What are you doing tonight?
start learning
Bu gece ne yapıyorsun?
What are you lining up for?
start learning
Niçin sıraya giriyorsun.
What are you serving today?
start learning
Bugün ne hizmeti veriyorsun?
What are you talking about?
start learning
Sen neden bahsediyorsun?
What did you come here for?
start learning
Ne için buraya geldin?
What did you do last night?
start learning
Dün gece ne yaptın?
What do they want us to do?
start learning
Onlar ne yapmamızı istiyorlar?
What do you call this bird?
start learning
Bu kuşa ne diyorsunuz?
What do you like about her?
start learning
Onun hakkında neyi seviyorsunuz?
What do you think about it?
start learning
Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?
What do you think of Japan?
start learning
Japonya hakkında ne düşünüyorsun?
What do you think she said?
start learning
Onun ne söylediğini düşünüyorsun?
What do you want for lunch?
start learning
Öğle yemeği için ne istersin?
What does G.N.P. stand for?
start learning
G.N.P. ne anlama geliyor?
What does Tom really think?
start learning
Tom gerçekten ne düşünüyor?
What happened to our order?
start learning
Bizim siparişe ne oldu?
What has become of her son?
start learning
Onun oğluna ne oldu?
What has become of his son?
start learning
Onun oğluna ne oldu.
What he said made us angry.
start learning
Onun söylediği bizi öfkelendirdi.
What he's doing is illegal.
start learning
Onun yaptığı yasal değil.
What in the world happened?
start learning
Allah aşkına ne oldu?
What is all the fuss about?
start learning
Bütün bu yaygara ne için?
What is the price for this?
start learning
Bunun fiyatı nedir?
What is your date of birth?
start learning
Doğum tarihin ne?
What is your favorite bird?
start learning
En sevdiğiniz kuş nedir?
What is your favorite food?
start learning
En sevdiğin yiyecek nedir?
What kind of person is Tom?
start learning
Tom ne tür bir kişidir?
What time do you go to bed?
start learning
Saat kaçta yatmaya gidersin.
What time is dinner served?
start learning
Akşam yemeği saat kaçta servis ediliyor?
What Tom ate was delicious.
start learning
Tom'un yediği lezzetliydi.
What we need now is a rest.
start learning
Şimdi ihtiyacımız olan bir dinlenme.
What were we talking about?
start learning
Biz ne hakkında konuşuyorduk?
What will you do on Friday?
start learning
Cuma günü ne yapacaksın?
What you said surprised me.
start learning
Söylediğin şey beni şaşırttı.
What's in fashion in Paris?
start learning
Paris'te moda nedir?
What's the matter with Tom?
start learning
Tom'un neyi var?
What's your favorite brand?
start learning
Senin en sevdiğin marka nedir?
What's your favorite candy?
start learning
Senin en sevdiğin şeker hangisidir?
What's your favorite class?
start learning
Senin en sevdiğin ders hangisidir?
What's your favorite color?
start learning
Senin en sevdiğin renk hangisidir.
What's your favorite drink?
start learning
En sevdiğin içecek hangisidir?
What's your favorite fruit?
start learning
En sevdiğin meyve hangisidir?
What's your favorite movie?
start learning
En sevdiğiniz film nedir?
What's your favorite novel?
start learning
En sevdiğin roman hangisidir?
What's your favorite opera?
start learning
En sevdiğin opera hangisidir?
What's your favorite snack?
start learning
En sevdiğin aperatif hangisidir?
What's your favorite sport?
start learning
Favori sporun ne?
What's your favorite treat?
start learning
En sevdiğin ikram hangisidir?
When did you buy the watch?
start learning
Saati ne zaman aldın.
When did you come to Japan?
start learning
Japonya'ya ne zaman geldin?
When did you get to London?
start learning
Londra'ya ne zaman vardınız?
When do you usually get up?
start learning
Genellikle ne zaman kalkarsın?
When he was 18, he married.
start learning
Onsekiz yaşındayken, o evlendi.
When is it OK to tell lies?
start learning
Ne zaman yalan söyleyebiliriz?
When was this temple built?
start learning
Bu tapınak ne zaman inşa edildi.
When will we get to Sydney?
start learning
Sydney'e ne zaman varacağız?
Where can I get my baggage?
start learning
Bağajımı nereden alabilirim.
Where did you find the key?
start learning
Anahtarı nerede buldunuz?
Where did you get the idea?
start learning
Fikri nerede aldın?
Where do I pay for the gas?
start learning
Benzin için nerede ödeme yapacağım?
Where does your uncle live?
start learning
Amcan nerede yaşıyor.
Where is the changing room?
start learning
Soyunma odası nerede?
Where is the ticket office?
start learning
Bilet ofisi nerede?
Where is the ticket window?
start learning
Bilet gişesi nerede?
Where is the wedding to be?
start learning
Düğün nerede yapılıyor?
Where shall I wait for you?
start learning
Seni nerede bekleyeyim?
Where was Tom working then?
start learning
Tom o zaman nerede çalışıyordu?
Where would you like to go?
start learning
Nereye gitmek istiyorsunuz?
Where's convenient for you?
start learning
Sizin için neresi uygun?
Where's the emergency exit?
start learning
Acil çıkışı nerede?
Where's the nearest church?
start learning
En yakın kilise nerede?
Where's the nearest museum?
start learning
En yakın müze nerede?
Which car is your father's?
start learning
Hangi araba babanınki?
Which judge heard the case?
start learning
Hangi yargıç davayı muhakeme etti.
Who do you want to talk to?
start learning
Kimle konuşmak istiyorsun.
Who does the gun belong to?
start learning
Tabanca kime ait?
Who else came to the party?
start learning
Başka kim partiye geldi?
Who invented the telephone?
start learning
Telefonu kim icat etti?
Who is taller, Ken or Taro?
start learning
Kim daha uzun boylu, Ken'mi yoksa Taro mu?
Who is taller, Ken or Taro?
start learning
Kim daha uzun, Ken mi yoksa Taro mu?
Who organized that meeting?
start learning
O toplantıyı kim düzenledi?
Who painted these pictures?
start learning
Bu resimleri kim yaptı?
Who's your favorite artist?
start learning
En sevdiğin sanatçı kimdir?
Who's your favorite Beatle?
start learning
En sevdiğin Beatle hangisidir?
Who's your favorite golfer?
start learning
En sevdiğin golfçü kimdir?
Who's your favorite writer?
start learning
En sevdiğin yazar kimdir?
Why are you all dressed up?
start learning
Niçin hepiniz giyindiniz?
Why are you angry with him?
start learning
Ona niçin kızgınsın?
Why are you looking so sad?
start learning
Niçin öyle üzgün görünüyorsun?
Why are you so tired today?
start learning
Bugün niçin bu kadar yorgunsun?
Why did he do such a thing?
start learning
O niçin öyle bir şey yaptı?
Why do you need this money?
start learning
Bu paraya niçin ihtiyacın var?
Why do you study every day?
start learning
Neden her gün çalışıyorsun?
Why does Tom drink so much?
start learning
Tom niçin o kadar çok içiyor?
Why don't you go on a diet?
start learning
Neden bir diyet yapmıyorsun?
Why don't you have a party?
start learning
Niçin bir parti vermiyorsun?
Why don't you study French?
start learning
Niçin Fransızca eğitimi almıyorsun?
Why not apply for that job?
start learning
Neden bu işe başvurmuyorsun?
Will he eat the whole cake?
start learning
Bütün pastayı yiyecek mi?
Will you help me with this?
start learning
Bu konuda bana yardımcı olur musun?
Will you tell him I called?
start learning
Aradığımı ona söyler misin?
Will you turn on the light?
start learning
Işığı açar mısın?
Wipe your shoes on the mat.
start learning
Ayakkabılarını paspasta sil.
Won't you have some coffee?
start learning
Biraz kahve almazmısın?
Won't you have tea with us?
start learning
Bizime birlikte çay içmez misin?
World War II ended in 1945.
start learning
II. Dünya savaşı 1945 te sona erdi.
Would you care for a drink?
start learning
Bir içki ister misin?
Would you close the window?
start learning
Pencereyi kapatır mısın?
Would you explain it again?
start learning
Tekrar açıklayabilir misiniz?
Would you lend me a pencil?
start learning
Bana bir kurşun kalem ödünç verir misin?
Would you like any dessert?
start learning
Biraz tatlı ister misiniz?
Would you care for more coffee?
start learning
Biraz daha kahve ister misin?
Would you like some coffee?
start learning
Biraz kahve ister misin?
Would you make room for me?
start learning
Benim için yer açar mısın?
Would you mind not smoking?
start learning
Sigara içmezseniz sorun olur mu?
Would you say it once more?
start learning
Onu bir kez daha söyler misin?
Wow! It's been a long time.
start learning
Vay be! Uzun zaman oldu.
Write in the date yourself.
start learning
Tarihi kendin ekle.
Write it down here, please.
start learning
Buraya yazın lütfen.
Write with a ballpoint pen.
start learning
Bir tükenmez kalem ile yazın.
Yesterday I wrote to Ellen.
start learning
Dün Ellen'e yazdım.
You and I are good friends.
start learning
Sen ve ben iyi arkadaşlarız.
You and I are the same age.
start learning
Sen ve ben aynı yaştayız.
You are always complaining.
start learning
Her zaman şikayet ediyorsun.
You are always watching TV.
start learning
Her zaman televizyon izliyorsun.
You are free to go or stay.
start learning
Gitmekte yada kalmakta özgürsün.
You are on the wrong train.
start learning
Siz yanlış trendesiniz.
You are tired, and so am I.
start learning
Sen yorgunsun, ve ben de.
You can go there in a boat.
start learning
Bir tekne ile oraya gidebilirsin.
You can leave the room now.
start learning
Şimdi odayı terk edebilirsiniz.
You can make more tomorrow.
start learning
Yarın daha çok yapabilirsin.
You can smoke in this room.
start learning
Bu odada sigara içebilirsin.
You can't count on his help.
start learning
Onun yardımına güvenemezsin.
You can't take it with you.
start learning
Onu götüremezsin.
You don't have to dress up.
start learning
Şık giyinmek zorunda değilsin.
You don't have to go there.
start learning
Siz oraya gitmek zorunda değilsiniz.
You have to pay in advance.
start learning
Peşin ödemek zorundasın.
You haven't changed at all.
start learning
Sen hiç değişmedin.
You lied to me, didn't you?
start learning
Sen bana yalan söyledin, değil mi?
You look funny in that hat.
start learning
O şapkayla komik görünüyorsun.
You look very good in blue.
start learning
Mavi elbise içerisinde çok iyi görünüyorsun
You look wonderful tonight.
start learning
Bu gece harika görünüyorsun.
You make life worth living.
start learning
Hayatı yaşamaya değer hale getir.
You make me feel so guilty.
start learning
Sen bana çok suçlu hissettiriyorsun.
You might be late for school.
start learning
Okula geç kalabilirsin.
You may choose any of them.
start learning
Onlardan herhangi birini seçebilirsin.
You may choose any of them.
start learning
Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz.
You may expect me tomorrow.
start learning
Yarın beni bekleyebilirsiniz.
You may need to boil water.
start learning
Su kaynatman gerekebilir.
You might have an accident.
start learning
Bir kaza geçirebilirsin.
You must be kind to others.
start learning
Başkalarına karşı nazik olmalısın.
You must be less impatient.
start learning
Daha az sabırlı olmalısın.
You must come without fail.
start learning
Mutlaka gelmelisin.
You must fulfill your duty.
start learning
Görevini yerine getirmelisin.
You must get ready quickly.
start learning
Çabucak hazırlanmalısın.
You ought to keep your promise.
start learning
Sözünü tutmalısın.
You must study much harder.
start learning
Çok daha sıkı çalışmalısın.
You need to eat more fiber.
start learning
Daha fazla lif yemen gerekir.
You need to have breakfast.
start learning
Sabah kahvaltısı yapmalısın.
You need to pay in advance.
start learning
Peşin ödemelisin.
You need to work very hard.
start learning
Çok sıkı çalışmalısın.
You only have to work hard.
start learning
Sadece çok çalışmak zorundasın.
You should do that right away.
start learning
Onu derhal yapmalısın.
You ought to see a dentist.
start learning
Bir diş hekimini ziyaret etmen gerekiyor.
You put in too much pepper.
start learning
Çok fazla biber koydun.
You remind me of my mother.
start learning
Bana annemi hatırlatıyorsun.
You should act more calmly.
start learning
Daha sakin hareket etmelisin.
You need to be more careful.
start learning
Daha dikkatli olmalısın.
You should give up smoking.
start learning
Sigarayı bırakmalısın.
You shouldn't go to school.
start learning
Okula gitmemelisin.
You shouldn't quit English.
start learning
İngilizceden vazgeçmemelisin.
You speak like your mother.
start learning
Annen gibi konuşuyorsun.
You were late, weren't you?
start learning
Geç kaldın, değil mi?
You will find the job easy.
start learning
İşi kolay bulacaksın.
You won't get it so easily.
start learning
Onu çok kolay almayacaksın.
You worked a lot this week.
start learning
Bu hafta çok çalıştın.
You'd better not wait here.
start learning
Burada beklemesen iyi olur.
You'd better shut the door.
start learning
Kapıyı kapatsan iyi olur.
You'll get used to it soon.
start learning
Yakında ona alışacaksın.
You're going the wrong way.
start learning
Yanlış yolda gidiyorsunuz.
Your car was washed by Ken.
start learning
Araban Ken tarafından yıkandı.
Your children look healthy.
start learning
Çocukların sağlıklı görünüyorlar.
Your dreams have come true.
start learning
Hayallerin gerçekleşti.
Your gums are in bad shape.
start learning
Diş etleriniz kötü durumda.
Your work is below average.
start learning
işiniz ortalamanın altında.
Yumi will become a teacher.
start learning
Yumi öğretmen olacak.
Yumi will become a teacher.
start learning
Yumi bir öğretmen olacak.
A baby boy was born to them.
start learning
Onların bir erkek bebeği oldu.
A book is lying on the desk.
start learning
Sıranın üzerinde bir kitap duruyor.
A cat ran across the street.
start learning
Bir kedi caddeyi koşarak geçti.

You must sign in to write a comment