Towary niebezpieczne

 0    105 flashcards    dawidandrzejczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
limited quantities
start learning
ilości ograniczone
exempted quantities
start learning
ilości wyłączone (zwolnione)
flammable liquids
start learning
łatwopalne ciecze
foreword
start learning
Przedmowa
oxidyzing substances
start learning
substancje utleniające
propper shipping name
start learning
wlasciwa nazwa przewozowa
toxic substances
start learning
substancje toksyczne
corrossive substances
start learning
substancje żrące
exposure time
start learning
czas narażenia
observation period
start learning
okres obserwacji
mixtures or solutions
start learning
mieszaniny lub roztwory
inner packaging
start learning
opakowanie wewnętrzne
outer packaging
start learning
opakowanie zewnętrzne
class or subdivision
start learning
klasa lub podklasa
subsidiary hazard
start learning
dodatkowe zagrożenie
labelling
start learning
etykietowanie
state variation
start learning
różnice państw
special provisions
start learning
przepisy szczególne
packaging Group
start learning
Grupa pakowania
packaging instruction
start learning
instrukcja pakowania
max net quantity per package
start learning
maksymalna ilość netto na opakowanie
Flash Point
start learning
Temperatura zapłonu
initial boilling temperature
start learning
początkowa temperatura wrzenia
infectious substances
start learning
substancje zakaźne
overpack
start learning
opakowanie zbiorcze
unit load device
start learning
urządzenie załadowcze (np. paleta lotnicza, kontener lotniczy)
marking
start learning
oznakowanie
label
start learning
nalepka
not otherwise specified (n.o.s.)
start learning
nie określono inaczej
lithium baterry
start learning
bateria litowa
shipper
start learning
nadawca
consignee
start learning
odbiorca
nature of quantity of dangerous goods
start learning
charakterystyka poszczególnych towarów niebezpiecznych
shipper
start learning
nadawca
shippers
start learning
spedytorzy
addition handling intormation
start learning
dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się
air waybill
start learning
lotniczy list przewozowy
miscellaneous hazardous material
start learning
różne materiały niebezpieczne
storage and loading
start learning
magazynowanie i załadunek
consignor
start learning
wysyłający
empty uncleaned
start learning
próżne nieoczyszczone
receptacle
start learning
pojemnik
the month of manufacture
start learning
miesiąc produkcji
keep away from heat
start learning
Trzymaj z daleka od gorąca
cargo aircraft only
start learning
tylko samoloty towarowe
passanger aircraft
start learning
samolot pasażerski
mercury
start learning
rtęć
leakage
start learning
wyciek
aerosols
start learning
aerozole
petroleum
start learning
ropa naftowa
dry ice
start learning
suchy lód
carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
start learning
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.
oxygen
start learning
tlen
hazardous materials
start learning
materiały niebezpieczne
forbidden
start learning
zabroniony
special provisions
start learning
przepisy szczególne
danger if wet
start learning
niebezpieczne gdy mokre
gas non flammable
start learning
gaz niepalny
gas flammable
start learning
gaz latwopalny
radioactive
start learning
radioaktywny
corrossive substances
start learning
substancje żrące
organic peroxides
start learning
nadtlenki organiczne
matches
start learning
zapałki
cartridges
start learning
naboje
grenades with tear gas
start learning
granaty z gazem łzawiącym
direction orientation
start learning
orientacja kierunku
explosive materials
start learning
materiały wybuchowe
compatibility groups
start learning
grupy zgodności
shipper's declaration of dangerous goods
start learning
deklaracja nadawcy towarów niebezpiecznych
fibreboard box
start learning
pudełko z płyty pilśniowej
checked baggage = registered baggage = hold baggage
start learning
bagaż rejestrowany
carry-on baggage, hand baggage
start learning
bagaż podręczny
consignment
start learning
Przesyłka
aluminium drum
start learning
aluminiowy bęben
boarding the plane
start learning
pokład samolotu
magnetized material
start learning
namagnesowany materiał
solid substances
start learning
substancje stałe
liquid substances
start learning
substancje płynne
gas substances
start learning
substancje gazowe
toxic waste
start learning
odpady toksyczne
infectious waste
start learning
odpady zakaźne
gas cylinder
start learning
butla z gazem
class, subdivision
start learning
klasa, podklasa
liquided natural gas
start learning
skroplony gaz ziemny
compressed natural gas
start learning
sprężony gaz ziemny
toxic gases
start learning
gazy toksyczne
flammable solids
start learning
substancje stałe zapalne
substances liable to spontaneous combustion
start learning
substancje podatne na samozapłon
substances which, in contact with water, emit flammable gases
start learning
substancje, które w zetknięciu z wodą wydzielają łatwopalne gazy
oxidizing substances
start learning
substancje utleniające
toxic substances
start learning
substancje toksyczne
reserved
start learning
zarezerwowane
plywood box
start learning
pudło ze sklejki
glass, porcelain or stoneware
start learning
szkło, porcelana lub kamionka
"1" denotes a drum
start learning
„1” oznacza bęben
"A" indicates it is steel
start learning
„A” oznacza, że jest to stal
non-removable head
start learning
wieko niezdejmowalne
new, reused, reconditioned or re-manufacture packagings
start learning
nowe, ponownie wykorzystane, odnowione lub ponownie wyprodukowane opakowania
salvage packagings
start learning
opakowania powypadkowe
refrigated liquiefied gas
start learning
chłodniczy skroplony gaz
forbidden under any circumstance
start learning
zabronione w każdych okolicznościach
residue last contained
start learning
pozostałości ostatniej zawartości
cryogenic liquid label
start learning
etykieta cieczy kriogenicznej
spare batteries
start learning
zapasowe baterie
fragile shipment
start learning
delikatna przesyłka

You must sign in to write a comment