Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 251-275 - Top 300 English adjectives and adverbs 251-275

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
vairāki
Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Londonā, bet mums ir neskaitāmi biroji visā pasaulē.
start learning
multiple
The company has its headquarter in London but we also have multiple branches all over the world.
galvenais
Mūsu galvenajam mērķim jābūt bērnu drošībai.
start learning
primary
It should be our primary aim to ensure the safety of our children.
svarīgs
Tas nav svarīgs jautājums, viņam nevajadzēja par to prasīt!
start learning
relevant
That's not a relevant question, he shouldn't have asked about it!
vietējais
Viņš strādā par žurnālistu vietējā laikrakstā.
start learning
regional
He works as a journalist for the regional newspaper.
pilnībā
Ja jūs neesat pilnībā izveseļojies, jums nevajadzētu nākt uz darbu.
start learning
fully
If you haven't fully recovered from your illness, you shouldn't come back to work.
pastāvīgs
Ikviens šobrīd runā par pastāvīgu pieaugumu, bet tikai daži zina kā to sasniegt.
start learning
sustainable
Everybody is talking about sustainable growth these days, but only a few know how to achieve it.
izcils
Šī dāvana ir izcila. Liels paldies!
start learning
perfect
This gift is perfect. Thank you so much!
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment