Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 176-200 - Top 300 English adjectives and adverbs 176-200

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
profesionāls
Man rīt ir ļoti svarīga tikšanās un man ir jāizskatās profesionāli.
start learning
professional
prasmīgi, nopietni
I have a very important meeting tomorrow and I have to look professional.
vietā
Tai vietā, lai skatītos televizoru, labāk izpildi mājas darbu!
start learning
instead
Instead of watching TV you should be doing your homework!
vientuļš
Būt par vientuļo māti nav viegli.
start learning
single
neprecējusies, viena
Being a single mother is not easy.
augšējais
Mūsu birojs ir augšējā stāvā.
start learning
top
Our office is on the top floor.
nākotne
Tavam nākotnes vīram būs paveicies!
start learning
future
Your future husband is going to be so lucky!
tālākais
Mēs devāmies tālāk mežā, bet mēs tāpat nevarējam atrast labu vietu piknikam.
start learning
further
We went further into the woods but we still couldn't find any good place for a picnic.
iedarbīgs
Kas ir visiedarbīgākais veids, lai apgūtu svešvalodu?
start learning
effective
What's the most effective method of studying a foreign language?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 300 angļu valodas īpašības vārdi"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment