Tomorrow never knows

 0    152 flashcards    marcelina38
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ławka
start learning
bench
między
start learning
among
podejście, zbliżać się
start learning
approach
ratownik medyczny
start learning
paramedic
przejść obok
start learning
walk past
wygląd
start learning
appearance
kolega lub koleżanka z pracy
start learning
colleague
sądowy
start learning
forensic
sekcja zwłok
start learning
post mortem
byc notowanym
start learning
record
kradzież
start learning
theft
włamanie
start learning
burglary
tło, pochodzenie
start learning
background
potwierdzać
start learning
confirm
zarejestrowany
start learning
registered with
kręcic glową
start learning
Shake one's head
na koszt firmy
start learning
on the house
rozkwitac
start learning
flourish
ulepszony
start learning
improved
kontuar, lada
start learning
counter
słabnąc
start learning
grow weak
cel
start learning
target
otrzymać
start learning
receive
podejrzany
start learning
suspect
zabierać/odbierać/podnosić
start learning
pick up
uszkodzenie / kontuzja / uraz
start learning
injury
uderzenie
start learning
impact
siniak
start learning
bruise
obsługujący
start learning
attendant
bronić się
start learning
defend
tępy
start learning
blunt
poprzedni
start learning
previous
poza tym, że...
start learning
except that
byc dla kogoś surowym/ostrym
start learning
be hard on sb
gruby/gęsty
start learning
thick
guz/grudka
start learning
lump
operacja
start learning
surgery
sprawdzać/ badanie kontrolne
start learning
check up
nie spiesz się
start learning
take your time
wpadać do kogoś
start learning
pop in
Absolwent uniwersytetu
start learning
graduate from university
dyplom z wyróżnieniem
start learning
first class degree
wynajmowany
start learning
rented out
lokator
start learning
tenant
molestowanie/znęcanie się
start learning
harassment
stołówka
start learning
canteen
pilot od telewizora
start learning
remote control
późno/ o późnej porze
start learning
late in the day
rzeczywiście
start learning
certainly
bedac kogoś
start learning
check sb out
wspominać
start learning
mention
poza tym
start learning
otherwise
wielebny, pastor
start learning
reverend
domek
start learning
bungalow
pogrzeb
start learning
funeral
przyloty/hala przylotów
start learning
arrivals
strumień
start learning
stream
hippidowski
start learning
hippie
kasztanowe
start learning
auburn
lekki
start learning
slight
przekonany
start learning
convinced
najnowszy/ ostatnie wiadomości
start learning
the latest
podstawy/ najważniejsze informacje
start learning
the basics
zapytania/dochodzenie/śledztwo
start learning
enquiries
bezpośredni
start learning
direct
ostatnio
start learning
recently
zasłony
start learning
curtains
kort do tenisa/ sąd
start learning
court
napotkał
start learning
encountered
nauczać
start learning
teach/taught/taught
obowiązek
start learning
duty
trawienie
start learning
digestion
tuż przy drodze, w pobliżu
start learning
just along the road
podrzucić/ wysadzić z auta
start learning
drop sb off
zorganizować/ umawiać
start learning
arrange
w areszcie
start learning
in custody
ustanawiać / ustalać
start learning
establish
Prawidłowa żywności/ normalne jedzenie
start learning
proper food
wyjaśnić coś
start learning
clear sth up
samoobrona
start learning
self-defence
zapożyczone
start learning
borrowed
strych
start learning
attic
krążyc/spacerować
start learning
wander round
żal
start learning
grief
W ten sposób/ w pewnym sensie
start learning
in a way
romans
start learning
affair
wyruszył
start learning
set off
kwiat
start learning
blossom
porównać
start learning
compare
wrogość
start learning
hostility
według
start learning
according to
wrogi
start learning
hostile
osiedle/blokowisko
start learning
estate
płot
start learning
fence
tuzin
start learning
dozen
kora/szczekać
start learning
bark
krzyknął
start learning
shouted
ryk/ warknąć
start learning
growl
groźnie
start learning
threateningly
dres
start learning
tracksuit
spodnie
start learning
bottoms
podkoszulek, kamizelka
start learning
vest
streszczenie/podsumowanie
start learning
summary
wycierać
start learning
wipe
pot
start learning
sweat
przerwać
start learning
interrupt
ciśnienie
start learning
pressure
mściwość / zemsta
start learning
revenge
tchórz
start learning
coward
wizyta
start learning
appointment
niecierpliwie
start learning
impatiently
pluć
start learning
spit
zachęcający
start learning
inviting
skinienie głową
start learning
nod
godziny szczytu
start learning
rush hour
mniej zajesty/ spokojniejszy
start learning
quieter
główne wejście
start learning
main entrance
oddział
start learning
department
rozprzestrzeniać się
start learning
spread
wskazać
start learning
indicate
gorący/podgrzany
start learning
heated
odpowiadać/reagować
start learning
respond
pilnie
start learning
urgently
upadek
start learning
collapse
Nie ruszać się
start learning
keep still
kaszel
start learning
coughing
zbadać
start learning
examine
ożywiać (się)
start learning
revive
denerwować kogoś
start learning
get sb excited
świadomy/przytomny
start learning
conscious
przebywać/wpaść w towarzystwo
start learning
mix with
świadectwo szkolne (opisowe)
start learning
(school) report
chłopak
start learning
lad
pod wpływem środków uspokajających
start learning
sedated
korytarz
start learning
corridor
lek uspokajający
start learning
sedative
dwa tygodnie
start learning
fortnight
przyznać
start learning
admit
gest
start learning
gesture
stać za czymś, być przyczyną czegoś
start learning
be behind sth
żądanie/prośba
start learning
request
zaintrygowany
start learning
intrigued
wałek
start learning
rolling pin
sięgnąć ręką
start learning
reach out a hand
uderzać o coś
start learning
bang
śledztwo
start learning
inquest
kluczowe dowody
start learning
key evidence
zmienić temat
start learning
change the subject
co masz na myśli?
start learning
how do you mean?
namawiać
start learning
persuade
wynajmować
start learning
hire
rzadko
start learning
rarely

You must sign in to write a comment