To i Owo z Ameryki

 0    23 flashcards    azzon
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Informacje ogólne
start learning
Ameryka leży na półkuli zach, miedzy oceanem spokojnym od zachodu a atlantyckim od wschodu. kontynent ten jest mocno rozciągnięty wzdłuż południka ponieważ ciągnie się od bieguna południowego aż po biegun północny Amerykę dzielimy na A. północną i A. południową W obrębie A. pół wyróżniamy A.Środkową zwaną też Łacińską. Umowna granica miedzy nimi przebiega przez przesmyk Panamski Ameryka północna zajmuje obszar 24,2 mln km2 natomiast A. Południowa 17,8 mln km2 Amerykę Południową zamieszkuje ok. 3
Najwyższy szczyt Ameryki Północnej?
start learning
-McKinley (6194 m n.p.m.)
najwyższy szczyt Ameryki Południowej?
start learning
-Aconcagua (6960 m n.p.m.)
Miasta USA
start learning
-Phoenix, Nowy York, Los Angeles, Jackson, Hannover, Nowy Orlean, San Francisco, Santa Monica, Springfield, Baltimore, Salem, Fresno, Las Vegas, San Diego
Miasta Brazylii
start learning
-Brasilia, Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza,
PKB
start learning
-czyli produkt krajowy brutto, określony też jako dochód narodowy wyznacza pozycje gospodarczą państwa świecie.
Migracja
start learning
-Zmiana miejsca zamieszkania dzielimy na emigracje i imigracje
Imigracja
start learning
-napływ ludności na dane terytorium
Emigracja
start learning
-odpływ ludności z danego terytorium
Aglomeracja
start learning
-zespół miejski złożony z dużego, wyraźnie dominującego miasta oraz otaczających je mniejszych miejscowości
Megalopolis
start learning
-zurbanizowana strefa zajmująca bardzo duży obszar, powstała w wyniku połączenia stref podmiejskich kilku aglomeracji
Urbanizacja
start learning
-proces rozwoju miasta.(związany z wzrostem liczby mieszkańców)
Ważniejsze języki urzędowe krajów Ameryki
start learning
Głównie: -Angielski -Hiszpański -Portugalski
Mozaika społeczna Ameryki
start learning
Amerykę zamieszkują zarówno przedstawiciele rasy czarnej, białej oraz żółtej ale również: -Metysi(biła+żółta) -Mulaci(biała+czarna) -Zambosi(żółta+czarna)
Konurbacja
start learning
zespół miejski składający się z kilku leżących blisko siebie miast.
Strefy Klimatyczne Ameryki
start learning
-Strefa klimatów Okołobiegunowych: polarny, subpolarny -S.k. Umiarkowanych: -odmiana chłodna morski, przejściowy, kontynentalny -odmiany ciepłe morski, przejściowy, kontynentalny, kontynentalny suchy. -S.k. Podzwrotnikowych: śródziemnomorski, kontynentalny, suchy i skrajnie suchy -S.k. Zwrotnikowych: wilgotny, suchy i skrajnie suchy -S.k. Równikowych: wilgotny, podrównikowy -Klimaty górskie i wyżynny
Zróżnicowanie etniczne
start learning
Peru: Metyski-37% Indianie-45% Odmiana Biała-15% pozostali-3% Argentyna: Odmiana Biała-97% pozostali-3% Brazylia: Mulaci-39% Odmiana Czarna-6% Odmiana Biała-54% pozostali-1% Stany Zjednoczone: Odmiana Żółta-5% Odmiana Czarna-13% Odmiana Biała-80% pozostali-32%
Grupy ludności pod względem pochodzenia
start learning
-autochtoni(tubylcy) -allochtoni(przybysze)
Struktura gospodarki USA
start learning
-usługi 80% -przemysł 19% -rolnictwo 1%
Regiony gospodarcze USA
start learning
-Wielki obszar przemysłowy -Region południowy -Region środkowego zachodu -Zachodni region pasterski -Region nad pacyficzny
Saldo migracji
start learning
-czyli różnica między liczbą imigrantów a emigrantów. Jeśli jest dodatnie oznacza to że w krajach tych więcej osób osiedla się niż wyjeżdża z nich
Charakterystyka Stanów Zjednoczonych
start learning
-Największe państwo Ameryki północnej i trzeci najludniejszy ludności kraj na świecie -w skład kraju wchodzi 50 stanów. -najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo na świecie -PKB stanów zjednoczonych wynosi ok. 24% produktu światowego -gospodarka kraju opiera się na usługach jednak bardzo ważna role odgrywa także przemysł i rolnictwo -na obszarze państwa wyróżnia się pięć wielkich regionów gospodarczych których w znacznej mierze działalność rolnicza i przemysłowa dostosowana jest do lokalnych war
Charakterystyka Brazylii
start learning
-największy i najludniejszy kraj Ameryki Południowej. -odznacza się bardzo wysokim wskaźnikiem urbanizacji 86% -wielkim problemem kraju jest przeludnienie miast prowadzące do rozrastania się faweli(dzielnic nędzy/slamsów) w których panują złe warunki życia. -znaczną część jej obszaru zajmuje największy na świecie kompleks lasów równikowych-puszcza amazońska. -od kilkudziesięciu lat trwa intensywne zagospodarowywanie Amazonii w którego wyniku powierzchnia lasów równikowych zmniejszyła się o 20%.

You must sign in to write a comment