to do/to make

 0    46 flashcards    zuzannamalecka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wykonywać pracę
start learning
do a job
zdobyć stopień naukowy z
start learning
do a degree in something
mieć lekcje matematyki
start learning
do Maths
czynić wiele dobrego
start learning
do a lot of good
zmywać
start learning
do the washing up/the dishes
robić ćwiczenie
start learning
to do an exercise
spełnić swój obowiązek
start learning
do your duty
wyrządzić szkodę
start learning
do damage
wyświadczyć przysługę
start learning
do a favour
dołożyć wszelkich starań
start learning
to do one's best
odrabiać pracę domową
start learning
to do homework
robić interesy
start learning
to do business
krzywdzić
start learning
to do harm
prowadzić badania naukowe
start learning
do research
robić zakupy
start learning
to do shopping
uprawiać sport
start learning
to do sport
uczesać się
start learning
do one's hair
oddać komuś sprawiedliwość
start learning
do justice to somebody
zatelefonować
start learning
make a phone call
zrobić kolację
start learning
make dinner
hałasować
start learning
make a noise
popełnić błąd
start learning
to make a mistake
zarobić dużo pieniędzy
start learning
make a lot of money
zacząć od początku
start learning
make a start
mieć sens
start learning
make sense
prowadzić wojnę
start learning
make war
zezłościć kogoś
start learning
make somebody angry
dokonać wyboru
start learning
make a choice
opuścić jakieś miejsce
start learning
make a move
umówić się
start learning
make an appointment
robić postępy
start learning
make progress
złożyć ofertę
start learning
make an offer
podjąć decyzję
start learning
make a decision
włożyć wysiłek
start learning
make an effort
osiągnąć zysk
start learning
make a profit
żartować sobie z kogoś
start learning
make fun of somebody
złożyć obietnicę
start learning
make a promise
zrobić dobre/złe wrażenie
start learning
make a good / bad impression
posłać łóżko
start learning
to make the bed
spróbować
start learning
make an attempt
tłumaczyć się
start learning
make an excuse
spróbować osiągnąć sukces
start learning
make a go of something
zasugerować
start learning
make a suggestion
zrobić wyjątek
start learning
make an exception
sprawić kłopot
start learning
make trouble
zrobić bałagan
start learning
make a mess

You must sign in to write a comment