Tłumaczenia zdań

 0    19 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Niewolnicy byli sprzedawani jak przedmioty
start learning
Slaves were sold as objects
Sprzedałem dziś pięć aut.
start learning
I sold five cars today.
Właśnie sprzedaję ostatnią parę. Musi Pan znaleźć inny model.
start learning
I am just selling the last pair. You must find a different model.
Naprawiamy ten kawałek drogi.
start learning
We're repairing this section of the road.
Niedługo go naprawimy.
start learning
We'll fix it soon.
Niedługo będzie naprawiony
start learning
It will be repaired soon
Przedstawiciele firmy MAN regularnie nas odwiedzają.
start learning
MAN representatives visit us regularly.
Jutro przyjeżdżają na dwa dni.
start learning
Tomorrow they're coming for two days.
Zostali zaproszeni przez zarząd spółki.
start learning
They were invited by the board of the company
Zatrzymają się w hotelu Crystal Park
start learning
They're staying at the Crystal Park Hotel
Pokoje zostały zarezerwowane.
start learning
The rooms were booked.
Wyjeżdżają w środę.
start learning
They're leaving on Wednesday.
Jutro o 8 rano będę na nich czekał pod bramą.
start learning
Tomorrow at 8 am I will be waiting for them at the gate.
Zostaną poproszeni o dokumenty.
start learning
They will be asked for documents.
Zostaną im wydane przepustki.
start learning
They will be issued passes.
Każdy dzień w Polsce zacznie się od spotkania.
start learning
Every day in Poland will start with a meeting.
Potem, przez 10 godzin będą pracować na maszynie.
start learning
Then, they'll be working on the machine for 10 hours.
Obiady będą zamawiane codziennie.
start learning
Lunch will be ordered daily.
Przed wyjazdem zostaną poproszeni o ocenę sytuacji.
start learning
Before leaving, they will be asked to assess the situation.

You must sign in to write a comment