tipping point 2

 0    13 flashcards    joas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pędzić, tupot
start learning
scurry
z powodu czystej wszechobecności
start learning
because of the sheer ubiquity
ale to rzadki przypadek, że takie...
start learning
but it's rare instance that such...
zapala epidemię szeptaną
start learning
ignates a word-of-mouth epidemic
dlaczego więc Revere odniósł sukces w przypadku niepowodzenia Dawesa?
start learning
so why did Revere succeed where Dawes failed?
przeprowadzać eksperyment
start learning
conduct/carry out an experiment
on i jego przyjaciel mają podobne nastawienie
start learning
he and his friend share similar attitudes
jesteśmy z ludźmi podobnymi
start learning
we are with the people we resemble
connectors, ludzie ze specjalnym darem spajania świata
start learning
connectors, people with a special gift for bringing the world together
te wyniki nie powinny dziwić
start learning
these results shouldn't be all that surprising
smukły
start learning
slender
ma pewien krzywy, ironiczny urok, który wygrywa
start learning
he has a kind of wry, ironic charm that is utterly winning
naturalny dar robienia poł. spol,
start learning
natural gift for making social connections

You must sign in to write a comment