The weekenders

 0    38 flashcards    aga0523
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziekan
start learning
doyen
dramatyczny
start learning
dramatic
wieczny
Claire pomyślała, że może zostać wieczną studentką. Chodziła z kursu na kurs.
start learning
perpetual
Claire thought she might become a perpetual student. She just kept going from course to course.
uchodźca
start learning
refugee
stale / wciąż
start learning
constantly
marudzić
start learning
linger
narażenie / ekspozycja
start learning
exposure
myślnik
start learning
dash
nagłówek
start learning
headline
poczęte
start learning
conceived
konwencja
start learning
convention
dziennikarz
start learning
journalist
rozdział
start learning
chapter
okazja
Będziemy mieć okazję do wspólnego działania.
start learning
occasion
We'll have the occasion for joint action.
jałmużna
start learning
charity
godny
Ta restauracja nie jest godna polecenia.
start learning
worthy
This restaurant is not worthy of recommendation.
uciec
start learning
flee
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
start learning
significant
It is a significant change in our policy.
udaremniać
start learning
frustrate
znieść
start learning
endure
ulubiony
start learning
favourite
agencja
start learning
agency
dyskutować
start learning
discuss
gazeta
start learning
newspaper
rozwiązanie
start learning
solution
cisza
start learning
silence
międzynarodowy
Wprowadzenie nowego produktu na rynek było wielkim międzynarodowym sukcesem.
start learning
international
The launch of the new brand was enormous international success.
wzrost / przyrost
start learning
increase
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
start learning
restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
brzydki
On jest taki brzydki.
start learning
ugly
He's so ugly.
rozwinięty
start learning
developed
ustrój
start learning
polity
nigdzie
Nigdzie z tobą nie pójdę.
start learning
nowhere
I'll go nowhere with you.
napisany
start learning
written
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
start learning
book
Will e-books replace paper books?
przedmowa
start learning
foreword
rozpiętość
start learning
span
wyciągać
start learning
pull out

You must sign in to write a comment