the British character

 0    58 flashcards    katarzynabas84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
start learning
boring
I hate school, it's boring!
pozbawiony wyobraźni
start learning
unimaginative
oficialne ubranie
start learning
official clothing, formal clothes
jedzenie pozbawione smaku
start learning
food tasteless
obcokrajowiec
start learning
a foreigner
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
start learning
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
chłodny, oziębły
start learning
cold, frigid
obejmować
start learning
to hug, to embrace
na powitanie
start learning
by way of greetinf
utrzymać pewien dystans
start learning
keep some (certain) distance
okazywać swoje uczucia
start learning
show (manifest) one'sfeelings
być oskarżonym o
start learning
be accused of
obłudny, dwulicowy
start learning
hypocritical, two-faced
zaprzyjaźnić sie z kimś
start learning
make friends with someone
błaha, powierzchowna rozmowa
start learning
trivial, superficial conversation
sprawy ogólne
start learning
General Affairs (issues)
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.
start learning
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
bez znaczenia
start learning
meaningless
rytuał towarzyski
start learning
social ritual
uprzejmość
start learning
courtesy
poszanowanie potrzeb innych
start learning
respect the needs of others, consideration for the needs of others
rozerwać coś na kawałki
start learning
tear something to (into) pieces
oglądany, postrzegany
start learning
viewed
osobliwy, szczególny
start learning
peculiar
w rzeczy samej / istotnie
start learning
indeed
skłonny
Jestem skłonny dać ci jeszcze jedną szansę.
start learning
willing
I'm willing to give you another chance.
wygląda następująco
start learning
goes as follows
często, powszechnie
start learning
commonaly
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
start learning
queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
traktować, uważani
start learning
regarded
chuligani
start learning
hooligans
wandal
start learning
vandal
zdolne do niszczenia stadionów
start learning
able to tear stadiums into pieces
potrzebujący
start learning
needy
powiedzenie
start learning
adage
trawnik
start learning
lawn
żywopłot
start learning
hedge
przysłowie
start learning
proverb
grupy praw zwierząt
start learning
animal rights groups
zając
start learning
hare
przywiązanie
start learning
attachment
pragnienie
start learning
desire
Wyjątkowość
start learning
uniqueness
charakter
start learning
character
osobowość
start learning
personality
cecha
start learning
characteristic
dobrze wychowany
start learning
well-mannered
troszczyć się o potrzebujących
start learning
care for the needy
organizacja dobroczynna
start learning
charity organization
duma narodowa
start learning
national pride
chronić swoją przydatność
start learning
protect one's privacy
mój dom moja twierdza
start learning
my home is my castle
natręt
start learning
barnacle, intruder
domowi ulubieńcy (zwierzęta domowe)
start learning
pets
polowanie
start learning
hunting
małomówny
start learning
not talkative, uncomunicative
silne przywiązanie do tradycji
start learning
strong attachment to tradition
wyjątkowość
start learning
uniqueness

You must sign in to write a comment