The assigment PI2 3/1

 0    76 flashcards    wdebski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
filantrop
start learning
philanthropist
wynalazca
start learning
an inventor
uznanie
start learning
recognition
przyznawać
start learning
to admit, granted
nagroda została przyznana
start learning
the prize has been awarded
ścisły
start learning
strict
znane osobistości
start learning
celebrities, well-known personalities
ujawnić coś
start learning
reveal/disclose something
zmarły, nieboszczyk
start learning
dead, dead, deceased
glosowac
start learning
vote
dyslektyk
start learning
dyslexic
mózg
start learning
brain
przepływ krwi
start learning
blood flow
odbyć się
start learning
held
pouczający, bogaty w informacje
start learning
informative, rich in information
zastosowanie medyczne
start learning
medical use
szkoła z internatem
start learning
boarding school
prosty
start learning
simple, straightforward
zjawisko
start learning
phenomenon
promienie katodowe
start learning
cathode rays
nieznane
start learning
Unknown
polegać
start learning
rely
niezawodny,
start learning
reliable, dependable
sytuacja beznadziejna
start learning
hopeless situation
osoba odnosząca sukcesy
start learning
person successful
ogromna większość
start learning
the vast majority of
próby z pojazdami z własnym napędem.
start learning
tests/trials with self-propelled vehicles.
zatytuowany
start learning
titled/entitled
niewielki, maleńki
start learning
small, tiny
kocioł w kształcie kuli
start learning
ball-shaped boiler
para wodna
start learning
vapour, steam
zmusić
start learning
force
cesarz
start learning
emperor
podjąć
start learning
undertake
holenderski, Holender
start learning
Dutch, Dutch
proch strzelniczy
start learning
gunpowder
ciśnienie
start learning
pressure
próżnia
start learning
vacuum
coś w rodzaju samochodu
start learning
something like a car
ustrojstwo
start learning
contraption
płodność
start learning
fertility
uprawy
start learning
crops
gleba
start learning
soil
żyzna
start learning
Fertile
bezcelowy
start learning
pointless
bezcenna
start learning
priceless
ciężko ranny / poważnie skaleczony
start learning
badly injured / seriously injured
to ciasto jest domowej roboty.
start learning
this cake is homemade.
przeksztalcić zdanie
start learning
transform/rewrite the sentence
ból
start learning
a pain
kompletny, całkowity
start learning
complete, total, utter
głęboki
start learning
deep
oczywisty
start learning
obvious
zdolny (do zrobienia czegoś)
start learning
capable (to do something)
głeboko zawstydzony
start learning
deeply embarrassed/ashamed
okropnie
start learning
awfully
brudny
start learning
dirty, shabby
podkreslić
start learning
underline, highlight
pępek
start learning
navel
zbędny
start learning
redundant
prostokątny
start learning
rectangular
niezdolny
start learning
unable
przyjemny
start learning
pleasant, enjoyable
wyczerpujący
start learning
exhaustive
swobodnie wędrować
start learning
freely wander
stypendium
start learning
a scholarship
komisja
start learning
committee
dotacja
start learning
subsidy, grant
nagroda
start learning
an award a prize
postępy naukowe
start learning
scientific progress/advances
uzyskać wizę
start learning
obtain a visa
wyznaczać, powoływać
start learning
designate, appoint
straszny
start learning
scary, frightful
następujący po sobie, kolejny
start learning
following each other, another
samobieżne
start learning
self-propelled
próba
start learning
attempt, trial

You must sign in to write a comment