THE ART OF POSITIVE THINKING

 0    52 flashcards    astak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pozytywne myślenie
start learning
Positive Thinking
pesymista i malkontent
start learning
pessimist and malcontent
być niezadowolonym z życia
start learning
to be dissatisfied with life
mieć silne poczucie krzywdy
start learning
to have a strong sense of wrong
nieszczęście, niedola
start learning
calamity
niesprawiedliwie
start learning
injustify
skarżyć się
start learning
to complain
narzekający, gderliwy, wiecznie niezadowolony
start learning
querulous
rościć sobie pretensje do wszystkiego
start learning
to lay claims to everything
zazdrosny egoista
start learning
envious egoist
zadowolony z siebie
start learning
self-contented
nastrój
start learning
frame of mind
czuć się do niczego, paskudnie
start learning
to feel rotten
zaprzyjaźnić się ze sobą
start learning
to make friends with oneself
odbicie
start learning
reflection
głębokie przekonanie
start learning
deep conviction
być zawstydzonym
start learning
to be ashamed
pępek świata
start learning
the hub of the universe
mniej szczęśliwi, mający mniej szczęścia
start learning
less fortunate
przeoczyć
start learning
to overlook
bierny
start learning
passive
szukać
start learning
to seek
na swój własny rachunek
start learning
on one's own account
wypracować
start learning
to work out
łudzić się
start learning
to delude oneself
stały stan
start learning
permanent state
fortuna kołem się toczy
start learning
fortune is fickle
poddawać się
start learning
to give up
być napiętym, nienaturalnym
start learning
to be strained
trochę odetchnąć
start learning
to easy off a little
cieszyć się życiem
start learning
to enjoy life
nie tracić pogody ducha
start learning
to keep smiling
patrzeć na wszystko krytycznie
start learning
to look on everything with a critical eye
być w złym nastroju
start learning
to be in a bad mood
zrzędzić
start learning
to grumble
być urodzonym pesymistą
start learning
to be a born pessimist
być stale przgnębionym
start learning
to be always depressed
zrzęda
start learning
a fusspot
być pogodnym
start learning
to be cheerful
być pełnym optymizmu
start learning
to be full of optimism
mieć optymistyczne usposobienie
start learning
to have an optimistic nature
być w doskonałym humorze
start learning
to be in high spirit
cieszyć się z drobiazgów
start learning
to be enthusiastic about small thing
cieszyć się czymś
start learning
to enjoy something
Być uważanym za
start learning
to be regarded
być przekonanym
start learning
to be convinced
Niezmiennie
start learning
Invariably
spowodować coś, doprowadzić do czegoś
start learning
to bring about something
Być zdolnym coś zrobić
start learning
to be likely to do something
wynaleźć
start learning
to invent
zasadniczy, podstawowy
start learning
essential
pożądany, atrakcyjny
start learning
desirable

You must sign in to write a comment