The accident (MiM)

 0    48 flashcards    tkudron
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

a torch

osłabnąć
start learning
go/get weak

breathe

iść wzdłuż ulicy
start learning
go along the street

do wejścia
start learning
to entrance

humid

zamiast (tego)
start learning
instead

(być) skończonym
start learning
(be) over

sleeve

marnować, strata, odpad
start learning
waste

z powodu, przez
start learning
because of

gapić się na
start learning
stare at

brzydki / przystojny
start learning
ugly / handsome

wina
To nie moja wina.
start learning
fault
It's not my fault

starożytna Grecja
start learning
ancient Greece

oddychać
Byłem tak zmęczony, że nie mogłem oddychać
start learning
breathe
I was so tired (that) I couldn't breathe

reach (for sth)

wyjaśniać
Nie potrafię tego wyjaśnić.
start learning
explain
I'm unable to explain it.

na początku
start learning
at the beginning

breath

cierpieć (na...)
start learning
suffer (from...)

sam(otnie)
start learning
alone

an embassy

catch

To jest idiotyczny pomysł
start learning
This is a ridiculous idea

grab

oczywisty
Jego zachowanie to oczywisty błąd.
start learning
obvious
His behavior is an obvious mistake.

ciągnąć
start learning
drag, pull

below, beneath

honestly

zawalić się, zapaść się
Godzinę po uderzeniu wieże zawaliły się
start learning
collapse
An hour after the crash, the towers collapsed

skontrolować
start learning
check, inspect

weapon

klaps, klepnąć
start learning
slap sb

pot, pocić się
start learning
sweat

zwój liny
start learning
coil of rope

słaby
osłabić
start learning
weak
weaken

wejść, wejście
start learning
enter, the entrance

shadow

podpora, wsparcie
start learning
support

wiązać, krawat
start learning
tie

gapić się
start learning
stare (at...)

mieć zawroty głowy
Popołudniu miałem zawroty głowy
start learning
feel dizzy
I felt dizzy in the afternoon

nie zgadzać się z...
start learning
disagree with...

opis
opisywać
start learning
description
describe

rzeczywistość
rzeczywistość wirtualna
start learning
reality
virtual reality (VR)

nalegać żeby ktoś coś zrobił
Szef nalegał żebym mu pomogła.
start learning
insist on sb to do sth
The boss insisted on me to help him

hide - hid - hid


You must sign in to write a comment