test customer service

 0    74 flashcards    sandramichalczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
załoga samolotu
start learning
cabin crew
priorytet wejścia na pokład
start learning
priority boarding
siedź wszystkie
start learning
seat allocation
nadbagaż
start learning
excess baggage
odzyskać
start learning
reclaim
kara
start learning
penalty
w ciągu 14 dni
start learning
within 14 days
poduszka
start learning
cushion
miejsce przy oknie
start learning
window seat
miejsce przy przejściu
start learning
aisle seat
chociaż
start learning
even though
podarła bilet
start learning
tore up the ticket
koszt zwrotu
start learning
refund cost
ludzie niepełnosprawni
start learning
disabled people
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair
Nie będę tego tolerował
start learning
I'm not going to put up with this
niekorzystne reklama
start learning
unfavourable publicity
w moim imieniu
start learning
on my behalf
zabierać/odbierać
start learning
pick up
wybierz czas
start learning
pick time
strzelnica
start learning
shooting range
czyszczenie butów
start learning
shoeshine
zawieszone / czeka
start learning
on hold
niezainteresowana osoba
start learning
disinterested person
Wybierając serię opcji w trakcie rozmowy
start learning
choosing a series of options during your call
ciągle zajęty/ odrzuca
start learning
being cut off
obojętny personel
start learning
indifferent staff
handlowcy o słabej znajomości produktu
start learning
salespeople with poor product knowledge
zbyt mało pracowników w godzinach szczytu
start learning
too few staff at peak times
Opóźnienia na naprawę
start learning
delays on repairs
opóźnienia w odzyskaniu pieniędzy
start learning
delays in getting money back
sprzęt zastępczy
start learning
replacement equipment
złej jakości naprawy
start learning
poor quality repairs
Dowód zakupu
start learning
proof of purchase
prawdziwa okazja
start learning
real a bargain
grzane wino
start learning
mulled wine
prom
start learning
a ferry boat
odszkodowanie
start learning
compensation
reklamacje
start learning
complaints
gwarancja
start learning
guarantee
płatność
start learning
payment
porozumienie
start learning
rapport
Refundacje
start learning
refunds
poradzić sobie z czymś
start learning
to handle sth
nawiązać relację z sb
start learning
to establish a rapport with sb
szybko
start learning
promptly
jednorazowa płatność
start learning
a one off payment
zachować lojalność klientów
start learning
to retain customer loyalty
za dużo zamieszania
start learning
to much fuss
zwalać odpowiedzialność
start learning
pass the buck
dojść do dna problemu
start learning
get to the bottom of the problem
Ostatni słomy
start learning
the last straw
oszukany
start learning
ripped off
oszukany / zapłacić za dużo
start learning
ripped off
mówić o dwóch zupełnie innych rzeczach
start learning
talk at cross purposes
zrobić coś ekstra
start learning
go the extra mile
wina
start learning
blame
pojawił się
start learning
arise
wycofać się
start learning
recoil
niezgrabne
start learning
clunky
powstał
start learning
arose
część biznesu, która daje pieniądze
start learning
bread and butter business
zła prasa
start learning
bad press
przewidywać
start learning
pre- empting
wgląd
start learning
insight
zbierać
start learning
to collate
powodować
start learning
triggered by
utrzymywać
start learning
to maintain
nabywanie
start learning
acquiring
kadra
start learning
cadre
pobłażanie / dogadzac sobie
start learning
indulgence
wyciek info
start learning
leaked out
mówimy, ale nie robimy
start learning
to pay lip service
czerpać korzyści
start learning
reap the rewards

You must sign in to write a comment