Term 8 - derive from term

 0    69 flashcards    science.center
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
glina
start learning
a clay
dłuto
start learning
a chisel
paleta (np. do mieszania farb używana przez malarza)
start learning
a palette
targi książki
start learning
a book fair
nuta, dźwięk
start learning
a note
dramatopisarz, dramaturg (autor sztuk scenicznych)
start learning
a playwright
pierwsze miejsca w teatrze
start learning
a stalls
(theater)
balkon (w kinie, teatrze)
start learning
a circle
(theater)
foyer, hol (teatru, hotelu, kina)
start learning
a foyer
(theater)
audience ≠ viewers
(na żywo) ≠ (tv, ekran, kino)
start learning
audience ≠ viewers
(na żywo) ≠ (tv, ekran, kino)
krótkie opowiadanie, nowela
start learning
a short story
(literature)
powieść
start learning
a novel
(literature)
dalekiego zasięgu, długodystansowy
start learning
long-haul
granica
start learning
a frontier (pomiędzy krajami), a border(między dwoma państwami), a line(między krainami), a boundary(między strefami, dzielnicami)
dziki zachód (obszar, gdzie nikt wcześniej nie mieszkał)
start learning
the frontier
ujść z czymś na sucho, uniknąć kary za coś
start learning
get away with sth
gładki (bez żadnego wzoru, "nie wyróżniający się"), jednolity
start learning
plain
1. warunkowe zwolnienie z więzienia 2. słowo honoru
start learning
a parole
1. izba zatrzymań dla młodocianych przestępców 2. areszt
start learning
a detention centre
zwolnić z więzienia
start learning
to release from prison
1. błagać 2. bronić (kogoś), odpowiadać na zarzuty, oskarżenia
start learning
to plead
1. sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować 2. badać
start learning
to examine
1. odpowiedzialny za coś, ponosić odpowiedzialność za coś 2. zobowiązany
start learning
liable
1. obszar, przestrzeń 2. traktat, rozprawa (naukowa)
start learning
a tract
burmistrz, prezydent miasta
start learning
a mayor
1. karta do głosowania 2. głosowanie, tajne głosowanie
start learning
a ballot
badanie opinii publicznej, sondaż opinii publicznej
start learning
an opinion poll
1. izba (w parlamencie) 2. komora, komnata, sala
start learning
a chamber
nieumyślne zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
a accidental killing
wymuszenie, szantaż, wyłudzenie
start learning
an extortion = a blackmail
przysłówek
start learning
an adverb
przyimek (np. "at", "in", "on")
start learning
a preposition
spółgłoska ("C" or "N")
start learning
a consonant
samogłoska ("O" and "E")
start learning
a vowel
czas (w gramatyce)
start learning
a tense
przedimek (np. "a", "the"), rodzajnik
start learning
article
pominąć, pomijać, przeoczyć
start learning
to omit
liczba mnoga
start learning
a plural
1. związek (z tematem), odniesienie (do czegoś) 2. ważność, znaczenie (czegoś)
start learning
a relevance
profil lotniczy
start learning
an airfoil
obudowa, kadłub, łuska, osłona
start learning
a casing
dzięcioł
start learning
a woodpecker
1. trzcina 2. laska (do chodzenia) 3. dyscyplina (cienki patyk do wymierzania kar cielesnych w szkole)
start learning
a cane
nauczyć się fachu, pojąć sztukę
start learning
to learn the ropes
znaczący, dogłębny
start learning
profound
1. krzywa (np. linia na wykresie) 2. wygięcie, łuk, zakręt
start learning
a curve
krzywa uczenia się (wykres pokazujący tempo uczenia się)
start learning
a learning curve
1. stromy 2. wygórowany (np. ceny)
start learning
steep
prymatolog (naukowiec zajmujacy sie badaniem ssakow naczelnych)
start learning
a primatologist (scientist researching primates)
sfłaszowany dowód, materiał dowodowy
start learning
a fraudulent evidence
1. powieka 2. pokrywka
start learning
a lid
1. przestępca 2. winowajca, sprawca (np. wypadku)
start learning
a perpetrator = a culprit = an offender
poprzednie wyroki skazujące (skazania)
start learning
a previous convictions
szał, szaleństwo, atak szału
start learning
a rampage
1. zamykać (np. w celi) 2. ograniczać
start learning
to confine
dyskryminacja ze względu na wiek, dyskryminacja osób starszych
start learning
an ageism = an age discrimination
odgrzać, podgrzać (jedzenie)
start learning
to reheat
owsianka na bazie ryżu, gęsta zupa z ryżem
start learning
a congee
pilaw (tradycyjna potrawa wschodnia, sporządzana z ryżu z dodatkiem warzyw, kawałków mięsa oraz dużej ilości ostrych przypraw)
start learning
a pilaf = a pilau
dusić potrawę - (proces obróbki termicznej będący połączeniem procesu krótkiego smażenia (obsmażania) oraz gotowania w małej ilości wody lub proces długotrwałego gotowania produktów w małej ilości wody i tłuszczu bez etapu obsmażania)
start learning
to stew
być w toku
start learning
be pending
podczas, w trakcie
pending
pralka
start learning
a washing machine = a washer
porzucić (osobę), zaniechać (działania), opuścić (miejsce) - "nieregularny"
start learning
to forsake - to forsook - to forsaken
iskierka nadziei, jasna strona
start learning
a silver lining
wytrwałość
start learning
a perseverance / a persistence / sturdy / stamina
nektarynka
start learning
a nectarine
1. pulap (np. samolotu albo chmur) 2. sufit 3. gorny limit, pulap
start learning
a ceiling
NFC - komunikacja bliskiego zasięgu
start learning
Near Field Comunication
1. wyrównać (tekst w dokumencie) 2. ustawiać w szeregu, wyrownywac 3. centrowac (np. kolo)
start learning
to align

You must sign in to write a comment