Tell me about yourself 1.3

 0    99 flashcards    asia507408
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nawet
Nawet przed wywiadem mozesz potrzebowac przyciagniecia czyjejs uwagi
start learning
even
Even before the interview you might need to catch someone's attention
przyciągnąć czyjąś uwagę
start learning
catch someone's attention
otrzymać
Otrzymałem kwiaty wczoraj
start learning
receive
I received flowers yesterday
Ostatecznie, w końcu
start learning
Eventually
Porady, wskazówki, napiwki
start learning
tips
scena
start learning
stage
etap wywiadu
start learning
interview stage
przygotować
Bądź przygotowany
start learning
prepare
Be prepared
Ubierz się odpowiednio
start learning
Dress appropriately
ubierać elegancko
start learning
dress smartly
duze ekementy biżuterii
start learning
bling
Dotrzeć na czas
start learning
Arrive on time
uścisnąć dłoń
start learning
shake hand
stanowczo
uściśnij dłoń stanowczo
start learning
firmly
Shake hand firmly
nawiązać kontakt wzrokowy
start learning
make eye contact
Ważne są pierwsze wrażenia
start learning
First impressions are important
Mów wyraźnie, jasno
start learning
Speak clearly
udzielaj pełnych odpowiedzi
start learning
offer full answers
zamiast
udzielaj pełnych odpowiedzi bardziej niż krótkich
start learning
rather than
Offer full answers rather than short responses
entuzjazm
start learning
enthusiasm
krótko, zwięźle odpowiedzieć
start learning
answer briefly
wysłać referencje
start learning
send references
Unikać kontaktu z oczami
start learning
avoid eye contact
zrobić rozeznanie
start learning
do some research
przyciąga uwagę
start learning
catch attention
Jest kilka rzeczy, które chciałbym zapytać
start learning
There are a couple of things I'd like to ask about
Mógłbym zadać pytanie?
start learning
Could I ask a question?
doświadczenie
start learning
experience
obóz letni
start learning
summer camp
Czy mogę zapytać o to?
start learning
Can I ask you about that?
Czy macie / masz jakieś pytania?
start learning
Do you have any questions?
Jakieś pytania?
start learning
Any queries?
faktycznie mam zapytanie
start learning
actually I do have a query
Wydaje mi się że musiałbym to powiedzieć
start learning
I suppose I'd have to say
Moim zdaniem
start learning
In my opinion
Jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć
start learning
One thing I would like to say
Oczekiwania, wymagania
start learning
expectations
odświeżać
start learning
refresh
skupiać, skupienie
start learning
focus
nauczyciel
start learning
tutor
aspekt, wygląd, postać
start learning
aspect
To zależy
start learning
It depends
uczęszczać
start learning
attend
wymagający
start learning
demanding
dość wymagający
start learning
quite demanding
porada
start learning
advice
mistrz
start learning
master
czat
start learning
chatting
popierać, zachęcac
start learning
encourage
zazdrosny (o ludzi)
start learning
jealous
ogromny
start learning
huge
raport, sprawozdanie
start learning
report
luka, przerwa, dziura
start learning
gap
bratanica/siostrzenica
start learning
niece
bratanek
start learning
nephew
wyszła ponownie za mąż
start learning
remarried
macocha
start learning
stepmother
ojczym
start learning
stepfather
brat przyrodni
start learning
stepbrother
siostra przyrodnia
start learning
stepsister
szwagier
start learning
brother-in-law
szwagierka
start learning
sister-in-law
brać leki
start learning
take medicine
robić zdjęcie
start learning
take a photo
zająć godzinę
start learning
take an hour
otrzymuje wynagrodzenie
start learning
get a salary
dostać depresji
start learning
get depressed
dobrze sobie radzić
start learning
do well
dobrze ci zrobi
Podam ci herbatę, to ci dobrze zrobi.
start learning
do you good
I serve you tea, it does you good.
wybuchać/włączać się/ rezygnować
start learning
go off
podekscytować się
start learning
get excited
powitać
start learning
greet
znający się na rzeczy, zorientowany
start learning
knowledgeable
powitanie
start learning
greeting
prowadzić interesy
start learning
do business
zrobić dobrą robotę
start learning
do a good job
robić kurs
start learning
do a course
mieć egzamin/podchodzić do egzaminu
start learning
do an exam
wysiłek
start learning
effort
nic nie robić
start learning
do nothing
zrobic jak najlepiej,
start learning
do your best
źle sobie radzić/nie radzić sobie
start learning
do badly
czesać, robić fryzurę
start learning
do your hair
zrobić paznokcie
start learning
do your nails
ćwiczyć jogę
start learning
do yoga
ćwiczyć lekkoatletykę
start learning
do athletics
zrobić prasowanie
start learning
do the ironing
robić zakupy
start learning
do the shopping
zrobić pranie
start learning
do the washing
posprzątaj to przynajmniej
start learning
brush it at least
płynąć, umyć
start learning
lave
purpurowy
start learning
purple
leżeć
start learning
to lie
sprzedawcy
start learning
sales people
wsparcie
start learning
support
kichnięcie
start learning
sneeze
wzrok
start learning
eyesight
poprzedni
start learning
previous
ilość
start learning
amount

You must sign in to write a comment