Technika - badania naukowe

 0    34 flashcards    lukaszzimka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out / conduct an experiment
tworzyć
start learning
create
opracować, rozwój
start learning
develop / development
odkryć / odkrycie
start learning
discover / discovery
wykonać eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
do research
stosować się do wskazówek
start learning
follow instructions
wynaleźć / wynalazek
start learning
invent / invention
zapisywać / prowadzić dokumentację (czegoś)
start learning
keep records (of)
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
robić notatki
start learning
make notes
przewidzieć / prognoza
start learning
predict / prediction
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
efekty / rezultaty
start learning
results
specjalizować się w
start learning
specialise in
dane statystyczne
start learning
statistical data
sondaż
start learning
survey
szczepionka
start learning
vaccine
analizować / analiza
start learning
analyze / analysis
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować lek na
start learning
develop a cure for
diagnozować / diagnoza
start learning
diagnose / diagnosis
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
badać, rozpoznanie, eksploracja
start learning
explore / exploration
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę / hipoteza
start learning
hypothesise / hypothesis
badać / badanie
start learning
investigate / investigation
obserwować / obserwacja
start learning
observe / observation
udowodnić / dowód
start learning
prove / proof
zarejestrować wynalazek
start learning
register your invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings
sprawdzić teorię
start learning
test a theory

You must sign in to write a comment