ekonomia

try language courses for free VocApp or create your own flashcards
Related: architektura | fiński | greka | design | chiński | archeologia | religia i etyka