0 Person likes this. Give a Like!

danusia2 danusia2

I started using VocApp 4525 days ago. I have 23 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 13 lessons. The date of my last visit is 2012-10-28 15:33:13.

Flashcards created by me


państwa, języki WIR 4/5
rodzina WIR kl. IV
cechy osób WIR kl. Iv
zwierzę IV/V kl WIR
jedzenie WIR kl. IV/V
czasowniki WIR kl. IV/V
przybory szkolne WIR k. V
wir kl 4 co jedzą zwierzęta
programy telewizyjne wir kl 5
nie wiedziałem
sport sport
ůľßšřçèâûúłěèíď przedmioty
kolory kolory

You must sign in to write a comment