Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

5  1    68 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia
start learning
die Akademie
die Akademien
korepetycje
start learning
die Nachhilfestunden
nur Plural
kurs
start learning
der Kurs
die Kurse
kurs językowy
start learning
der Sprachkurs
kurs przygotowawczy
start learning
der Vorbereitungskurs
die Vorbereitungskurse
szkoła handlowa
start learning
die Handelsschule
die Handelsschulen
być aktywnym na lekcji
start learning
im Unterricht aktiv sein
interesować się czymś
start learning
sich (+Akkusativ) für etwas interessieren
mieć dobre oceny
start learning
gute Noten haben
mieć złe oceny
start learning
schlechte Noten haben
nadrobić zaległości
start learning
nachholen
opuszczać zajęcia
start learning
schwänzen
otrzymać naganę
start learning
einen Rüffel bekommen
robić ćwiczenie
start learning
eine Übung machen
robić notatki
start learning
Notizen machen
robić postępy
start learning
Fortschritte machen
rozwiązać zadanie
start learning
eine Aufgabe lösen
uczyć się na pamięć
start learning
auswendig lernen
wkuwać
start learning
pauken
uważać na lekcji
start learning
aufpassen
wymazywać
(np. coś z zeszytu)
start learning
wegradieren
zaliczyć egzamin
start learning
eine Prüfung bestehen
zanotować
start learning
notieren
zapamiętywać
(nauczyć się na pamięć)
start learning
auswendig lernen
ściągać
(np. na teście)
start learning
abschreiben
wagarować
start learning
die Schule schwänzen
zostać przyjętym do szkoły
start learning
in die Schule kommen
uczęszczać do szkoły
start learning
die Schule besuchen
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
jemanden aus der Schule entfernen
dyktando
start learning
das Diktat
die Diktate
egzamin końcowy
start learning
die Abschlussprüfung
die Abschlussprüfungen
egzamin pisemny
start learning
die schriftliche Prüfung
egzamin poprawkowy
start learning
die Nachprüfung
die Nachprüfung
egzamin ustny
start learning
die mündliche Prüfung
egzamin wstępny
start learning
die Aufnahmeprüfung
die Aufnahmeprüfung
konkurs
start learning
der Wettbewerb
die Wettbewerbe
matura
start learning
das Abitur
die Abiture
wynik egzaminu
start learning
das Prüfungsergebnis
die Prüfungsergebnisse
gorszy niż ktoś
start learning
schlechter als jemand
najgorszy
start learning
am schlimmsten
najlepszy
start learning
am besten
osiągnięcie
(sukces)
start learning
der Erfolg
die Erfolge
stawiać ocenę
start learning
eine Note geben
absolwent
start learning
der Absolvent
die Absolventen
geniusz
start learning
das Genie
die Genies
naukowiec
start learning
der Wissenschaftler
die Wissenschaftler
korepetytor
start learning
der Nachhilfelehrer
die Nachhilfelehrer
mądrala
start learning
der Besserwisser
die Besserwisser
mol książkowy
start learning
der Bücherwurm
die Bücherwürmer
wagarowicz
start learning
der Schulschwänzer
die Schulschwänzer
egzaminator
start learning
der Prüfer
die Prüfer
edukacja
start learning
die Bildung
kein Plural
edukować
start learning
ausbilden
encyklopedia
start learning
die Enzyklopädie
die Enzyklopädien
etyka
start learning
die Ethik
kein Plural
nagana
start learning
der Tadel
die Tadel
nagroda
start learning
der Preis
die Preise
nauki ścisłe
start learning
exakte Wissenschaften
obowiązkowy
start learning
obligatorisch
stołówka
start learning
die Mensa
die Mensas
streszczenie
(podsumowanie)
start learning
die Zusammenfassung
die Zusammenfassungen
streszczenie
(np. lektury)
start learning
die Kurzfassung
die Kurzfassungen
strój gimnastyczny
start learning
der Turnanzug
die Turnanzüge
trymestr
start learning
das Trimester
die Trimester
ulubiony przedmiot
start learning
das Lieblingsfach
die Lieblingsfächer
wycieczka szkolna
start learning
der Schulausflug
die Schulausflüge
wymiana
(np. uczniów, studentów)
start learning
der Austausch
kein Plural
zdolność
start learning
die Fähigkeit
kein Plural

You must sign in to write a comment