Szkoła i Edukacja - School and Education

5  1    56 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
biblioteka
start learning
library
długopis
start learning
ballpen
edukacja
ogólnie
Czy wiesz coś o Australijskim systemie edukacji?
start learning
education
Do you know anything about Australian education system?
edukować
start learning
to educate
egzamin
Zdałem egzamin z angielskiego.
start learning
exam
I passed my English exam.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
start learning
geography
We are taking a course on the geography of Africa.
gorszy
start learning
worse
interesować
start learning
to interest
klasa
pomieszczenie w szkole
Nie żuj gumy w klasie!
start learning
classroom
Don't chew chewing gum in the classroom!
klasówka
Boję się, że nie zaliczę testu.
start learning
test
I fear that I'm going to fail the test.
kolokwium
start learning
test
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
start learning
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
biurko
w szkole
On siedział z nogami na biurku.
start learning
desk
He was sitting with his feet up on the desk.
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
start learning
map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
start learning
music
My favourite type of music is Jazz.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
start learning
to think
I have been thinking about it all day.
najgorszy
To najgorszy film, jaki (kiedykolwiek) widziałem.
start learning
the worst
It’s the worst film I’ve ever seen.
najlepszy
start learning
the best
nauczanie
Rozpoczęłam moją edukacje w lokalnej szkole podstawowej.
start learning
education
I started my education at a local primary school.
nauczyć się
start learning
to learn
odpowiedzieć / odpowiadać
start learning
to respond, to answer
odrabiać pracę domową
Odrobiłem już pracę domową.
start learning
to do homework
I have already done my homework.
pamiętać
Zawsze będę Cię pamiętać.
start learning
to remember
I'll always remember you.
pobliski
start learning
nearby
popełnić błąd
Nie umiem napisać słowa „interrupt”. Wciąż robię ten sam błąd.
start learning
to make a mistake
I cannot write the word “interrupt” properly, I always make the same mistake.
poprawny
Czy to jest poprawne?
start learning
correct
Is that correct?
prymus
start learning
top pupil / student
religia
Ludzie wszystkich ras i religii wzięli udział w demonstracji przeciwko wojnie.
start learning
religion
People of all races and religions took part in the demonstration against the war.
robić ćwiczenie
start learning
to do an exercise
rok
studiów, szkoły
start learning
year
rok szkolny
start learning
school year
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
start learning
to understand
I'm trying to understand what is happening.
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
start learning
dictionary
Look it up in a dictionary.
sprawdzian
Boję się, że nie zaliczę testu.
start learning
test
I fear that I'm going to fail the test.
strona
start learning
page
student
start learning
student
studia
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.
start learning
studies
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
studiować
Co zamierzasz studiować po ukończeniu liceum?
start learning
to study
What are you going to study when you finish high-school?
szkolić
kształcić
start learning
to educate
szkolnictwo
Rozpoczęłam moją edukacje w lokalnej szkole podstawowej.
start learning
education
I started my education at a local primary school.
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
start learning
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
tablica
start learning
blackboard
telewizor
start learning
TV set
uczeń
start learning
student
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
start learning
pupil
There are twenty pupils in each class.
uczyć
kogoś
start learning
to teach
uczyć się
start learning
to study
uczyć się / studiować
start learning
to study
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
start learning
university
What university do you go to?
wakacje
[BrE]
start learning
holidays
wykładać
prowadzić zajęcia
Próbuję Cię czegoś nauczyć.
start learning
to teach
I'm trying to teach you something.
wypracowanie
start learning
paper
zajęcia
start learning
classes
zapomnieć / zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
start learning
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
zeszyt
start learning
notebook
zrozumieć / rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
start learning
to understand
I'm trying to understand what is happening.

You must sign in to write a comment