szkoła cz1

 0    79 flashcards    rudafoka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
Szkoła publiczna
start learning
Public school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
ubiegać się o przyjście do uczelni
start learning
apply to university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
dissertation
dziekan
start learning
dean
akademik
start learning
a dorm/halls
dostać stypendium
start learning
to get a scholarship
dostać się na uniwersytet
start learning
to get into university
absolwent
start learning
a graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
studia magisterskie
start learning
postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical
praca semestralna
start learning
term paper
praca magisterska
start learning
thesis
czesne
start learning
tuition/university fees
warsztaty
start learning
workshops
zapisać się na kurs
start learning
enroll on a course
zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
wychowawca
start learning
form teacher
Dyrektor szkoły
start learning
Head teacher/principal/ headmaster
Zdolność mieszanej klasy
start learning
mixed-ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
uczeń
start learning
schoolchild
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania
start learning
curriculum/syllabus
kadra nauczycielska
start learning
teaching staff
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
analizować
start learning
analyse
zdolności
start learning
abilities
wypracowanie
start learning
essay
wyniki w nauce
start learning
academic results/achievement
poziom nauczania
start learning
academic standard
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
przecietny
start learning
average
mol książkowy
start learning
bookworm
burza mózgów
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
wybitny
start learning
distinguished
utalentowany / utalentowany
start learning
gifted/talented
nauczanie domowe
start learning
homeschooling
mądrala
start learning
a know-it-all
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
postępy w
start learning
make progress in
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
wybitne oceny
start learning
outstanding grades
uważać
start learning
pay attention
wyznaczenia celów
start learning
set targets
kujon
start learning
swot
zdolności
start learning
skills
sprawdzać listę obecności
start learning
take the attendance
praca zespołowa
start learning
teamwork
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
tyran
start learning
bully
tyranizowanie
start learning
bullying
kamera monitoringu
start learning
CCTV camera
monitorować
start learning
monitor
monitoring
start learning
monitoring
oszukać
start learning
cheat
spisywać
start learning
copy
ściągi
start learning
crib notes/cheat notes
wydalanie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve sth
porażka
start learning
failure
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel sb/throw sb out (from school)
mieć dobre/ zle wyniki w szkole
start learning
do well/badly at school/in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny
start learning
dyslexic
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results

You must sign in to write a comment